Je plek als leider innemen

Je plek als leider innemen

Je plek als leider innemen. Wat betekent dat precies? En wat gebeurt er met het team als je deze positie niet volledig inneemt? Omdat je bang bent om niet meer bij het team te horen of omdat je macht maar een vies woord vindt.

Deze blog biedt een aantal sleutels vanuit het systemisch werk om je plek als leider in te nemen, zodat de energie bij jou en je team kan blijven stromen. De inhoud is gebaseerd op de podcastaflevering “Je plek als leider innemen”, waarin ik Leanne Steeghs interview. Zij is executive leadership & team coach. Samen werpen we een systematische blik op vier onderwerpen die meekomen met de leiderschapsplek: hiërarchie, macht, successen vieren en overdracht. Je kan ook Leanne haar korte video’s rond deze thema’s bekijken op haar website.

Wat betekent systemisch werken?

Systemisch werken is gebaseerd op het werk van Bert Hellinger. Het is een methodiek die inzicht geeft in de invloed die de systemen waar jij deel van uit maakt (je gezin van herkomst, je ruimere familie, je school, je organisatie, etc…) heeft. Bij systemisch werk kijken we naar het geheel, naar de plek die jij inneemt in het systeem en hoe dit jouw denken, voelen en handelen beïnvloedt. In die zin, is de leiderschapspositie een unieke plek in het geheel die niet zonder uitdagingen komt.

Vier thema’s die meekomen met de leiderschapsplek

Als leider is het belangrijk bewust te worden van jouw sterk ontwikkelde voorkant en jouw te ontwikkelen achterkant: Vanuit jouw gezin van herkomst heb je van jongs af aan geleerd om verantwoordelijkheid op te nemen over je broers en zussen, misschien zelfs over je ouders, of je probeerde steeds te zoeken naar harmonie binnen het gezin omdat er veel conflict was, etc… Dit is jouw sterk ontwikkelde voorkant. Bijgevolg kan ruimte geven aan anderen, loslaten, voor jezelf opkomen, het conflict aangaan, etc… wat meer op de achtergrond zijn geraakt en zijn deze kwaliteiten te ontwikkelen in het kader van jouw leiderschap. Vanuit dit bewustzijn kan je meer en meer keuzevrijheid creëren in het inzetten van jouw voor- of achterkant naargelang de context. 

1. Leiderschap en hiërarchie

De plek van de leider de eerste plek. Vanuit jouw gezin van herkomst kan dit net wel of net niet jouw favoriete plek zijn. Je bent de eerstgeborene, dan is deze plek jou vertrouwd of je bent de vierde in rij, waardoor het al moeilijker is om die eerste plek in te nemen. De leider heeft een andere positie dan zijn medewerkers: Een hogere plek met meer verantwoordelijkheden. De leider staat alleen en in die zin kan het een eenzame positie zijn. Vanuit deze plek kan de leider er niet bijhoren zoals de andere team leden. De leider moet zijn lidmaatschap gaan organiseren bij zijn peers, niet bij zijn teamleden. Veel leiders worstelen met het innemen van deze unieke positie en gaan bewegen richting tussen de medewerkers staan ipv erboven te staan. Hierdoor komt de leiderschapsplek leeg te staan en gaan anderen deze invullen. Dit creëert verwarring en conflict.

Hoe neem je deze eerste plek goed in, zodat de energie kan blijven stromen?

 • Als eerste is het belangrijk dat de plek goed neergezet wordt in de organisatie zodat jij als leider ook goed kan landen op die plek.
 • Je hebt jouw eenzaamheid te leren verdragen en hanteren
 • Je dient lidmaatschap te zoeken bij je peers in de organisatie ipv met je teamleden

2. Leiderschap en macht


Een leiderschapspositie innemen, betekent dat je macht hebt. Veel leiders vinden macht een vies woord en willen dit liever niet inzetten. Dit klinkt als ‘hier doen we dat niet, hier zijn we allemaal gelijk’. Dit betekent opnieuw dat de plek van de leider niet wordt ingenomen. Van de leider wordt verwacht dat hij onsympathieke beslissingen kan nemen in het kader van het groter belang: een medewerker ontslaan, te stoppen met een product wat niet rendabel is, afdelingen te sluiten, etc… Doe je dit niet omdat je altijd ‘onschuldig’ wilt blijven, verstevig je je leiderschap niet. Door je macht niet in te zetten, wanneer het nodig is, blijf je als het ware ‘jong’ en verlies je geloofwaardigheid als leider. In organisaties zie je wel eens dat macht uitbesteed wordt aan een externe consultant, bv een crisis manager.

Hoe kan je als leider je macht dienend inzetten?

 • Onderzoek jouw basispatroon als het gaat over macht en het aangaan van conflicten. Kan je onsympathieke beslissingen nemen die nodig zijn voor het groter geheel of heb je behoefte aan door iedereen graag gezien te worden?
 • Verbind je met het hoger doel en bepaal vanuit het hoger doel wat er nodig is voor de organisatie. Blijf dit hoger doel communiceren met daadkracht en met empathie voor diegenen die het hier moeilijk mee hebben.
 • Oefen jezelf in haat tolerantie. Je medewerkers gaan er wat van vinden, dat hoort bij de positie. Dit geeft spanning bij jezelf. Oefen jezelf in het reguleren van je emoties hierbij
 • Werk aan je relatiemacht met je medewerkers. Dit betekent vanuit een oprechte interesse goede, stevige relaties uitbouwen met je medewerkers. Wanneer je vervolgens op spannende momenten je positiemacht dient in te zetten, wordt dit makkelijker geaccepteerd door medewerkers. 

3. Leiderschap en successen vieren

Successen vieren betekent vol in het licht durven staan. Velen onder ons werden opgevoed met het motto ‘doe maar gewoon, dat is al gek genoeg’. In die zin roept vol in het licht staan, een disloyaliteit op naar het gezin van herkomst.

Wanneer je als leider onvoldoende stil staat en niet de tijd neemt om te oogsten, om successen te vieren, kan het team nooit schitteren in de organisatie. De leider ondermijnt hiermee zijn eigen team, door telkens nieuwe doelstellingen te formuleren en te hollen naar het volgende. Het is nooit genoeg, het kan altijd beter en meer.

Hoe kan je als leider meer ruimte maken om successen te vieren?

 • Word je bewust van je eigen relatie met succes. Als je ouders hun volle potentieel niet hebben kunnen leven, is het een ware uitdaging om als kind succesvoller en gelukkiger te zijn dan je ouders. Je kan hierdoor last hebben van succesangst: de angst om succesvol te zijn
 • Vier belangrijke mijlpalen met je team en geef ook even de tijd om te oogsten en op adem te komen alvorens de volgende doelstelling te formuleren.
 • Vier het vertrek van collega’s die een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie.
 • Maak bewust tijd om de resultaten te communiceren in de organisatie en zet hiermee jouw team in het licht.

4. Leiderschap en overdracht

Er wordt heel wat geprojecteerd op de leider, zowel positief als negatief, wat niet bij de leider hoort, maar tot het verleden van de medewerker. Zo kan de medewerker in jou de strenge vader zien, die nooit waardering gaf of voor wie het nooit goed genoeg was of juist het omgekeerde de zorgzame moeder die de medewerker nooit gekend heeft, waardoor de medewerker overdreven positief is over jou als leider. Op spannende momenten, zoals bij een evaluatie, een veranderingsproces, etc… komt overdracht sterker naar boven.

Hoe herken je overdracht?

 • Wanneer een medewerker meer dan wat bij zijn of haar niveau van professionaliteit en volwassenheid hoort, aandacht komt vragen of goedkeuring voor taken, projecten die hij of zij makkelijk zelfstandig aankan
 • Wanneer een medewerker overdreven emotioneel (boos, gefrustreerd, huilen, etc…) (negatieve overdracht) of overdreven lyrisch (positieve overdracht) reageert op zaken die je zegt of doet.
 • Het kan jou als leider het gevoel geven dat je meer en meer psycholoog aan het worden bent van je medewerker. Of je wordt meegezogen in een tegenoverdracht reactie: heel erg zorgen voor, te groot verantwoordelijkheidsgevoel over hoe anderen zich voelen, etc…

  Wil je meer lezen over overdracht en wat het precies is, lees de blog ‘help, mijn medewerker heeft een emotionele uitbarsting of beluister de podcastaflevering ‘emotionele uitbarsting’

Hoe kan je als leider omgaan met overdracht van een medewerker?

 • Word je bewust van je eigen triggers tot overdracht. Wanneer word jij getriggered in oude pijnen van waaruit je emotioneel reageert. Kennis en inzicht in je eigen rugzak, maakt je milder tav de rugzak van anderen.
 • Wees je bewust dat tijdens veranderingsprocessen, heel wat ‘unfinished business’ naar boven komt. Zaken die tot het verleden behoren, maar in het hier en nu op jou geprojecteerd worden: te weinig waardering, erkenning, etc… Je hebt dus zuiver te krijgen wat in het hier en nu echt speelt en wat hoort bij het herhalen van een oude relatie, die tot het verleden van de medewerker hoort.
 • Benoem en erken de emotie van je medewerker, zonder de aap op jouw schouder te nemen. Neem de verantwoordelijkheid niet over of probeer het niet op te lossen. 
 • Zit je echt vast in de samenwerking met die persoon hierdoor, schakel de hulp in van HR of een vertrouwenspersoon.

Er komt heel wat bij kijken bij het innemen van je plek als leider: je hebt je eigen eenzaamheid te hanteren, macht dienend in te zetten, successen te vieren en te dealen met overdracht van je medewerkers. Allemaal thema’s die inherent zijn aan de plek van de leider.

Je kan soms het gevoel hebben dat je een soort super human moet zijn, terwijl je ook maar gewoon een mens bent. Je hoeft geen super human te zijn om een goede leider te zijn. Het belangrijkste is, voor jezelf bewust te worden wat jouw patronen zijn, wat je makkelijk inzet en wat je nog te ontwikkelen hebt.

Worstel jij hier mee? Loopt je energie wel eens leeg hierdoor? Wil je meer inzicht in jezelf over deze thema’s en hoe ze jou uitdagen in je rol als leider? Ben je op zoek naar praktische handvatten om hiermee om te gaan? Neem contact op! Ik begeleid jou graag om de energieke leider te zijn en blijven, die je wilt zijn.

3-Delige blogreeks over relaties: Help, mijn relatie is uitgeblust

3-Delige blogreeks over relaties: Help, mijn relatie is uitgeblust

De relatie met de partner thuis is vaak het gespreksonderwerp in mijn FIKA (tuinkantoor). Veel van mijn cliënten zijn veertigers of vijftigers die al enkele decennia getrouwd zijn en waarbij de verliefdheid is gegroeid tot een diepere liefdevolle verbinding met de partner of waarbij deze verbinding doorheen de drukte, het werk, de kinderen, etc… is kwijtgeraakt.

In deze 3-delige blogreeks deel ik mijn beste relatie adviezen aan de hand van concrete cases uit de praktijk. Ik heb het over:

BLOG 1: Wat de kenmerken zijn van een relatie waar de energie stroomt en en welke kenmerken ervoor zorgen dat de energie wegloopt

BLOG 2: Zeven manieren om energie in je relatie te blazen, zonder dat jouw partner hoeft mee te werken

BLOG 3: Wat verliefdheid op een ander, jou kan leren over een kwaliteit die je mist in je leven of waarnaar je verlangt.

In deze blogs ga ik niet in op toxische relaties waarbij sprake is van emotioneel misbruik, een narcistische partner, een partner met een psychische kwetsbaarheid of fysiek geweld. Voor deze situaties is professionele en gespecialiseerde hulp nodig. In deze blogs gaat het juist over de alledaagse ergernissen tussen partners (luister naar de podcast jouw ergernis, jouw grootste leermeester) in relaties waarbij de liefde voor de ander onderliggend nog aanwezig is, maar aan de oppervlakte verdwenen lijkt te zijn door de vele ruzies, miscommunicaties en verwijten. Het gaat over koppels die na jarenlang samenleven de weg naar elkaar kwijt zijn geraakt en die graag terug willen vinden in plaats van uit elkaar te gaan.

Help, mijn relatie is uitgeblust

Een kwaliteitsvolle verbindende partner relatie is een belangrijke hulpbron om met de tegenslagen van het leven veerkrachtig om te kunnen gaan. Uitgeblust geraken, burned-out geraken, heeft te maken met het feit dat je zowel op het werk als thuis niet meer tot rust kan komen. Wanneer je na een stresserende dag in een liefdevol en warm nest thuis komt, kunnen de emoties sneller gereguleerd worden. Kom je thuis in opnieuw een stresserende situatie omwille van conflict, spanningen etc… met je partner, kan je onvoldoende je energieniveau herstellen na een vermoeiende dag. En iedereen kan burn-out geraken wanneer de spanning te lang aanhoudt op een hoog niveau zonder periodes van herstel, ontlading, zonder erkenning en waardering. Meer nog, onderzoek toont aan dat mensen die verbindende en hechte (vriendschaps)relaties hebben, langer leven en vertonen op latere leeftijd een beter cognitief functioneren.

In deze blog ontdek je zes kenmerken van een (on)gezonde relatiedynamiek die de energie doet wegstromen. In de volgende blog deel ik zeven manieren om die ongezonde relatiedynamiek met je partner te doorbreken. Want op dit moment in een ongezonde relatie zitten, wil niet noodzakelijk zeggen dat je als koppel niet kan groeien en uit deze dynamiek kan komen.

Kenmerken van relaties die energie geven en energie kosten

Wanneer je een diepgaande kwaliteitsvolle en verbindende relatie kan ervaren met je partner en zit je in een gezonde relatie, een relatie waar je energie van krijgt. Ervaar je echter moeilijkheden, veel conflict, jaloezie, miscommunicatie, etc… in je relatie(s) dan loopt je batterij leeg en kan je in een ongezonde relatie terecht gekomen zijn.

Relaties die energie geven

✅ VERTROUWEN is de basis van elke gezonde relatie.

Er is RESPECT voor elkaar door elkaar aan te spreken en te behandelen, zoals je zelf behandeld wil worden.

✅ ACCEPTATIE van elkaars mindere kanten en focus op elkaars kwaliteiten.  Jullie vullen elkaar aan.

Jullie maken PLEZIER samen, lachen met elkaar en genieten van elkaars gezelschap.  Jullie weten elkaars onhebbelijkheden te relativeren.

✅ GEVEN EN NEMEN, IS IN BALANS.  Jullie zijn er voor elkaar en dragen zorg voor elkaar.  Er is sprake van gelijkwaardigheid en de energie stroomt in twee richtingen.

Jullie gunnen elkaar IK RUIMTE, ruimte om jezelf te zijn en eigen dingen te kunnen doen.  Jullie delen en vertellen graag tegen elkaar wat je gedaan hebt en wat er in je omgaat.

 

 

➡️  versterken het gevoel van verbinding binnen de relatie

Relaties die energie kosten

❌ WANTROUWEN is de sluipmoordenaar van je relatie.

Er is GEBREK AAN RESPECT naar elkaar.  Dit uit zich door het maken van kleinerende opmerkingen, vaak in het bijzijn van anderen.

❌ VERWIJTEN naar elkaar is jullie standaard communicatiestijl en jullie verwachten dat de andere verandert.

Samen plezier maken, is er niet meer bij.  Jullie zitten onmiddellijk in conflict, in oude PIJN of nemen grapjes heel persoonlijk.  De luchtigheid is eruit.

❌ JE GEEFT MEER DAN JE ONTVANGT.  Er gaat systematisch meer aandacht en energie naar één van jullie beiden.  Dit zuigt de andere leeg.

Er is ANGST om jezelf te zijn in de relatie.  IK ruimte nemen, wordt door de andere ervaren als een afwijzing.  De ruimte om jezelf te zijn, is er niet in de relatie.  Hierdoor cijfer je stukken van jezelf weg om uit het conflict te blijven of om de andere niet te kwetsen.  Je vertelt leugentjes om bestwil of verzwijgt de volledige waarheid.  Je leeft samen met de handrem op.

➡️  versterken het gevoel van vervreemding & eenzaamheid binnen de relatie

 

Deze kenmerken in een relatie zorgen voor een versterking van de verbinding of zorgen ervoor dat de verbinding net verzwakt. Ze geven een gevoel van ongeremd jezelf kunnen zijn in de relatie of net een gevoel van jezelf verliezen in de relatie. Het gaat er dus niet noodzakelijk om dat je veel gemeenschappelijk hebt, maar wel hoe je om gaat met de verschillen, hoe je communiceert met elkaar en elkaar hierin tegemoet kan komen. Heb je het er met elkaar over op een respectvolle manier en met erkenning voor elkaars noden, dan biedt de relatie veiligheid en het gevoel goed genoeg te zijn of graag gezien te worden, just as you are. Verloopt de communicatie verwijtend en met weinig zorg en aandacht voor elkaars noden, dan biedt de relatie een onveilig gevoel en voelt het alsof je niet goed genoeg bent voor de ander. Een gevoel van eenzaamheid binnen je relatie groeit. Je voelt je niet gezien en niet begrepen.

Heb je het gevoel dat je relatie energie van je vraagt in plaats van energie te geven? Vind je dat de balans tussen geven en nemen zoek is? Wil je hier verandering in brengen? Lees dan zeker de tweede blog in deze 3-delige blogreeks over relaties: zeven manieren om energie in je relatie te blazen die je zelf kan ondernemen ook als je partner niet mee wilt werken.

Voel je jezelf verloren en merk je dat je energie steeds verder afneemt? Wil je weer meer contact met jezelf maar weet je niet waar te beginnen? Neem dan contact met mij op! Als coach kan ik je begeleiden naar meer energie in je leven. Let wel: ik ben geen relatietherapeut en werk met jou aan jouw persoonlijke doelen en wat jij kunt ondernemen om de energie in je relatie weer te laten stromen.

Schuldgevoel

Schuldgevoel

Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn schuld… wordt als een mantra in onze christelijke opvoeding ingelepeld… en velen onder ons worden regelmatig geteisterd door het zwaarmoedige gevoel van de schuld van de wereld op onze schouders te dragen zoals Jezus Christus ons dat heeft voorgedaan…

Het schuldgevoel wordt als dé boosdoener genoemd wanneer cliënten er niet in slagen om de diepgewortelde gedragspatronen te doorbreken. En laat me daar onmiddellijk mee beginnen, dat is ook heel normaal. Er is niet zoiets als een toverspreuk: ‘laat het gewoon los’ en dan is je schuldgevoel weg.

Hoe dat komt, wat een schuldgevoel is en wat je dan wel kan doen om je schuldgevoel te leren hanteren en nieuwe paden te betreden zonder schuldgevoel, ontdek je in deze blog.

Schuldgevoel is een systemisch gegeven

Wanneer je een schuldgevoel ervaart, heb je te maken met iets wat een systemische oorsprong heeft. Een schuldgevoel ontstaat wanneer je een norm overschrijdt of een taboe doorbreekt binnen een bepaald systeem. Elk systeem heeft zijn eigen normen, een set van geschreven en ongeschreven regels. Als je aan die regels voldoet, dan hoor je erbij. Als je tegen die regels ingaat, loop je risico op uitsluiting. Zo heb je vanuit je gezin van herkomst een aantal ongeschreven regels, normen mee gekregen in je opvoeding. Bv heel wat van mijn cliënten hebben de regel meegekregen: hard werken, wordt beloond. Lui zijn, wordt afgestraft. Ze weten bijgevolg niet hoe ze rust moeten pakken. In de zetel hangen, geeft een schuldgevoel, want in de zetel hangen, betekent dat je lui bent.

De POSITIEVE INTENTIE van je schuldgevoel is om:

 • de VERBINDING te behouden
 • ERKENNING en waardering te ontvangen
 • jezelf te BESCHERMEN TEGEN UITSLUITING uit je familie, vriendenkring of team op het werk en
 • ERBIJ TE HOREN
 • te VOORKOMEN DAT JE EEN SYSTEMISCHE NORM OVERSCHRIJDT

Schuldgevoel is in essentie een poging om de harmonie in je relatie met je moeder, vader, partner, vrienden, etc te bewaren, maar creëert een innerlijk conflict. 

Als je heel eerlijk bent met jezelf wil je op dat moment liever voor jezelf kiezen of doen wat jij belangrijk vindt, maar je schuldgevoel verhindert jou om dit te doen. Jouw schuldgevoel zorgt ervoor dat je de harmonie in je relatie bewaakt, ten koste van jezelf. Dit levert een korte termijn rust of gemak op, omdat je niet de schuld van kiezen voor jezelf moet dragen. Je draagt de schuld van niet kiezen voor jezelf en die schuld is net iets makkelijker te verdragen dan de schuld van het teleurstellen van anderen. Op lange termijn, voel je meer en meer wrok tov die persoon of die relatie omdat je jezelf iedere keer opzij schuift. Denk bijv aan je moeder die verwacht dat je elke week op bezoek komt, maar jij wilt dit niet. Je begint over je moeder te zeuren tegen vrienden en je begint een wrok te voelen tegenover haar.

Je zit vast in een dynamiek van een poging de harmonie met je omgeving te bewaren waarbij het conflict dat zich intern afspeelt alleen maar groeit… en het gekke is: hoe groter dit intern conflict wordt, hoe meer conflict je ook met je omgeving begint te krijgen want wat je vanbinnen voelt, straal je uit aan de buitenkant. Je komt in een vicieuze cirkel terecht: je ervaart meer schuldgevoel en je gaat nog meer uit verbinding met je omgeving. Dit is net het omgekeerde van wat je wilt.

Je schuldgevoel hanteren in zes stappen

STOP GEWOON MET JE SCHULDIG TE VOELEN, zal niet werken.

Het gedrag dat je stelt om een schuldgevoel te vermijden, heb je nodig gehad om jezelf veilig en verbonden te houden met je naasten. Dat zomaar loslaten, zal wellicht niet zo makkelijk gaan.

Je schuldgevoel leren hanteren.  Daar komt het op neer: je schuldgevoel voelen en tegelijkertijd voor jezelf kiezen en daar ok mee zijn, ondanks de mogelijke teleurstelling bij de ander.

1. In welke relaties of in welke situaties heb jij last van schuldgevoel?   

Wat is precies de trigger voor jouw schuldgevoel? Is dat een opmerking van je moeder over de frequentie van je bezoeken? Of omdat je wat vroeger wil stoppen met werken om bij de kinderen te zijn, maar toch langer op het werk blijft uit angst voor de reacties van je leidinggevende of je collega’s?

2. Welke norm of ongeschreven regel is er in het spel?  En van wie is die norm?

En hoe zit het met jouw norm? Is dat ook jouw norm? En wie legt jou die norm op? Legt jouw partner die norm op? Jouw werkgever of leg je jezelf die norm op, uit een soort interne dwang, want het hoort zo? Uit plichtsgevoel?

3. Wat levert het op voor jou om aan die norm te blijven voldoen?

Wat levert het jou op om vanuit schuldgevoel te blijven handelen zoals bijv elke week naar je moeder gaan? Je antwoord hierop is misschien: niks, een onbehaaglijk ambetant gevoel, miserie, etc… Maar het levert jou ook iets positiefs op, anders zou je het gedrag niet blijven stellen. Misschien een vorm van comfort of een gemak. Je hoeft de spanning van voor jezelf kiezen met risico op teleurstelling van de ander, niet aan te gaan. En waar loop je van weg door uit plichtsgevoel naar je moeder te blijven gaan?

4. Kijk met mildheid naar dit gedrag.

Dit gedrag, wat voortkomt uit je opvoeding, zit diep in jouw systeem. Het heeft je veilig gehouden en ervoor gezorgd dat je erbij hoorde. Als kind of je jongere zelf, was je misschien niet in het vermogen om tegen je ouders in te gaan. Kijk hier met compassie en mededogen naar want het heeft jou veel opgeleverd, ook al voel je dat het gedrag jou vandaag uitput of niet meer dient. Voel dit ook even heel bewust die mildheid naar jezelf en je gedrag.

5. Wat is voor jou belangrijker dan de norm die opgelegd wordt of die je jezelf oplegt.

Bijvoorbeeld als je je schuldig voelt omdat je vroeg naar huis gaat om bij de kinderen te zijn, dan is lang werken één norm, maar een belangrijkere norm voor jou persoonlijk is om voldoende quality time met je kinderen door te kunnen brengen. Een hecht gezin vormen, is een belangrijkere waarde in jouw leven dan lang en veel werken omdat het zo hoort. Maak contact met de vraag: WIE WIL JE ZIJN?

6. Visualiseer de situatie die schuldgevoel oproept bij jou en maak contact met die belangrijkere norm en waarde in je leven, hier en nu als volwassene. Je schuldgevoel zal niet helemaal verdwijnen misschien. Je zal wel voelen dat het andere belangrijker is voor jou en dat je zo stilaan meer en meer je schuldgevoel kan leren hanteren ipv er aan toe te geven.

 

Het mooie hiervan is dat je meer en meer in authentieke verbinding kan gaan ipv in binding vast te zitten met mensen uit je omgeving vanuit een plichtsgevoel.

Meer en meer connectie maken met wat echt belangrijk is en zingeving geeft, is het pad om het schuldgevoel te leren voelen en te hanteren, maar je er niet langer door te laten leiden in je gedrag.

  Voel jij dat je schuldgevoel in de weg blijft zitten om de persoon te worden die je echt wilt zijn,
  neem dan zeker contact op!   Samen gaan we op weg! 

  10 levenslessen voor meer innerlijke rust

  10 levenslessen voor meer innerlijke rust

  45 lentes jong en voor de arbeidsmarkt, hoor ik officieel tot de ouderen vanaf nu. Maar zo voel ik mij helemaal niet. In tegendeel, ik voel me kiplekker, veerkrachtig, klaar voor nog heel wat boeiende uitdagingen en vooral heel dankbaar voor het feit dat ik hier nog mag rondlopen en volop kan gaan voor de dingen die belangrijk zijn voor mij.

  En als je een mijlpaal bereikt, mag je deze eens ‘reviewen’ en kijken waar je staat, dus dat heb ik gedaan. Zo ben ik tot mijn 10 belangrijkste levenslessen gekomen. Deze lessen gidsen mij doorheen mijn moeilijke momenten. Ze zorgen ervoor dat ik mijn energie hoog kan houden, ook bij tegenslag. Want het leven kent niet alleen ups, ook downs. Ik heb ze samen gebundeld in mijn nieuwe blog. Ontdek ze hier of beluister ze via mijn podcast energiek

  Mijn 10 levenslessen voor meer innerlijke rust

   

  1. Don’t take things personally.

  De emotionele reactie van een ander, ook al is dat in reactie op jou, zegt helemaal niks over jou, maar wel over de ‘mental state’ van de ander. Dus in plaats van je schuldig te voelen, je beginnen te excuseren, het proberen te fixen, emotioneel terug te reageren of te verwijten, stel de vraag: WAT MAAKT DAT jij hier zo op reageert of wat maakt jou precies zo kwaad, gefrustreerd of emotioneel? Van daaruit kan terug dialoog ontstaan. Wanneer je iets persoonlijk opneemt, schiet je in de verdediging en blokkeert de energie. Wanneer dingen persoonlijk opnemen, een patroon is, zit er onderliggend iets wat aandacht nodig heeft.

  2. Circle of influence, circle of concern.

  Een eenvoudig maar heel doeltreffend concept van Covey uit het boek: the 7 habits of highly effective people. Maak je je zorgen over iets, blijf je piekeren of geeft iets jou stress: teken 2 cirkels: één cirkel van betrokkenheid met middenin een kleinere cirkel van invloed. In de cirkel van betrokkenheid zitten de zaken waar je je wel betrokken bij voelt, maar waar je zelf geen rechtstreekse invloed op hebt, bv de file, het weer, het gedrag van je collega’s. In de cirkel van invloed zitten de zaken, waar jij rechtstreeks invloed kan op uitoefenen, zoals hoe je zelf reageert, jouw energie, etc… Wanneer ik mij zorgen maak, kan ik vrij snel schakelen of het iets is waar ik invloed op heb of niet en wanneer niet, verleg ik mijn focus op zaken waar ik wel invloed op heb. Pieker jij wel eens teveel over zaken waar je geen invloed op hebt? Vraag je gratis tool aan via twiggy@energy-coach.be om met de cirkel van invloed en betrokkenheid aan de slag te gaan of lees de blog over piekeren met nog meer tips!

  Circle of influence, circle of concern
  3. Morgen is een nieuwe dag.

  Toen mijn kinderen klein waren en ze een erg moeilijk moment hadden thuis of omdat er op school iets was geweest, zei ik s’avonds tegen hen wanneer ik ze in bed stak: weet je, vandaag voel je je misschien verdrietig, maar morgen is een nieuwe dag en dan begint alles van vooraf aan en kan je opnieuw kiezen met wie je speelt, hoe je reageert, wat je zegt en bestaat vandaag niet meer. En zo is het, hoe moeilijk vandaag ook is, morgen begin je gewoon opnieuw en je kan zelfs elk moment opnieuw beginnen en andere keuzes maken.

  Je mag telkens opnieuw kiezen. Heel vaak denken mensen dat ze moeten vasthouden aan keuzes die ze gemaakt hebben, want ‘dat hoort zo’ of omdat ze niemand willen teleurstellen.

  4. What doesn’t kill you makes you stronger.

  In je diepste moeilijke periodes, zitten de grootste groeikansen, je moet ze alleen durven nemen. Wanneer je in een situatie zit die onoverkomelijk lijkt of jou helemaal overspoelt, stel jezelf de vraag wat er klaar zit, wie je dient te zijn om eruit te geraken. Welk potentieel zit er klaar in jezelf waarmee je uit deze moeilijke periode kan uitgroeien? Daar naar op zoek gaan en naar handelen, maakt je veerkrachtig en zorgt ervoor dat je kan meebewegen met elke storm.

  5. Mijn ergernis is mijn grootste leermeester.

  We ergeren ons allemaal wel eens aan een ander, maar als je op zoek gaat naar de kwaliteit achter de ergernis, zegt dat vaak iets over wat je zelf nog te leren hebt. Wanneer je met die ogen naar jouw grootste ergernis kijkt, ontdek je jouw grootste leermeester.

  6. Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe iemand anders zich voelt. 

  Hoe vaak ik in mijn leven, mensen heb proberen te ‘redden’ of zich beter te laten voelen of me schuldig heb gevoeld omdat ik mogelijks iemand gekwetst had en hoe vaak ik tot de conclusie ben moeten komen, dat ik hoe een ander zich voelt niet kan veranderen. Dus als iemand slachtoffer wil zijn en geen verantwoordelijkheid wil dragen, neem ik het niet langer over. Ik laat het letterlijk, want ik ben niet verantwoordelijk voor hoe anderen zich voelen en gun ik hen hun slachtofferschap en mezelf gun ik de innerlijke rust om het niet te hoeven fixen.

  7. Stop met dromen over een ander leven, leef dagelijks je droom.

  Het leven heeft geen afstandsbediening, er gaat niemand komen om het in jouw plaats te doen. Wil jij een ander leven, wil jij meer energie, wil jij andere zaken in je leven dan zal je hier zelf dagelijks moeten aan werken. Er bestaat geen magic stick die het komt doen. Wil jij meer verbinding in je leven, maak connectie met anderen. Wil jij meer waardering, begin met te appreciëren wat er is, wil jij een boek schrijven, begin met schrijven, wil jij grote reizen maken, begin met sparen en te plannen. Hoe vaak ik hoor ‘als dat in orde is, dan begin ik eraan’. Maar dat zal niet gebeuren. Ook al ben je er nog niet helemaal klaar voor en weet je het allemaal nog niet perfect, begin gewoon en je zal zien, al snel komt verandering in je leven.

  Waar ben jij vandaag dankbaar voor?
  8. Beoefen dankbaarheid voor wat er wel is.

  We zijn meesters in onszelf vergelijken met anderen of met ons ideale zelf. Hierdoor vinden we onszelf vaak nog niet goed genoeg en blokkeert de energie, we halen onszelf naar beneden. Focus je op wat er wel is, wordt hiervan bewust en beoefen dankbaarheid hiervoor. Vanuit dankbaarheid voor wat er wel is, kan innerlijke rust ontstaan.

  9. Durf je schuldig te maken om in je volle kracht te staan. 

  We krijgen allemaal geschreven en ongeschreven regels mee van thuis over hoe we ons horen te gedragen en waardoor we ons ‘onschuldig’ kunnen blijven voelen. Indruisen tegen deze regels vraagt dat we ons schuldig durven maken met risico op afwijzing tot gevolg. Bijv je spreekt je ouders niet tegen, je moet steeds klaarstaan voor anderen, goede punten halen op school, etc… Wil je groeien en ‘volwassen’ worden, dien je je schuldig te maken en je eigen weg te gaan (ook al betekent dit dat jouw familie dit minder leuk vindt). Wil je iets in leven, gaat dit ten koste van iets anders: anderen teleurstellen, jouw comfortzone verlaten, kritische reacties van anderen aanhoren etc… Maar wat krijg je in de plaats: zingeving, energie, vrijheid, geluk, etc… En ben je bereid om die ‘schuld te dragen’ of die kost te investeren om het resultaat te krijgen wat jij wilt: meer vrijheid, geluk, etc…

  10. Zelfzorg, mijn ernergiewaarborg. 

  Ik kan heel hard werken, mijzelf heel hard geven voor anderen en dat heel leuk vinden en veel energie voor terug krijgen. Maar wat ik geleerd heb over de jaren heen, is dat ik dit niet kan blijven volhouden als ik mezelf daarbij niet op mijn prioriteitenlijstje zet. En het is sinds ik terug kleine dingen voor mezelf ben beginnen doen: sporten, lezen, schrijven, etc… dat ik stilletjesaan mezelf heb terug gevonden en de energie ben kunnen gaan neerzetten die ik wil neerzetten. Mijn zelfzorg verwaarlozen, bekoop ik onmiddellijk met een slechtere fysieke, emotionele en mentale welzijn en zelfs met negatieve impact op mijn business resultaten. Blijven doorgaan is dus geen duurzame strategie, zelfs wanneer je volop in je passie en missie werkt.

  Dat waren ze, mijn 10 belangrijkste levenslessen en waar ik nog steeds groeiende in ben … want als ik er al zou zijn, zou het leven saai zijn 🙂

  Voel jij dat er iets klaar zit om te transformeren, maar durf je hiervoor nog niet goed te kiezen of wil je je niet langer schuldig voelen en kiezen voor wat echt belangrijk is voor jou zodat je met meer energie in je werk kan staan, neem contact op!  Ik begeleid jou graag!

  Van overwhelm naar focus in vier stappen

  Van overwhelm naar focus in vier stappen

  Een nieuw jaar, nieuwe voornemens, nieuwe intenties, nieuwe doelen… en drie weken later schiet er niks meer van over. En omgekeerd hoe kan het dat mensen ineens een klik kunnen maken en heel erg gedreven zijn om hun doelen te bereiken? En wat kan je hiervan leren?

  In de vorige blog deelde ik ‘De vijf belangrijkste redenen waarom je blijft vastzitten in het gevoel geleefd te worden’.

  En in deze blog neem ik je mee in de vier stappen die ervoor zorgen dat jij kan loskomen van je gevoel van ‘overwhelm’ en kan evolueren naar meer focus en balans in je leven.

  MANIFESTEREN: het in werkelijkheid brengen van je gedachten, ideeën tot gebeurtenissen, evenementen, resultaten of dingen (Alan Seale, het manifestatiewiel)

  1. Formuleer & visualiseer jouw intentie

  ‘if you can dream it, you can do it’ – Walt Disney

  Heb jij een doel wat jij wilt manifesteren in je leven, in 2022, dan start het met het duidelijk formuleren van je project. Wat wil je precies bereiken? Welk resultaat wil je zien wanneer het doel gerealiseerd is? Welke film zie je afspelen? Wat ben je aan het doen? Hoe voel je je daarbij? Wat is het hoogste potentieel van je project en wat gebeurt er met jou als je dit kan waarmaken?
  Het concreet benoemen van het eindresultaat zorgt ervoor dat je de eerste stap zet naar het in werkelijkheid brengen ervan. Je hersenen kunnen het onderscheid niet maken tussen een visualisatie van je doel en het werkelijk uitvoeren van je doel. Vandaar dat moodboards zo goed werken, ze stimuleren of doen je hersenen geloven dat het er is. En je wordt er ontzettend blij van.

  Hierdoor wordt voor jou de drempel om het werk te realiseren van je droom ook veel kleiner. Dat is de kracht van concretisatie & visualisatie.

  2. Creëer momentum en goesting

  If you dream of success, make sure you’re awakequoteslifetime.com

  Maak connectie met je innerlijk kompas om van daaruit jouw motivatie en goesting te creëren, door jezelf volgende vragen te stellen:

  1. Wat maakt het belangrijk voor mij om deze verandering te realiseren?
  2. Hoe moet ik ZIJN om mijn doel te realiseren?
   1. Wie ben ik nu?
   2. Wie moet ik zijn om het project te kunnen realiseren?
   3. Wat vraagt dit van mij om los te laten?
   4. Wie moet ik zijn in mijn doen en laten om mijn doel te realiseren?
  3. Wat zijn de gevolgen op lange termijn als ik mijn doel niet realiseer?
  4. Is het sop de kool waard om dit te realiseren?
  5. Wat is het effect op mezelf als ik dit doel realiseer, wat is het effect op mijn zelfbeeld en op het beeld dat anderen van mij hebben? En creëer voor jezelf een fysiek anker wat je telkens terugbrengt naar dit gevoel. Iets wat je regelmatig tegenkomt, wat jou regelmatig herinnert aan het effect dat je wenst te realiseren: bv een quote op je prikbord of screensaver, een armbandje wat jou triggert. Als het ware de letterlijke knoop in je zakdoek als reminder voor je doelen.
   

  3. Focus jouw mindset

  Energy flows, where intention goes (Tony Robbins) – Energie volgt onze gedachte, waar wil jij aandacht aan geven?

  Ken je het volgende fenomeen: je werkt hard naar je doelen en toch realiseer je ze niet omdat je stiekem tegen jezelf vertelt dat het je toch niet gaat lukken. En anderzijds, soms realiseer je zonder veel moeite jouw doelen, omdat je er vanzelfsprekend vanuit gaat dat het niet mis kan gaan. Jouw hele mindset is gericht op het realiseren van je doel, zonder afleiding of ruis vanuit je eigen innerlijke stem.
  Dus creëer focus in je mindset door

  1. Jouw ‘can’t do’ verhaal om te buigen naar een ‘can do’ verhaal
  2. Dit empowering verhaal om te zetten naar een aantal positieve affirmaties die je dagelijks herhaalt bij de start van je dag.
  3. Jouw dag te starten met het werken aan je belangrijke doelen ipv met je ’to do’ list, die jou alleen maar afleidt van wat echt belangrijk is.

   

  4. Installeer dagelijkse rituelen

  Dream, believe, do, repeat

  We kunnen heel veel dromen en ideëen hebben, maar wanneer we deze niet vertalen naar de fysieke realiteit, betekenen ze niks.
  Wanneer je als doel hebt om meer Q-time met je gezin door te brengen, maar je blijft elke avond achter je scherm zitten ipv aandacht, tijd en energie te spenderen met je gezin, dan ga je op het einde van het jaar geen betere verbinding ervaren met je gezin.

  Heb je als doel gezonder te leven, maar denk je, ik heb hier geen tijd voor…? Plan elke dag een wandeling in van een kwartier en kijk wat dit met je doet.

  Maak het klein en begin. Stop met het bedenken waarom het allemaal niet kan, en begin gewoon

  Grootse of kleinere plannen voor 2022? Nog ondersteuning nodig bij het scherp krijgen wat je precies wilt? Of bij het creëren van de juiste ‘can do’ mindset? Op zoek naar een stok achter de deur?

  Neem contact op! Samen maken we van 2022 een spetterend jaar!

  Corona effect 3: Everybody wants change, nobody wants to change.

  Corona effect 3: Everybody wants change, nobody wants to change.

  Bij elke verandering in ons leven, groot of klein gaan we door wat William Bridges noemt een transitieproces: De verandering op zich is situationeel (een verhuis, een nieuw systeem invoeren, een lockdown omwille van corona afgekondigd door de regering) en zorgt niet voor de weerstand. Het is de transitie die zorgt voor angst en dus weerstand.

  De transitie gaat over het psychologisch proces van AFSCHEID NEMEN van oude werkwijzen en de daarbij behorende identificaties die ik als mens heb. Vervolgens het doorworstelen van wat men noemt de NEUTRALE ZONE: een periode waarbij het oude weg is, maar het nieuwe nog niet volledig operationeel en duidelijk is, gekenmerkt door verwarring. Tot slot, wordt de transitie periode afgesloten met een NIEUW BEGIN: het ontwikkelen van een nieuwe identiteit, nieuwe energie en zingeving voelen die ervoor zorgt dat de verandering gaat werken.

  Afscheid nemen

  Maw, het is niet zozeer het feit dat de regering strikte veiligheidsmaatregelen afkondigde, waaronder het sluiten van cafés en restaurants (meer nog, de bevolking eiste een betere bescherming tegen het corona virus), wat weerstand oproept bij de gemiddelde mens, wel het feit dat ik als individuele burger abrupt AFSCHEID ga moeten nemen van een belangrijk deel van mijn identiteit voor een (on)bepaalde tijd: ik ga en sta waar ik wil, ik heb de luxe om op café en restaurant te gaan wanneer het mij uitkomt, ik ben graag sociaal en onder vrienden, ik drink graag met pintje met maten, etc… Getuige hiervan de vele uitspraken op het nieuws van de feestvierders tijdens de ‘lockdown parties’: een laatste keer genieten vooraleer ze ons dit ‘afpakken’… We beschermen onze wereld en de betekenis en de identiteit die we daaraan ontlenen. Je kan hier met oordeel naar kijken, vanuit een psychologisch perspectief een perfect normale reactie in zeer abnormale omstandigheden.

  Velen waren de dag nadien nog steeds in ‘ontkenning’ en staken massaal de grens over om hun ‘oude werkwijzen’ verder te zetten. Een echte ‘vluchtelingencrisis’ omdat we niet op restaurant konden in eigen land ?. De politici stuurden zelf nog trots selfies, kaak tegen kaak, de wijde wereld in terwijl ‘social distancing’ het nieuwe normaal moest worden.

  Neutrale zone

  We verkeerden maw in een staat van collectieve VERWARRING, de neutrale zone: maatregelen zijn afgeroepen tot 5 april, maar de virologen, experts en wetenschappers spreken over minimaal 10 weken, zelfs tem de zomervakantie. Ze roepen op om niet op vakantie te gaan. Onzekerheid alom. En wat betekent ‘lockdown’ nu echt? Het voelt vreemd om niet meer te kunnen afspreken met vrienden, de grootouders niet meer te bezoeken, alleen nog van thuis te moeten werken, rekening te houden met de ‘social distancing’, soms niet goed te weten of iets nog mag of niet . En wat doet een mens in tijden van onzekerheid, als elke grond van onder zijn voeten, is verdwenen? Juist, HAMSTEREN ?. Doorheen deze crisis, waarop mensen geen vat hebben (het virus is onzichtbaar, de regering kan elke moment nieuwe maatregelen afroepen, etc…) gaat men manieren zoeken om terug ‘controle’ te krijgen op zijn/haar leven. Dit heeft de gemiddelde Belg blijkbaar gedaan door wc papier te hamsteren.

  Nieuw begin

  Tot slot, sluiten we de transitiefase af met een NIEUW BEGIN, het ontwikkelen van een nieuwe identiteit. Op social media verschijnen filmpjes om deze coronavloek als een zegen te zien, als een manier om opnieuw verbonden te geraken met jezelf en de natuur. Ondernemers vinden zichzelf terug uit en zoeken creatieve manieren online en offline om hun zaak te kunnen verder zetten in het coronatijdperk. We zingen en klappen vanop onze balkons, hangen witte lakens uit het raam om onze dankbaarheid te tonen aan het medisch en verzorgend personeel. We willen ons aansluiten bij en ons identificeren met de #blijfinuwkot en #stayhome and #savelifes community. Elk nadeel heb zijn voordeel en elk einde betekent het begin van iets nieuws. Stilaan beginnen we opnieuw te ontdekken wat het is om een ‘human being’ te zijn ipv een ‘human doing’.

  Welke oude gewoontes vond jij moeilijk om op te geven door corona? Wat vind jij lastig en verwarrend? Welke nieuwe rituelen heb je ondertussen geïnstalleerd en welke zingeving geef jij aan corona? Waar ben je dankbaar voor tijdens deze coronaperiode?