Je plek als leider innemen

Je plek als leider innemen

Je plek als leider innemen. Wat betekent dat precies? En wat gebeurt er met het team als je deze positie niet volledig inneemt? Omdat je bang bent om niet meer bij het team te horen of omdat je macht maar een vies woord vindt.

Deze blog biedt een aantal sleutels vanuit het systemisch werk om je plek als leider in te nemen, zodat de energie bij jou en je team kan blijven stromen. De inhoud is gebaseerd op de podcastaflevering “Je plek als leider innemen”, waarin ik Leanne Steeghs interview. Zij is executive leadership & team coach. Samen werpen we een systematische blik op vier onderwerpen die meekomen met de leiderschapsplek: hiërarchie, macht, successen vieren en overdracht. Je kan ook Leanne haar korte video’s rond deze thema’s bekijken op haar website.

Wat betekent systemisch werken?

Systemisch werken is gebaseerd op het werk van Bert Hellinger. Het is een methodiek die inzicht geeft in de invloed die de systemen waar jij deel van uit maakt (je gezin van herkomst, je ruimere familie, je school, je organisatie, etc…) heeft. Bij systemisch werk kijken we naar het geheel, naar de plek die jij inneemt in het systeem en hoe dit jouw denken, voelen en handelen beïnvloedt. In die zin, is de leiderschapspositie een unieke plek in het geheel die niet zonder uitdagingen komt.

Vier thema’s die meekomen met de leiderschapsplek

Als leider is het belangrijk bewust te worden van jouw sterk ontwikkelde voorkant en jouw te ontwikkelen achterkant: Vanuit jouw gezin van herkomst heb je van jongs af aan geleerd om verantwoordelijkheid op te nemen over je broers en zussen, misschien zelfs over je ouders, of je probeerde steeds te zoeken naar harmonie binnen het gezin omdat er veel conflict was, etc… Dit is jouw sterk ontwikkelde voorkant. Bijgevolg kan ruimte geven aan anderen, loslaten, voor jezelf opkomen, het conflict aangaan, etc… wat meer op de achtergrond zijn geraakt en zijn deze kwaliteiten te ontwikkelen in het kader van jouw leiderschap. Vanuit dit bewustzijn kan je meer en meer keuzevrijheid creëren in het inzetten van jouw voor- of achterkant naargelang de context. 

1. Leiderschap en hiërarchie

De plek van de leider de eerste plek. Vanuit jouw gezin van herkomst kan dit net wel of net niet jouw favoriete plek zijn. Je bent de eerstgeborene, dan is deze plek jou vertrouwd of je bent de vierde in rij, waardoor het al moeilijker is om die eerste plek in te nemen. De leider heeft een andere positie dan zijn medewerkers: Een hogere plek met meer verantwoordelijkheden. De leider staat alleen en in die zin kan het een eenzame positie zijn. Vanuit deze plek kan de leider er niet bijhoren zoals de andere team leden. De leider moet zijn lidmaatschap gaan organiseren bij zijn peers, niet bij zijn teamleden. Veel leiders worstelen met het innemen van deze unieke positie en gaan bewegen richting tussen de medewerkers staan ipv erboven te staan. Hierdoor komt de leiderschapsplek leeg te staan en gaan anderen deze invullen. Dit creëert verwarring en conflict.

Hoe neem je deze eerste plek goed in, zodat de energie kan blijven stromen?

 • Als eerste is het belangrijk dat de plek goed neergezet wordt in de organisatie zodat jij als leider ook goed kan landen op die plek.
 • Je hebt jouw eenzaamheid te leren verdragen en hanteren
 • Je dient lidmaatschap te zoeken bij je peers in de organisatie ipv met je teamleden

2. Leiderschap en macht


Een leiderschapspositie innemen, betekent dat je macht hebt. Veel leiders vinden macht een vies woord en willen dit liever niet inzetten. Dit klinkt als ‘hier doen we dat niet, hier zijn we allemaal gelijk’. Dit betekent opnieuw dat de plek van de leider niet wordt ingenomen. Van de leider wordt verwacht dat hij onsympathieke beslissingen kan nemen in het kader van het groter belang: een medewerker ontslaan, te stoppen met een product wat niet rendabel is, afdelingen te sluiten, etc… Doe je dit niet omdat je altijd ‘onschuldig’ wilt blijven, verstevig je je leiderschap niet. Door je macht niet in te zetten, wanneer het nodig is, blijf je als het ware ‘jong’ en verlies je geloofwaardigheid als leider. In organisaties zie je wel eens dat macht uitbesteed wordt aan een externe consultant, bv een crisis manager.

Hoe kan je als leider je macht dienend inzetten?

 • Onderzoek jouw basispatroon als het gaat over macht en het aangaan van conflicten. Kan je onsympathieke beslissingen nemen die nodig zijn voor het groter geheel of heb je behoefte aan door iedereen graag gezien te worden?
 • Verbind je met het hoger doel en bepaal vanuit het hoger doel wat er nodig is voor de organisatie. Blijf dit hoger doel communiceren met daadkracht en met empathie voor diegenen die het hier moeilijk mee hebben.
 • Oefen jezelf in haat tolerantie. Je medewerkers gaan er wat van vinden, dat hoort bij de positie. Dit geeft spanning bij jezelf. Oefen jezelf in het reguleren van je emoties hierbij
 • Werk aan je relatiemacht met je medewerkers. Dit betekent vanuit een oprechte interesse goede, stevige relaties uitbouwen met je medewerkers. Wanneer je vervolgens op spannende momenten je positiemacht dient in te zetten, wordt dit makkelijker geaccepteerd door medewerkers. 

3. Leiderschap en successen vieren

Successen vieren betekent vol in het licht durven staan. Velen onder ons werden opgevoed met het motto ‘doe maar gewoon, dat is al gek genoeg’. In die zin roept vol in het licht staan, een disloyaliteit op naar het gezin van herkomst.

Wanneer je als leider onvoldoende stil staat en niet de tijd neemt om te oogsten, om successen te vieren, kan het team nooit schitteren in de organisatie. De leider ondermijnt hiermee zijn eigen team, door telkens nieuwe doelstellingen te formuleren en te hollen naar het volgende. Het is nooit genoeg, het kan altijd beter en meer.

Hoe kan je als leider meer ruimte maken om successen te vieren?

 • Word je bewust van je eigen relatie met succes. Als je ouders hun volle potentieel niet hebben kunnen leven, is het een ware uitdaging om als kind succesvoller en gelukkiger te zijn dan je ouders. Je kan hierdoor last hebben van succesangst: de angst om succesvol te zijn
 • Vier belangrijke mijlpalen met je team en geef ook even de tijd om te oogsten en op adem te komen alvorens de volgende doelstelling te formuleren.
 • Vier het vertrek van collega’s die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie.
 • Maak bewust tijd om de resultaten te communiceren in de organisatie en zet hiermee jouw team in het licht.

4. Leiderschap en overdracht

Er wordt heel wat geprojecteerd op de leider, zowel positief als negatief, wat niet bij de leider hoort, maar tot het verleden van de medewerker. Zo kan de medewerker in jou de strenge vader zien, die nooit waardering gaf of voor wie het nooit goed genoeg was of juist het omgekeerde de zorgzame moeder die de medewerker nooit gekend heeft, waardoor de medewerker overdreven positief is over jou als leider. Op spannende momenten, zoals bij een evaluatie, een veranderingsproces, etc… komt overdracht sterker naar boven.

Hoe herken je overdracht?

 • Wanneer een medewerker meer dan wat bij zijn of haar niveau van professionaliteit en volwassenheid hoort, aandacht komt vragen of goedkeuring voor taken, projecten die hij of zij makkelijk zelfstandig aankan
 • Wanneer een medewerker overdreven emotioneel (boos, gefrustreerd, huilen, etc…) (negatieve overdracht) of overdreven lyrisch (positieve overdracht) reageert op zaken die je zegt of doet.
 • Het kan jou als leider het gevoel geven dat je meer en meer psycholoog aan het worden bent van je medewerker. Of je wordt meegezogen in een tegenoverdracht reactie: heel erg zorgen voor, te groot verantwoordelijkheidsgevoel over hoe anderen zich voelen, etc…

  Wil je meer lezen over overdracht en wat het precies is, lees de blog ‘help, mijn medewerker heeft een emotionele uitbarsting of beluister de podcastaflevering ‘emotionele uitbarsting’

Hoe kan je als leider omgaan met overdracht van een medewerker?

 • Word je bewust van je eigen triggers tot overdracht. Wanneer word jij getriggered in oude pijnen van waaruit je emotioneel reageert. Kennis en inzicht in je eigen rugzak, maakt je milder tav de rugzak van anderen.
 • Wees je bewust dat tijdens veranderingsprocessen, heel wat ‘unfinished business’ naar boven komt. Zaken die tot het verleden behoren, maar in het hier en nu op jou geprojecteerd worden: te weinig waardering, erkenning, etc… Je hebt dus zuiver te krijgen wat in het hier en nu echt speelt en wat hoort bij het herhalen van een oude relatie, die tot het verleden van de medewerker hoort.
 • Benoem en erken de emotie van je medewerker, zonder de aap op jouw schouder te nemen. Neem de verantwoordelijkheid niet over of probeer het niet op te lossen. 
 • Zit je echt vast in de samenwerking met die persoon hierdoor, schakel de hulp in van HR of een vertrouwenspersoon.

Er komt heel wat bij kijken bij het innemen van je plek als leider: je hebt je eigen eenzaamheid te hanteren, macht dienend in te zetten, successen te vieren en te dealen met overdracht van je medewerkers. Allemaal thema’s die inherent zijn aan de plek van de leider.

Je kan soms het gevoel hebben dat je een soort super human moet zijn, terwijl je ook maar gewoon een mens bent. Je hoeft geen super human te zijn om een goede leider te zijn. Het belangrijkste is, voor jezelf bewust te worden wat jouw patronen zijn, wat je makkelijk inzet en wat je nog te ontwikkelen hebt.

Worstel jij hier mee? Loopt je energie wel eens leeg hierdoor? Wil je meer inzicht in jezelf over deze thema’s en hoe ze jou uitdagen in je rol als leider? Ben je op zoek naar praktische handvatten om hiermee om te gaan? Neem contact op! Ik begeleid jou graag om de energieke leider te zijn en blijven, die je wilt zijn.

3-Delige blogreeks over relaties: wat verliefdheid op een ander jou kan leren over jezelf en jouw relatie

3-Delige blogreeks over relaties: wat verliefdheid op een ander jou kan leren over jezelf en jouw relatie

De relatie met de partner thuis is vaak het gespreksonderwerp in mijn FIKA (tuinkantoor). Veel van mijn cliënten zijn veertigers of vijftigers die al enkele decennia getrouwd zijn en waarbij de verliefdheid is gegroeid tot een diepere liefdevolle verbinding met de partner of waarbij deze verbinding doorheen de drukte, het werk, de kinderen, etc… is kwijtgeraakt.

In deze 3-delige blogreeks deel ik mijn beste relatie adviezen aan de hand van concrete cases uit de praktijk. Ik heb het over:

BLOG 1: Wat de kenmerken zijn van een relatie waar de energie stroomt en en welke kenmerken ervoor zorgen dat de energie wegloopt

BLOG 2: Zeven manieren om energie in je relatie te blazen, zonder dat jouw partner hoeft mee te werken

BLOG 3: Wat verliefdheid op een ander, jou kan leren over een kwaliteit die je mist in je leven of waarnaar je verlangt.

In deze blogs ga ik niet in op toxische relaties waarbij sprake is van emotioneel misbruik, een narcistische partner, een partner met een psychische kwetsbaarheid of fysiek geweld. Voor deze situaties is professionele en gespecialiseerde hulp nodig. In deze blogs gaat het juist over de alledaagse ergernissen tussen partners (luister naar de podcast jouw ergernis, jouw grootste leermeester) in relaties waarbij de liefde voor de ander onderliggend nog aanwezig is, maar aan de oppervlakte verdwenen lijkt te zijn door de vele ruzies, miscommunicaties en verwijten. Het gaat over koppels die na jarenlang samenleven de weg naar elkaar kwijt zijn geraakt en die graag terug willen vinden in plaats van uit elkaar te gaan.

Verliefd, verloofd, getrouwd … verliefd op een ander 

In de vorige twee blogs kon je lezen wat de kenmerken zijn van een (on)gezonde relatiedynamiek en wat je kan doen om energie in je relatie te blazen, ook al wilt je partner niet meewerken. In deze blog zoom ik in op wat er gebeurt wanneer je relatie in een sleur is geraakt over de jaren heen omwille van de drukte met de kinderen, het werk, de hobby’s, kortom, het leven zoals het is en daar plots die ene collega, vriend of vriendin is die de juiste dingen doet en zegt. Je wordt halsoverkop verliefd, het voelt voor het eerst sinds lange tijd alsof je terug echt aan het leven bent en je voelt je onweerstaanbaar aangetrokken tot die persoon. Je krijgt energie van tijd door te brengen met die collega in tegenstelling tot met je huidige partner. Dat heerlijke gevoel van vlinders in je buik en van de aandacht die je krijgt, maakt je zoals ze in de volksmond zeggen, blind.

Ik zou het anders willen uitdrukken:

VERLIEFDHEID BINDT

LIEFDE VERBINDT

HET VERSCHIL TUSSEN DE TWEE NIET KENNEN, VERBLINDT

Verliefdheid maakt iets in je wakker

Elk gevoel, elke emotie draagt een boodschap in zich. Ook verliefdheid. Wanneer cliënten vertellen over de verliefdheid die ze voelen, dan komt er steeds een verhaal over een onverklaarbare aantrekkingskracht, ze worden ernaar toe gezogen, een soort van verslaving, ze krijgen er niet genoeg van, maar kunnen vaak niet concreet benoemen waartoe ze zich precies voelen aangetrokken. 

De persoon op wie je verliefd bent, behelst een kwaliteit waar je naar verlangt of die je in je eigen leven verstoten hebt, op de achtergrond hebt geplaatst. Een gevoel wat je alle lange tijd onderdrukt omdat je geleerd hebt dat het er niet mag zijn of omdat je er een oordeel over hebt. Hierdoor kom je terecht in een BINDINGSPATROON met die persoon: je hebt de ander als het ware nodig om jou te geven, wat je jezelf niet kan geven. Als een drugsverslaafde ga je op zoek naar je shotje wat alleen die ander jou lijkt te kunnen geven. Je verwijt je partner dat hij of zij dit niet voor jou doet en nu is er die ander die het jou moeiteloos geeft, zonder dat je ernaar moet vragen.

Thomas, een cliënt van mij omschreef het als volgt:

‘Wanneer zij praat, geraak ik helemaal verlamd, ik kan het niet uitleggen, haar stem doet iets met mij’

Ik vroeg hem even te voelen wat het precies is wat hem zo ‘begeestert’ wanneer zij spreekt.

‘Zij is attent en dat ben ik niet gewend’ floepte hij er ineens uit…

Ik hoefde verder niks te zeggen, het inzicht is er onmiddellijk…

‘Ah ja natuurlijk en dat is waarom ik hier net zit, omdat ik dat zelf nog te leren heb… goed zorgen voor mezelf…

Een andere cliënte, Anna startte onze sessie met volgende uitspraak:

Hij heeft zo’n grote aantrekkingskracht op mij, ik voel mij als een ‘verloren bakvis’, wanneer hij in mijn buurt is. Ik kan hem niks weigeren.

En wat wil je hiermee, met dit gevoel, vroeg ik haar?

Terug in mijn kracht staan ipv vast te zitten in zijn magic spell, het haalt mij helemaal uit mijn kracht en tegelijkertijd geniet ik ervan om bij hem te zijn en dan vraag ik me af of ik verliefd ben op hem.

En wat is het precies waar je zo van geniet? Hij is zo zelfzeker, vrij van schaamte, hij weet wat hij wilt… Ze voelde de emotie loskomen, haar kwetsbaarheid liet zich zien… ik doe het weer hè, zei ze… ik blijf proberen om hem te bereiken, te raken, zodat hij mij ook ziet en ik bevestiging kan krijgen dat ik goed genoeg ben… Ik zou gewoon willen dat ik zo zelfzeker was… dan zou hij niet zo’n grote invloed hebben op mij.

Thomas en Anna geraakten beiden in de ban van een collega en worstelden met gevoelens van verliefdheid. Ze vroegen zich af of het verliefdheid was of iets anders? Wanneer we stilstonden bij de kwaliteit die hen aantrok, werd onmiddellijk duidelijk wat het dieperliggende verlangen was, wat ze op dat moment nog niet konden geven aan zichzelf. Slagen we er in om die kwaliteit toe te voegen in ons leven, verliest de aantrekkingskracht zijn onweerstaanbaarheid. Je bent er niet langer aan over geleverd. Je blijft in verbinding met jezelf en met wat je belangrijk vindt in je leven.

Hoe de verliefdheid, de liefde met je partner kan versterken

Deze vorm van verliefdheid, heeft niks te maken met echte liefde die verbindt. Een diepgaande emotionele VERBINDING klinkt als: we respecteren elkaar, we zorgen samen voor elkaar, we communiceren open, etc… in tegenstelling tot een emotionele BINDING die klinkt als ‘ik kan niet leven zonder hem/haar, ik ben bang om hem/haar te verliezen, wat we hebben is iets heel speciaals, ik kan het niet uitleggen…

Wanneer je het verschil niet kent tussen die hevige verliefdheid en echte liefde die zorgt voor een gelijkwaardige en positieve emotionele verbinding, kan het zijn dat je vanuit deze VERBLINDING – je bent dan ook flabbergasted door die ene andere persoon – gekke dingen gaat doen: je partner bedriegen, je relatie beëindigen om in dit nieuwe avontuur te springen, etc…

Vooraleer je dat doet en wanneer je voelt dat de liefde voor je partner onderliggend nog steeds brandt, dat jullie elkaar onderweg gewoon wat zijn kwijtgeraakt, voeg die ene kwaliteit die jou zo aantrekt toe aan je eigen leven en in je relatie en ontdek wat van daaruit mogelijk wordt.

En ook al denk je nu bij jezelf, het heeft geen zin, mijn relatie is uitgeblust, ik ben verliefd op die andere persoon en maak je de beslissing om je huidige relatie stop te zetten en vol voor de nieuwe liefde te gaan. Dan nog, kan het toevoegen van die kwaliteit in je leven zonder hiervoor afhankelijk te zijn van de ander, jouw relatie versterken. Het kan ervoor zorgen dat je meer in verbinding kan gaan en voorkomen dat je in het bindingspatroon met en in afhankelijkheid van de ander om je goed te voelen, komt vast te zitten.

Heb je het gevoel dat je relatie energie van je vraagt in plaats van energie te geven? Vind je dat de balans tussen geven en nemen zoek is? Wil je hier verandering in brengen?  

Voel je jezelf verloren en merk je dat je energie steeds verder afneemt? Wil je weer meer contact met jezelf maar weet je niet waar te beginnen? Neem dan contact met mij op! Als coach kan ik je begeleiden naar meer energie in je leven. Let wel: ik ben geen relatietherapeut en werk met jou aan jouw persoonlijke doelen en wat jij kunt ondernemen om de energie in je relatie weer te laten stromen.

3-Delige blogreeks : 7 manieren om energie in je relatie te blazen die je zelf kan ondernemen ook als je partner niet mee wilt werken

3-Delige blogreeks : 7 manieren om energie in je relatie te blazen die je zelf kan ondernemen ook als je partner niet mee wilt werken

De relatie met de partner thuis is vaak het gespreksonderwerp in mijn FIKA (tuinkantoor). Veel van mijn cliënten zijn veertigers of vijftigers die al enkele decennia getrouwd zijn en waarbij de verliefdheid is gegroeid tot een diepere liefdevolle verbinding met de partner of waarbij deze verbinding doorheen de drukte, het werk, de kinderen, etc… is kwijtgeraakt.

In deze 3-delige blogreeks deel ik mijn beste relatie adviezen aan de hand van concrete cases uit de praktijk. Ik heb het over:

BLOG 1: Wat de kenmerken zijn van een relatie waar de energie stroomt en en welke kenmerken ervoor zorgen dat de energie wegloopt

BLOG 2: Zeven manieren om energie in je relatie te blazen, zonder dat jouw partner hoeft mee te werken

BLOG 3: Wat verliefdheid op een ander, jou kan leren over een kwaliteit die je mist in je leven of waarnaar je verlangt.

In deze blogs ga ik niet in op toxische relaties waarbij sprake is van emotioneel misbruik, een narcistische partner, een partner met een psychische kwetsbaarheid of fysiek geweld. Voor deze situaties is professionele en gespecialiseerde hulp nodig. In deze blogs gaat het juist over de alledaagse ergernissen tussen partners (luister naar de podcast jouw ergernis, jouw grootste leermeester) in relaties waarbij de liefde voor de ander onderliggend nog aanwezig is, maar aan de oppervlakte verdwenen lijkt te zijn door de vele ruzies, miscommunicaties en verwijten. Het gaat over koppels die na jarenlang samenleven de weg naar elkaar kwijt zijn geraakt en die graag terug willen vinden in plaats van uit elkaar te gaan.

Zeven manieren om energie in je relatie te blazen

In de eerste blog, ontdek je zes kenmerken van een (on)gezonde relatie dynamiek en wat de energie doet stromen of doet wegvloeien binnen een relatie.  In deze blog deel ik zeven manieren om energie in je relatie te blazen en de ongezonde dynamieken te doorbreken, zelfs wanneer met je partner niet te praten valt of wanneer die niet mee wilt werken :

Ik heb het al 100 keer geprobeerd, maar het resultaat is altijd hetzelfde, het eindigt in ruzie.  Met mijn partner valt niet te praten en relatietherapie is niet bespreekbaar.

Deze overtuiging is over de jaren meer en meer gegroeid, waardoor de echte verbindende communicatie is stil gevallen.  Alleen het hoogst noodzakelijke wordt nog gedeeld en bepaalde onderwerpen worden vermeden.  De ‘quiet quitting’ in de relatie is begonnen, het scheidingsproces is ingezet.

Deze zeven adviezen, zijn geen wondermiddelen of toverstaf formules. Ze vragen hard werken en een tijdje volharden. De adviezen één keer toepassen en zeggen: zie je wel, dat het niet werkt, helpt niet. Beschouw de adviezen als een manier van leven die jouw relatie en vooral jouzelf binnen eender welke relatie sterker kunnen maken. Onderliggend vertrekken ze allemaal vanuit hetzelfde principe: deel de energie die je zelf wilt ontvangen en deze energie komt vanzelf jouw richting uit. Ze vragen in eerste instantie een onderzoeken van jouw eigen patronen die de ongezonde relatiedynamiek mee in stand houden.

Bijvoorbeeld: als jij telkens het conflict uit de weg gaat, dan voelt je partner geen sense of urgency om iets te veranderen, hij weet wellicht zelfs niet dat dit voor jou zo’n groot probleem vormt. Durf je echte confrontatie toe te staan, om wat jij nodig hebt ook werkelijk te kunnen ontvangen?

Of nog, wanneer ik de vraag stel: heb je het je partner al eens gezegd? Hoe vaak het antwoord op deze vraag is: mijn partner moet dat maar weten, dat zie je toch of dat voel je toch? NIET DUS! Don’t assume… praat met elkaar.

1. Begin met te werken aan de meest belangrijke relatie in je leven, die met jezelf.

Vaak zoeken we bij onze partner wat we onszelf niet kunnen geven: erkenning, liefde, aandacht, etc… we verwachten van onze partner dat hij of zij deze noden invult. Wanneer dit niet gebeurt, voelen we ons verdrietig en teleurgesteld en verwijten we onze partner niet aan onze noden tegemoet te komen. Buig dit eens om: Wanneer je relatie niet lekker loopt, focus je eens een tijdje wat minder op je partner en alle zaken die hij of zij niet goed doet. Focus je eens op jezelf en wie jij wilt zijn. Geef jij jezelf voldoende erkenning, liefde, aandacht? Word je bewust van jouw gedragspatronen en hoe ze een impact hebben op jullie relatiedynamiek. Of zoals Hal & Sidra Stone, de grondleggers van Voice dialogue het uitdrukken: scheid eerst eens van je eigen patronen, en beslis dan of je nog van je partner wil scheiden. Misschien halen jij en je partner niet het best in elkaar naar boven op dit moment, maar kan het helpen als jij dat wel even doet voor jezelf. De positieve energie die jij uitstraalt, gaat hem of haar ongetwijfeld besmetten.

2. Focus op wat wel goed gaat en uit je dankbaarheid hiervoor.

Door voornamelijk in verwijtende communicatie te zitten met je partner, kan je niks goed meer zien. Doorbreek dit patroon en kijk eens naar de kwaliteit die er schuilgaat achter de ergernis. Benoem deze en vertrek van daaruit ipv vanuit het verwijt. bv mijn man is ontzettend sterk in alles analyseren en problemen te voorkomen, ik ben veel meer van de impulsieve beslissingen. Ipv hem te verwijten dat hij nooit eens gewoon een beslissing kan nemen, probeer ik zijn analyse te begrijpen vanuit zijn intentie om problemen te voorkomen en nemen we samen veel betere beslissingen. Als ik het negatief blijf zien, ervaar ik het als een manier van hem om mij tegen te werken wat nooit zijn intentie is. Integendeel, hij wilt het beste voor mij.

3. Communiceer waar jij behoefte aan hebt en ga in verbindende communicatie met je partner ipv verwijtende communicatie.

Uit waar jij behoefte aan hebt ipv wat je je partner verwijt. bv wanneer je graag meer communicatie wenst in je relatie, vertrek vanuit je behoefte: Ik geef om jou en heb behoefte om te weten hoe het met je gaat, dat zou mij gerust stellen ipv ‘jij praat ook nooit met mij of jij sluit mij altijd buiten’. Dit soort communicatie doet de energiestroom tussen jullie onmiddellijk blokkeren. Je partner voelt zich aangevallen en krijgt het gevoel niet goed genoeg te zijn.

4. Accepteer je partner zoals hij of zij is

Ipv hem of haar proberen te veranderen naar jouw ideale beeld van een partner. Mijn man zegt regelmatig: aan iedereen is iets en ik zou ook wel van alles willen veranderen aan jou, maar ik zie je graag zoals je bent en ik wil je niet veranderen, voor mij hoef je niet te veranderen. Het is voor mij telkens een grote wake-up call. Want inderdaad, als ik heel de tijd probeer om van mijn man iemand anders te maken, dat moet geen goed gevoel geven voor hem, alsof hij niet goed genoeg is. En dat is net hetgeen we in essentie allemaal willen voelen in onze relatie met onze partner: dat we goed genoeg zijn, dat we het waard zijn om graag gezien te worden zoals we zijn.

In elke moeilijke situatie heb je 3 keuzes, de 3 V’s:

Veranderen – Verdragen – Vertrekken

Kan je het niet accepteren, wil je partner niet veranderen en is het te belangrijk voor jou. Maw, druist het gedrag van je partner bijvoorbeeld in tegen je normen en waarden, dan kan het zijn dat de enige optie voor jou is om uit de relatie te stappen, te vertrekken. Wil je niet uit de relatie stappen, kan je het niet veranderen, accepteer het dan ipv er energie blijven in te steken. What you resist, persists.

 

5. Leer je partner’s liefdestaal begrijpen en spreken.

Hoe iemand liefde uit, kan heel verschillend zijn. Mijn man uit zijn liefde in kleine praktische attenties: op tijd alles opladen in huis, mijn elektrische fiets, mijn oortjes om te lopen, zorgen dat onze lievelingsdrankjes zijn aangevuld in de frigo,… Zelf ben ik niet zo’n praktische en uit ik mijn liefde veel meer in knuffels geven, checken hoe het met hem gaat, hem opvrolijken wanneer hij het moeilijk heeft, etc… In het verleden gaf dit wel eens aanleiding tot hoog oplopende ruzies, waarbij ik het praktische wat hij deed onvoldoende apprecieerde en ik mij tekort gedaan voelde in aandacht en liefde van zijn kant. Ipv te verwachten van hem dat hij zou veranderen, ben ik meer zijn taal gaan spreken en ben ik hem gaan helpen in het praktische, waardoor hij zich gezien voelde en hij makkelijker spontaan mijn manier van liefde uiten, kon geven.

6. Doe eens iets anders of geef de ander wat jij zelf nodig hebt.

Ik was grote fan van het canvas programma ‘Therapie’, waarbij je een inkijk krijgt in de therapiekamer. Willy Cole, relatietherapeut gaf er de opdracht aan koppels om te stoppen met zeuren over elkaar gewoon wat meer te knuffelen: vertrek je s’morgens, knuffel je vrouw vooraleer je deur uitgaat, kom je s’avonds thuis, verwelkom elkaar met een knuffel. De gevoelens die leken weggeëbd te zijn, zouden vanzelf wel terug komen door te knuffelen. Het is een techniek, schitterend in zijn eenvoud en ook nog eens effectief. Of anders geformuleerd: om je anders te voelen, moet je soms eens iets anders doen, voelen hoe dat voelt en onderzoeken welke gedachten hierbij opkomen.

GEDACHTEN – GEVOELENS – GEDRAG

Onze gedachten over iemand, bepalen ons gevoel en vervolgens ons gedrag. Door onze gedachten over iemand te veranderen, krijgen we een ander gevoel en kunnen we een ander gedrag stellen en soms moeten we gewoon iets anders doen om iets anders te kunnen denken en voelen. Dit paste therapeut Willy Cole toe: doe eens iets anders en ontdek wat dit met je gedachten en je gevoelens tav je partner doet. Misschien flakkeren de oude liefdevolle gevoelens voor elkaar terug op.

GEDACHTEN - GEDRAG - GEVOEL

7. Stel eens wat vaker de vraag: ‘hoe is het tussen ons’?

Hoe vaak heb je het met je partner over je relatie? Niet over de inhoud van de zaken die jullie samen beredderen: het huishouden, de kinderen, het werk, familie… Maar echt over hoe het tussen jullie gaat? 20 jaar geleden hebben jullie geloftes uitgesproken naar elkaar, maar jullie zijn niet meer diezelfde mensen van 20 jaar geleden. Levert de relatie jullie nog op, wat je zelf nodig hebt om gelukkig te zijn? Hoe eerlijk ben je hierover naar elkaar toe? Initieer dit gesprek eens met je partner: hoe is het tussen ons? Door deze vraag te stellen, blijf je weg uit het verwijt, maar heb je het met elkaar over het proces tussen jullie.

En ook al denk je nu bij jezelf, het heeft geen zin, mijn relatie is uitgeblust, ga toch aan de slag met deze zeven adviezen. Ook al beslis je uit elkaar te gaan, dan nog kunnen deze zeven adviezen je helpen om jezelf en je partner beter te begrijpen en op een constructieve manier met elkaar in communicatie te gaan.

Voel je jezelf verloren in je relatie en merk je dat je energie steeds verder afneemt? Wil je weer meer contact met jezelf maar weet je niet waar te beginnen? Neem dan contact met mij op! Als coach kan ik je begeleiden naar meer energie in je leven. Let wel: ik ben geen relatietherapeut en werk met jou aan jouw persoonlijke doelen en wat jij kunt ondernemen om de energie in je relatie weer te laten stromen.

3-Delige blogreeks over relaties: Help, mijn relatie is uitgeblust

3-Delige blogreeks over relaties: Help, mijn relatie is uitgeblust

De relatie met de partner thuis is vaak het gespreksonderwerp in mijn FIKA (tuinkantoor). Veel van mijn cliënten zijn veertigers of vijftigers die al enkele decennia getrouwd zijn en waarbij de verliefdheid is gegroeid tot een diepere liefdevolle verbinding met de partner of waarbij deze verbinding doorheen de drukte, het werk, de kinderen, etc… is kwijtgeraakt.

In deze 3-delige blogreeks deel ik mijn beste relatie adviezen aan de hand van concrete cases uit de praktijk. Ik heb het over:

BLOG 1: Wat de kenmerken zijn van een relatie waar de energie stroomt en en welke kenmerken ervoor zorgen dat de energie wegloopt

BLOG 2: Zeven manieren om energie in je relatie te blazen, zonder dat jouw partner hoeft mee te werken

BLOG 3: Wat verliefdheid op een ander, jou kan leren over een kwaliteit die je mist in je leven of waarnaar je verlangt.

In deze blogs ga ik niet in op toxische relaties waarbij sprake is van emotioneel misbruik, een narcistische partner, een partner met een psychische kwetsbaarheid of fysiek geweld. Voor deze situaties is professionele en gespecialiseerde hulp nodig. In deze blogs gaat het juist over de alledaagse ergernissen tussen partners (luister naar de podcast jouw ergernis, jouw grootste leermeester) in relaties waarbij de liefde voor de ander onderliggend nog aanwezig is, maar aan de oppervlakte verdwenen lijkt te zijn door de vele ruzies, miscommunicaties en verwijten. Het gaat over koppels die na jarenlang samenleven de weg naar elkaar kwijt zijn geraakt en die graag terug willen vinden in plaats van uit elkaar te gaan.

Help, mijn relatie is uitgeblust

Een kwaliteitsvolle verbindende partner relatie is een belangrijke hulpbron om met de tegenslagen van het leven veerkrachtig om te kunnen gaan. Uitgeblust geraken, burned-out geraken, heeft te maken met het feit dat je zowel op het werk als thuis niet meer tot rust kan komen. Wanneer je na een stresserende dag in een liefdevol en warm nest thuis komt, kunnen de emoties sneller gereguleerd worden. Kom je thuis in opnieuw een stresserende situatie omwille van conflict, spanningen etc… met je partner, kan je onvoldoende je energieniveau herstellen na een vermoeiende dag. En iedereen kan burn-out geraken wanneer de spanning te lang aanhoudt op een hoog niveau zonder periodes van herstel, ontlading, zonder erkenning en waardering. Meer nog, onderzoek toont aan dat mensen die verbindende en hechte (vriendschaps)relaties hebben, langer leven en vertonen op latere leeftijd een beter cognitief functioneren.

In deze blog ontdek je zes kenmerken van een (on)gezonde relatiedynamiek die de energie doet wegstromen. In de volgende blog deel ik zeven manieren om die ongezonde relatiedynamiek met je partner te doorbreken. Want op dit moment in een ongezonde relatie zitten, wil niet noodzakelijk zeggen dat je als koppel niet kan groeien en uit deze dynamiek kan komen.

Kenmerken van relaties die energie geven en energie kosten

Wanneer je een diepgaande kwaliteitsvolle en verbindende relatie kan ervaren met je partner en zit je in een gezonde relatie, een relatie waar je energie van krijgt. Ervaar je echter moeilijkheden, veel conflict, jaloezie, miscommunicatie, etc… in je relatie(s) dan loopt je batterij leeg en kan je in een ongezonde relatie terecht gekomen zijn.

Relaties die energie geven

✅ VERTROUWEN is de basis van elke gezonde relatie.

Er is RESPECT voor elkaar door elkaar aan te spreken en te behandelen, zoals je zelf behandeld wil worden.

✅ ACCEPTATIE van elkaars mindere kanten en focus op elkaars kwaliteiten.  Jullie vullen elkaar aan.

Jullie maken PLEZIER samen, lachen met elkaar en genieten van elkaars gezelschap.  Jullie weten elkaars onhebbelijkheden te relativeren.

✅ GEVEN EN NEMEN, IS IN BALANS.  Jullie zijn er voor elkaar en dragen zorg voor elkaar.  Er is sprake van gelijkwaardigheid en de energie stroomt in twee richtingen.

Jullie gunnen elkaar IK RUIMTE, ruimte om jezelf te zijn en eigen dingen te kunnen doen.  Jullie delen en vertellen graag tegen elkaar wat je gedaan hebt en wat er in je omgaat.

 

 

➡️  versterken het gevoel van verbinding binnen de relatie

Relaties die energie kosten

❌ WANTROUWEN is de sluipmoordenaar van je relatie.

Er is GEBREK AAN RESPECT naar elkaar.  Dit uit zich door het maken van kleinerende opmerkingen, vaak in het bijzijn van anderen.

❌ VERWIJTEN naar elkaar is jullie standaard communicatiestijl en jullie verwachten dat de andere verandert.

Samen plezier maken, is er niet meer bij.  Jullie zitten onmiddellijk in conflict, in oude PIJN of nemen grapjes heel persoonlijk.  De luchtigheid is eruit.

❌ JE GEEFT MEER DAN JE ONTVANGT.  Er gaat systematisch meer aandacht en energie naar één van jullie beiden.  Dit zuigt de andere leeg.

Er is ANGST om jezelf te zijn in de relatie.  IK ruimte nemen, wordt door de andere ervaren als een afwijzing.  De ruimte om jezelf te zijn, is er niet in de relatie.  Hierdoor cijfer je stukken van jezelf weg om uit het conflict te blijven of om de andere niet te kwetsen.  Je vertelt leugentjes om bestwil of verzwijgt de volledige waarheid.  Je leeft samen met de handrem op.

➡️  versterken het gevoel van vervreemding & eenzaamheid binnen de relatie

 

Deze kenmerken in een relatie zorgen voor een versterking van de verbinding of zorgen ervoor dat de verbinding net verzwakt. Ze geven een gevoel van ongeremd jezelf kunnen zijn in de relatie of net een gevoel van jezelf verliezen in de relatie. Het gaat er dus niet noodzakelijk om dat je veel gemeenschappelijk hebt, maar wel hoe je om gaat met de verschillen, hoe je communiceert met elkaar en elkaar hierin tegemoet kan komen. Heb je het er met elkaar over op een respectvolle manier en met erkenning voor elkaars noden, dan biedt de relatie veiligheid en het gevoel goed genoeg te zijn of graag gezien te worden, just as you are. Verloopt de communicatie verwijtend en met weinig zorg en aandacht voor elkaars noden, dan biedt de relatie een onveilig gevoel en voelt het alsof je niet goed genoeg bent voor de ander. Een gevoel van eenzaamheid binnen je relatie groeit. Je voelt je niet gezien en niet begrepen.

Heb je het gevoel dat je relatie energie van je vraagt in plaats van energie te geven? Vind je dat de balans tussen geven en nemen zoek is? Wil je hier verandering in brengen? Lees dan zeker de tweede blog in deze 3-delige blogreeks over relaties: zeven manieren om energie in je relatie te blazen die je zelf kan ondernemen ook als je partner niet mee wilt werken.

Voel je jezelf verloren en merk je dat je energie steeds verder afneemt? Wil je weer meer contact met jezelf maar weet je niet waar te beginnen? Neem dan contact met mij op! Als coach kan ik je begeleiden naar meer energie in je leven. Let wel: ik ben geen relatietherapeut en werk met jou aan jouw persoonlijke doelen en wat jij kunt ondernemen om de energie in je relatie weer te laten stromen.

Do I have enough in the tank to do the job

Do I have enough in the tank to do the job

Hoe voorkom je als leider met een gigantische verantwoordelijkheid dat je zelf uitgeblust geraakt in het meekrijgen van je organisatie, je team of in het geval van Jacinda Ardern, de prime minister of New Zealand, je land? Dat is de hamvraag waar veel leiders mee worstelen vandaag.

Ik ben ervan overtuigd dat ‘you can have it all:

👉 een uitdagende job, waar je voldoening uit haalt

👉 een kwaliteitsvol gezinsleven ervaren

👉 én nog tijd en energie overhouden voor datgene wat jou energie geeft en inspireert.

In de resignation speech van Jacinta, zitten alvast 10 waardevolle inzichten die jou als leider op weg kunnen helpen om meer helderheid te krijgen over de vraag:

Do I have enough in the tank to do the job?

1. Een leiderschapsrol opnemen, is a BIG DECISION, weet waar je JA tegen zegt.

Denk hier bewust over na. Wie in jou zegt ja tegen de rol? Het deel in jou dat geniet van de erkenning? Noem het jouw ego deel. Omdat het mooi staat op jouw CV of omdat je niet wil opgeven of voorkomen dat je anderen teleurstelt? Of omdat je energie krijgt van deze job en de bijbehorende verantwoordelijkheid?

2. Leiderschap is een grote verantwoordelijkheid, neem ze ten volle.

Verantwoordelijkheid nemen, vraagt om moedige beslissingen en keuzes. Ze vertrekt niet omdat het te moeilijk zou zijn, wel omdat ze zich ten volle bewust is van de verantwoordelijkheid die de rol met zich meebrengt en wie die rol haar vraagt om te zijn. Een rol waarvoor ze vandaag niet genoeg energie voor heeft. Ze houdt hierbij het groter belang voor ogen, niet haar ego, waardoor ze voelt dat de bestemming  bereikt is in die rol. Ze houdt niet langer vast aan iets wat haar land en haarzelf niet dient, gewoon omdat het zo hoort, of omdat ze niemand wil teleur stellen. Weten wanneer je moet stoppen, is ook je verantwoordelijkheid nemen.

3. Energy management is key, niet time management to reach your full potential.

Zorg ervoor dat je beschikt over de nodige hoeveelheid energie om de uitdagingen aan te kunnen. Voorzie dat extra potje veerkracht voor onverwachtse zaken door goed je energie in de gaten te houden en niet je tijd. Time management leidt tot fragmentatie en versnippering van aandacht. Energy management zorgt ervoor dat je de dingen doet die tijdig je batterijen vullen.  Een indicatie dat je meer naar je energy management moet kijken dagdagelijks, is wanneer je meer en meer begint te leven en werken van verlof tot verlof om bij te tanken. Jacinda geeft in haar speech aan: ik had gehoopt genoeg te kunnen bijtanken tijdens het verlof, maar dat is mij niet gelukt. Op een bepaald moment is bijtanken tijdens het verlof niet langer voldoende om duurzaam over de nodige hoeveelheid energie te beschikken.

4. De volledige speech, waar ze geraakt wordt en waar ze emotie toont, is een uiting van kwetsbaar leiderschap.

Doorheen het tonen van haar kwetsbaarheid, blijft ze een sterke leider. Ze vraagt geen medelijden voor haar kwetsbaarheid, ze neemt er ten volle de verantwoordelijkheid over. Kwetsbaar leiderschap is niet in de slachtoffer rol gaan zitten, niet verwachten dat anderen jou komen ‘redden’ of dat anderen zouden zeggen: ocharme, het is toch ook wel moeilijk voor haar. Ze stopt niet omdat het moeilijk zou zijn, wel omdat ze haar verantwoordelijkheid neemt.  Dat is niet ZWAK, dat is net heel STERK.

5. No hidden agenda’s, I’m human. Stop met van jezelf te verwachten dat je een super human moet zijn als leider.

Je moet geen super human zijn om een goede leider te zijn, maar een aware human: weten wat er in jouw rugzak zit, hoe jij deze patronen meeneemt naar je werk en hoe ze jouw omgeving beïnvloeden. Hiermee toont ze compassie en mildheid naar zichzelf en eist niet van zichzelf dat ze een super human is of wordt.

6. Dankbaarheid voelen voor wat er wel is en successen vieren.

Trots zijn op wat je gerealiseerd hebt, ongeacht wat anderen van jouw beslissing vinden. Stilstaan bij de afgelegde weg, wat je gedaan hebt en wat je doet om je organisatie achter te laten ‘in a better shape than you found it’.

7. Ze heeft zichzelf misbaar gemaakt door een competent team achter te laten en haar land verder te brengen. Je hoeft als leider niet alles alleen te doen.
Activity without purpose is the drain of your life

Tony Robbins
 

 

8. Ze heeft geen plan, no next steps: wel een duidelijke purpose 

in haar leven: te blijven bijdragen en ten dienste staan van haar land. Vanuit die purpose heeft zij vertrouwen in het proces en dat er wel een nieuwe zinvolle invulling komt. Wat is jouw purpose? Welke bijdrage wil je leveren? En vanuit welke rol kan jij het beste invulling geven aan die purpose?

9. Stel jezelf de vraag: Wie wil jij zijn, thuis en op het werk?

En wat ben je bereid hiervoor te doen, toe te staan of los te laten? Jacinda is zich bewust van de impact van haar rol en verantwoordelijkheden op haar gezin. Haar gezin heeft het meest opgeofferd, zegt ze. Hier is voor haar de conclusie dat ze dit niet langer wilt en dat ze ook de mama wil zijn die aan de schoolpoort kan staan en dat ze een echtgenote wil zijn.

10. You can be kind, but strong.

Veel leiders worstelen met het geven van duidelijkheid uit angst dat mensen zullen afhaken, teleurgesteld zijn, dat ze zullen vertrekken. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het is niet omdat je een duidelijk kader en beleid uitzet dat je niet ‘kind’ kan zijn in de uitvoering ervan. Maar ‘kind’ wil niet zeggen: iedereen zijn goesting geven, want dan kom je zelf in de problemen terecht en stroomt de energie weg. Bewaak als leider hierin ook jouw grenzen!

En hoe is het met jouw energiepeil?  Voel jij nog genoeg energie om je job te doen op de manier zoals jij het graag zou willen?  Houd je nog energie over voor jezelf en thuis?  Nood aan begeleiding hierin?  Neem contact op.  Ik begeleid jou graag naar meer energie in je werk én in je leven!