Ik voel geen verbinding met anderen

Ik voel geen verbinding met anderen

“Ik voel geen connectie met anderen, zei hij. Het lijkt alsof ik toeschouwer ben in mijn eigen leven. Ik zie mensen die gezellig samen zijn, plezier hebben en ik doe mee, maar ik voel het niet.

Het lijkt alsof ik niet in staat ben tot een echte diepgaande connectie. Hoe komt dat toch? Zelfs als ik mijn kinderen bij mij heb, ben ik precies een toerist die passeert in hun leven. Ik zie andere papa’s spelen en hun kinderen knuffelen en ik doe dat ook wel, maar omdat het moet, niet omdat ik een echte connectie voel. En wat ik mij afvraag, is wat mij dan tegenhoudt om die diepgaande connectie tot stand te brengen en hoe doe je dat? Ik vraag me af of ik het kan? Wil je het, vraag ik hem? Ja, zegt hij, Ik wil ‘verdieping’ in mijn leven, ik wil VERBINDING kunnen voelen. Soms lijkt het alsof hier de enige plek is, waar ik mijn masker durf afzetten en met jou voel ik wel verbinding.”

Laat ons eens kijken naar VERBINDING, zeg ik en ik gooi mijn blokjes op tafel. He knows the drill ondertussen en kiest een manneke voor zichzelf. “Dit ben ik”, zegt hij en

Wat houdt mij tegen om diepgaande verbinding te voelen in mijn relaties met anderen? 

Ik vraag hem om alle elementen die met dit vraagstuk te maken hebben, in kaart te brengen, om er een map van te maken. Je hoeft het niet mooier of beter te maken dan het is, maak gewoon ruimte voor datgene wat er is, zonder iets te willen oplossen, vraag ik

Houten Poppetjes die iemand verplaatst

Hij kiest het paarse blokje, dit staat voor TIJD zegt hij, het bewust tijd maken voor diepe connecties. Ik zit middenin een ratrace al maanden, misschien wel jaren en ik maak er geen tijd voor. Ik ben 6 maanden geleden in een boek begonnen en heb het nog steeds niet uit. Ik maak geen tijd om diepe connecties te ervaren.

MIJN BREIN houdt mij tegen en legt een blauw blokje neer. Ik kan ontzettend goed RATIONALISEREN, hierdoor blijft alles lekker veilig op een afstand. Als je rationaliseert, hoef je niet naar je gevoel te gaan. En toch lijkt het alsof ik heel goed over mijn gevoelens kan praten, maar ook hier weer praat ik, niet geconnecteerd met mijn dieperliggende gevoelens.

MIJN EIGEN NEGATIEVE MINDSET, vervolgt hij en legt een zwart blokje neer. Ik zie alleen maar hindernissen en problemen. Maar dat is wel al gebeterd, sinds onze gesprekken. Maar ik zou me nog meer mogen focussen op wat goed gaat.

Eigenlijk ben ik mijn eigen grootste rem, concludeert hij, om verbinding te kunnen ervaren met anderen.

En wat betekent verdieping, verbinding voor jou?

Stel dat je het zou hebben, wat zou het betekenen en hoe zou het eruit zien in je leven, vraag ik.

Hij voegt twee kleine blokjes toe, dit zijn mijn kinderen zegt hij en verdieping zou betekenen dat ik bewuster dingen zou doen samen met mijn kinderen. Samen activiteiten doen, die het geluk van ons als gezin zou vergroten en daarin zou ik verbinding ervaren. Ik zou meer neerdalen naar hun niveau en meer een speelpapa zijn. Ik ben teveel een oude ziel. Die verbinding kunnen ervaren, is het meest waardevolle wat er is voor mij, dit bepaalt de zin van mijn leven.

Verdieping is het tegenovergestelde van sociaal wenselijk gedrag en vertellen wat ik denk dat anderen willen horen. Ik ben een groot stuk van mijn leven niet mezelf kunnen zijn. Ik wil niet langer dat sociaal wenselijk gedrag stellen. Ik wil meer mezelf kunnen zijn...

Ik wil een boek kunnen lezen, beter weten wie ik ben en tegelijkertijd voel ik, door hier nu zo bij te stil te staan, dat het eigenlijk niet meer slecht met me gaat…

En daar begint het mee hé, zegt hij… met contact maken met wat je voelt en dat leren benoemen… hij kijkt me aan, hij schiet vol en voelt de verbinding die hij net heeft gemaakt met zichzelf… nu snap ik het, zegt hij

Verbinding met jezelf is de start voor een diepe verbinding met anderen …

Ik blijf aanwezig, zonder woorden maar vol verbinding … dankbaar getuige te mogen zijn van datgene wat er gebeurt als je de ruimte laat aan datgene wat er is, zonder iets te willen oplossen.

Ben jij op zoek naar meer verbinding met jezelf en anderen?  Neem contact op, dan gaan we samen gaan we aan de slag.

Vijf tips voor diepgaande verbinding vanop afstand

Vijf tips voor diepgaande verbinding vanop afstand

“Sinds corona moeten we veel thuiswerken, ik ben verbinding aan het verliezen met de mensen met wie ik moet samenwerken. Mijn motivatie ebt hierdoor weg.”

Ik hoor het meer en meer bij mijn cliënten ook al doen ze hun job graag. Corona en het thuiswerken begint zijn tol te eisen op vlak van relationele verbondenheid. Het doet de emotionele bron van energie lekken en zorgt voor lusteloosheid en rusteloosheid, concentratieverlies en een gebrek aan zingeving en motivatie.

 

Belang van verbinding op het werk

Volgens de zelfdeterminatie theorie is een belangrijke onderliggende functie van werk, het hebben van sociale contacten, positieve en constructieve relaties kunnen opbouwen met anderen, deel kunnen uitmaken van een hecht team waarbij je je persoonlijke gevoelens en gedachten kan delen met je collega’s. Het geeft betekenis en zinvolheid. Louter datgene uitvoeren waarvoor je betaald wordt, is maw niet voldoende om je motivatie hoog te houden of je goed te blijven voelen, je hebt die diepgaande verbinding met je collega’s nodig. Wanneer ik op zoek ga naar wat er reeds geschreven is over wat te doen om deze relationele verbondenheid met je collega’s hoog te houden in tijden van corona, lees ik vooral tips over het ‘belang van een goede internetverbinding’. Ook noodzakelijk natuurlijk ?. Ik wil een stapje verder gaan en benadrukken dat sociaal contact betekenisvol en diepgaander moet zijn opdat medewerkers zich geëngageerd en gemotiveerd blijven voelen voor hun job en wat je hieraan kan doen als collega, als leidinggevende, als team om die emotionele batterij terug op te laden.

Vijf tips voor diepgaande verbinding met je collega’s vanop afstand:

1. Hou een wekelijkse (virtuele) CHECK-IN:

Maak bij het begin van je teamvergadering ruimte voor de check-in, waarbij iedereen even de tijd krijgt om te landen en aan te geven hoe hij erin zit. Het voordeel van online vergaderingen is dat we sneller to the point komen en effciënter zijn in het afwerken van de vergaderagenda. Er is echter minder ruimte voor de ‘social talk’, waardoor het soms erg ‘mechanisch’ aanvoelt. We kunnen ons emotioneel ei er niet in kwijt. Zorg er voor dat je eerst even connecteert op emotioneel niveau vooraleer naar de inhoud te gaan, ook bij vergaderingen die fysiek plaatsvinden.

2. Stel NIET de vraag: hoe gaat het?

We hebben allemaal een kwetsbaarheid die we proberen te beschermen met een ‘het gaat goed met mij’ masker, een standaardantwoord op de standaardvraag: hoe het gaat het? Wil je meer verbinding, stel specifiekere vragen met aandacht voor de concrete situatie van je collega. Dit geeft je collega een meer betrokken gevoel dan bij de beleefdheidsvraag ‘hoe is het’? Anderzijds helpt het wanneer je zelf aangeeft waar jij mee worstelt, bang voor bent, moeite mee hebt. Door het tonen van ‘kwetsbaarheid’, kom je in een diepere, authentieke verbinding. Mogelijke connecteervragen:

❓ Hoe is het voor jou geweest de afgelopen dagen, hoe ben je de dagen doorgekomen? Hoe is het gelukt om thuiswerken te combineren met je gezin?

❓ Hoe houd je controle over je werk, je projecten in deze tijden van afstand? Hoe blijf je je aandacht houden op de prioriteiten?

❓ Welk gevoel zou je wat vaker willen hebben in deze bijzondere tijd?

❓ Wat geeft je energie? Waar ben je trots op? Wat geeft jouw leven kleur momenteel? Waar kijk je naar uit?

❓ Hoe wil je begeleid worden? Wat heb je nodig om te kunnen presteren?

❓ Wat was jouw hoogtepunt van afgelopen week en jouw dieptepunt,…

3. Hou je bijpraatsessies al wandelend

We zitten stil achter onze computer, e-mails weg te werken, te videochatten, we hebben in het algemeen minder beweging, we werken maar door. Wandelen zorgt niet alleen voor een boost van je fysieke batterij, maar ook voor je mentale en emotionele batterij: het geeft meer kwaliteit en creativiteit aan je gesprekken, het werkt verdiepend en je komt sneller tot de kern van waar iemand mee zit. Door het wandelen naast elkaar, wil je sneller verhalen vertellen (juist omdat je elkaar niet rechtstreeks aankijkt) en dat bevordert het makkelijker uiten van gevoelens en emoties. Met respect voor de physical distance, verklein je al wandelend de social distance met je collega’s.

4. Zorg voor de ‘fun’ factor binnen het team

Organiseer een virtuele vrijdagnamiddag quiz om het weekend in te zetten en de week even met ‘humor’ en fun samen met je collega’s af te sluiten. Of speel een spel waarbij je elkaar op een leuke manier beter leert kennen: de drie dingen die je nog niet wist over mij, waarvan één leugen die de collega’s eruit moeten halen… en doe dit op regelmatige tijdstippen met telkens een andere opdracht. Stuur elkaar een kaartje met leuke teamherinneringen, grappige anecdotes, mooiste realisaties, wat je aan elkaar waardeert, etc…, je leert elkaar op een andere manier kennen, waardoor het vertrouwen groeit en de samenwerking vlotter gaat. Het samen een pint gaan drinken op vrijdagnamiddag omtoveren in een virtueel alternatief.

5. Geef elkaar waardering, erkenning en positieve feedback.

Je erkend en gewaardeerd voelen, is één van de belangrijkste elementen om je geëngageerd te voelen bij je werk en je batterijen op te laden. Uit het oog, uit het hart, laat dat niet gebeuren en geef elkaar erkenning en waardering voor het geleverde werk ondanks bijzondere omstandigheden. Vier samen de successen, ook virtueel elk vanuit je eigen thuiskantoor.

Samengevat, om de relationele verbondenheid te verdiepen, zorg je best voor het ervaren van voldoende positieve emoties samen met je collega’s door

✅ de kwaliteit van de (virtuele) contacten te verbeteren,

✅ op tijd samen te lachen en fun te kunnen beleven en

✅ aandacht te hebben voor erkenning en waardering. Dé ingrediënten van het beste tegengif voor de nadelige effecten van het vele thuiswerken.

➡️ Ervaar jij een dip in motivatie, in betrokkenheid en wil je hiermee aan de slag? Wil je terug met energie aan het werk, ook vanop een afstand van je collega’s? Neem contact op! Samen gaan we op weg!