Voorkom een ‘psychische’ lockdown in vijf stappen.

Voorkom een ‘psychische’ lockdown in vijf stappen.

Wat we voelden aankomen, werd vrijdag bevestigd. België gaat opnieuw in ‘lockdown’. De kranten staan er vol van, de gevolgen van deze tweede lockdown zullen mentaal en emotioneel zwaarder zijn dan de eerste. Laten we voorkomen om onszelf in een ‘psychische’ lockdown te zetten, waardoor we ‘vast’ komen te zitten. Met deze blog, probeer ik alvast een bescheiden bijdrage te leveren hieraan.

Ik ben precies mezelf niet meer

De afgelopen maanden heb ik in mijn praktijk regelmatig het volgende gehoord:

Ik loop aan tegen een onbestemd gevoel, een soort gebrek aan algemeen welbevinden en ‘corona’ lijkt wel de grootste oorzaak hiervan te zijn of alleszins heeft corona het enorm verergerd.

Zo was er de immer gehoorzame en ‘pleasende’ Jan die op het werk is uitgebarsten: Hij heeft zijn mondmasker, wat hij aanvoelt als een muilkorf die hem letterlijk en figuurlijk het zwijgen oplegt, weggegooid. Hij heeft geroepen dat hij er genoeg van heeft en is zonder overleg naar huis gegaan. Daarna heeft hij zich ziek gemeld. Erg geëmotioneerd, vertelt hij: ‘ik was precies mezelf niet meer‘.

En dan was er de perfectionistische Betsy die alles onder controle had. Ze vervulde plichtsgetrouw haar dagtaak tot in de puntjes, maar nu vindt ze de moed niet meer om de nodige discipline aan de dag te leggen. Ze voelt zich meer en meer ‘gelaten’ alsof het haar allemaal niks kan schelen. Zij die nooit kon loslaten, alleen tijdens vakantie aan het zwembad, diep verzonken in een boek, heeft nu precies ‘alles’ losgelaten. Ook zij herkent zichzelf niet meer en vraagt zich af wat er aan de hand is.

Psychische lockdown door Corona

Corona maakt heel expliciet wat voordien al onderhuids aanwezig was: Er zijn delen in ons die op de voorgrond staan en die voor een groot stuk en bijna automatisch ons gedrag bepalen. En er zijn delen die wat meer op de achtergrond staan, die we wat minder toelaten, alleen op vakantie of in het weekend of onder specifieke omstandigheden en in bepaalde vriendenkringen. Door corona worden die ‘speciale’ gelegenheden ‘ingeperkt’ en worden die delen in ons onrustiger en vragen ze om meer aandacht. Ze worden als het ware groter en vragen om ‘gevoed’ te worden.

Terug naar Jan: in het dagelijks leven zit er, eerder op de achtergrond, een rebel in hem die vrijheid wilt, die moeite heeft met de regels die hem worden opgelegd. Die rebel kan er in het normale leven zijn op het concert van zijn favoriete metalband, of wanneer hij in het weekend met de vrienden van de motorclub op uitstap is. De rebel in hem krijgt nu geen lucht meer, kan er niet meer zijn en is van zodra hij een gaatje zag, naar ‘buiten’ geglipt met alle gevolgen van dien.

En Betsy: Het deel in haar dat op vakantie er wel in slaagde om ‘los te laten’, wat haar energie gaf om er terug tegenaan te gaan, heeft haar batterijen niet kunnen opladen, want de vakanties zijn geannuleerd en dus werd ook de ‘onbezonnen Betsy’ als het ware’ geannuleerd’ in haar leven.

De verschillende delen in onszelf

Ik werk graag met ‘voice dialogue’ in mijn praktijk. Met delenwerk, met contact maken met de verschillende delen in onszelf en de energie die deze delen met zich meebrengen. Door er contact mee te maken, leren we hun intentie, opdracht, doel kennen en voelen we welk effect ze hebben in ons leven. Doel van dit ‘delenwerk’ is enerzijds een positieve relatie ontwikkelen met elk van de delen in ons. Ook die delen die we misschien eerder wat ‘verstoten‘, die er wat minder mogen zijn in ons leven: bv het deel dat makkelijk kan ‘niets doen’ omdat we van thuis uit geleerd hebben, dat niets doen, gelijk staat aan ‘lui zijn’, waardoor we ‘verleerd’ hebben om rust te nemen. De tegenpool en het sterk ontwikkelde deel, is de ‘bezige bij’: de ‘bezige bij’ kan niet stilzitten, gaat maar door, staat continu aan. Ze is primair aanwezig in ons leven (om te voorkomen dat we gekwetst raken door het oordeel van lui te zijn) en ze zorgt ervoor dat we doelen bereiken en zingeving ervaren. Bij gebrek aan het durven nemen van rust (want energetisch staat rust nemen gelijk aan ‘lui zijn’), leidt de ‘bezige bij’ ons wel recht naar een burn-out.

Anderzijds is het doel van ‘delenwerk’, het ontwikkelen van meer ‘keuzemogelijkheden’ in ons gedrag zodat we wat vaker leren genieten van ‘rust nemen’, zodat ‘de bezige bij’ nadien met opgeladen batterijtjes weer volop haar gang kan gaan.

De delen in ons, tijdens corona.

Door corona hebben we enerzijds terug contact kunnen maken met bepaalde delen in onszelf. Zo hebben we ‘het deel dat kan genieten van niets doen’, herontdekt. In het ‘normale’ leven mocht dat deel er misschien niet zoveel zijn omdat de ‘pleaser’ in ons altijd nog wel iemand tevreden moest stellen of de ‘slavendrijver’ vond dat onze ’to do list’ nog niet was afgewerkt. Zo herontdekken we het belang van ‘niets doen’ en zullen we straks in het normale leven hier misschien ‘makkelijker’ invulling kunnen aan geven.

Anderzijds moeten we niet alleen fysiek in ons kot blijven, we hebben ook sommige delen psychisch vast moeten zetten door de maatregelen. Het gevolg is dat ze beginnen ‘sputteren’, ze snakken naar een ‘escape route’ en ze kunnen ons behoorlijk uit ons lood slaan op een onbewaakt moment of ze zorgen ervoor dat we ons meer en meer ‘depressief’ en lusteloos beginnen te voelen, omdat die delen er niet meer in slagen hun batterijen op te laden of hun ding te doen. Dit kunnen zowel onze meer primaire delen als onze meer verstoten delen zijn, die het moeilijk krijgen.

Vijf stappen om een ‘psychische lockdown’ te voorkomen

Heb je het lastig, ervaar je ergernis, rusteloosheid, moeite om met deze nieuwe ‘lockdown’ om te gaan? Wil je voorkomen dat je ‘vast’ komt te zitten in deze frustratie of in een diep ongelukkig gevoel?

Neem dan even een moment voor jezelf, maak het rustig in je hoofd en stel jezelf de volgende vragen:

1. Wie in jou heeft moeilijk momenteel? Wie in jou ervaart hinder van de lockdown? Welk deel van jouzelf kan moeilijk met de situatie omgaan?

Voor mij persoonlijk, is dit het deel dat uit is op afwisseling en nieuwe ervaringen opdoen. Het is het deel dat ‘wegloopt’ van de ‘saaiheid’ van mijn bestaan en moeilijk kan stilzitten, dat steeds ‘on the go’ is, op zoek naar nieuwe inzichten en ervaringen. Het meer ‘verstoten’ deel: ‘niets doen’ is meer aanwezig en hier word ik ‘onrustig’ van, het creëert een gevoel van ‘nutteloosheid’.

2. Maak even connectie met dit deel, leef je even helemaal in. Welk gevoel heeft dat deel in jou? is het verdrietig, boos, angstig, etc…

Dit deel in mij is vooral verdrietig, het mist voeding, contacten en nieuwe leerervaringen. Het lijkt ‘stil te staan’ en het staat niet graag stil. Het zit vast in een slachtoffergedrag.

3. Waar heeft dit deel in jou behoefte aan? Wat heeft het nodig?

Het heeft behoefte aan afwisseling, maar vooral aan intellectueel gevoed worden. Het heeft nood aan een perspectief en terug ‘vat’ krijgen op het hebben van doelen en het kunnen vaststellen van vooruitgang.

4. Geassocieerd met dit deel, welk verzoek wil je formuleren? Wat wil het deel dat jij voor hem/haar doet?

Dat ik mij niet laat hangen en die zaken die ik wel kan doen om mij intellectueel te voeden: zoals lezen, schrijven, webinars, podcasts beluisteren, blijf doen ipv meer uren in de zetel te hangen, lusteloos scrollend op social media, denkend dat dit voedend is, maar uiteraard niets is minder waar. Het wil eigenlijk dat ik ‘corona’ niet langer gebruik als ‘excuus’ om bepaalde doelstellingen, ambities die ik heb, uit te stellen.

5. Maak je terug los van dit deel, word een waarnemer van dit deel. Hoe heb je het ervaren? Waar ben je dankbaar voor bij dit deel? Wat levert dit deel jou op en hoe kan je hier ook in deze bijzondere omstandigheden toch invulling aan geven? Wat wil jij doen voor het deel zodat het wat tot rust kan komen? Wat kan je leren, ontwikkelen of waar kan je in groeien zodat er meer balans komt?

Ik ben vooral dankbaar voor het feit dat dit deel ervoor zorgt dat ik in ‘beweging’ blijf, nieuwe horizonten weet op te zoeken, me uit mijn comfortzone haalt en me scherp houdt. Ook tijdens corona kan ik me blijven ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen, misschien zelfs meer en grondiger dan in het ‘normale’ jachtige leven. Ik kan me meer focussen op wat er wel is ipv wat er niet is. Door mij hierop te focussen, neemt de onrust af en krijg ik terug meer vat op mijn doelstellingen.

 

Worstel jij ook met dat onbestemd gevoel? Weet je soms niet goed wat de lockdown allemaal met jou doet? Voel je dat je het zwaar krijgt en wil je ook meer inzicht in wie in jou het moeilijk heeft en hoe je hiermee kan omgaan? 

Wil je deze lockdown met positieve energie tegemoet gaan? Neem contact op!

Samen gaan we op weg. Dit kan fysiek volgens de veiligheidsmaatregelen, met een online gesprek of via wandelcoaching op een veilige afstand.

Vijf tips voor diepgaande verbinding vanop afstand

Vijf tips voor diepgaande verbinding vanop afstand

“Sinds corona moeten we veel thuiswerken, ik ben verbinding aan het verliezen met de mensen met wie ik moet samenwerken. Mijn motivatie ebt hierdoor weg.”

Ik hoor het meer en meer bij mijn cliënten ook al doen ze hun job graag. Corona en het thuiswerken begint zijn tol te eisen op vlak van relationele verbondenheid. Het doet de emotionele bron van energie lekken en zorgt voor lusteloosheid en rusteloosheid, concentratieverlies en een gebrek aan zingeving en motivatie.

 

Belang van verbinding op het werk

Volgens de zelfdeterminatie theorie is een belangrijke onderliggende functie van werk, het hebben van sociale contacten, positieve en constructieve relaties kunnen opbouwen met anderen, deel kunnen uitmaken van een hecht team waarbij je je persoonlijke gevoelens en gedachten kan delen met je collega’s. Het geeft betekenis en zinvolheid. Louter datgene uitvoeren waarvoor je betaald wordt, is maw niet voldoende om je motivatie hoog te houden of je goed te blijven voelen, je hebt die diepgaande verbinding met je collega’s nodig. Wanneer ik op zoek ga naar wat er reeds geschreven is over wat te doen om deze relationele verbondenheid met je collega’s hoog te houden in tijden van corona, lees ik vooral tips over het ‘belang van een goede internetverbinding’. Ook noodzakelijk natuurlijk ?. Ik wil een stapje verder gaan en benadrukken dat sociaal contact betekenisvol en diepgaander moet zijn opdat medewerkers zich geëngageerd en gemotiveerd blijven voelen voor hun job en wat je hieraan kan doen als collega, als leidinggevende, als team om die emotionele batterij terug op te laden.

Vijf tips voor diepgaande verbinding met je collega’s vanop afstand:

1. Hou een wekelijkse (virtuele) CHECK-IN:

Maak bij het begin van je teamvergadering ruimte voor de check-in, waarbij iedereen even de tijd krijgt om te landen en aan te geven hoe hij erin zit. Het voordeel van online vergaderingen is dat we sneller to the point komen en effciënter zijn in het afwerken van de vergaderagenda. Er is echter minder ruimte voor de ‘social talk’, waardoor het soms erg ‘mechanisch’ aanvoelt. We kunnen ons emotioneel ei er niet in kwijt. Zorg er voor dat je eerst even connecteert op emotioneel niveau vooraleer naar de inhoud te gaan, ook bij vergaderingen die fysiek plaatsvinden.

2. Stel NIET de vraag: hoe gaat het?

We hebben allemaal een kwetsbaarheid die we proberen te beschermen met een ‘het gaat goed met mij’ masker, een standaardantwoord op de standaardvraag: hoe het gaat het? Wil je meer verbinding, stel specifiekere vragen met aandacht voor de concrete situatie van je collega. Dit geeft je collega een meer betrokken gevoel dan bij de beleefdheidsvraag ‘hoe is het’? Anderzijds helpt het wanneer je zelf aangeeft waar jij mee worstelt, bang voor bent, moeite mee hebt. Door het tonen van ‘kwetsbaarheid’, kom je in een diepere, authentieke verbinding. Mogelijke connecteervragen:

❓ Hoe is het voor jou geweest de afgelopen dagen, hoe ben je de dagen doorgekomen? Hoe is het gelukt om thuiswerken te combineren met je gezin?

❓ Hoe houd je controle over je werk, je projecten in deze tijden van afstand? Hoe blijf je je aandacht houden op de prioriteiten?

❓ Welk gevoel zou je wat vaker willen hebben in deze bijzondere tijd?

❓ Wat geeft je energie? Waar ben je trots op? Wat geeft jouw leven kleur momenteel? Waar kijk je naar uit?

❓ Hoe wil je begeleid worden? Wat heb je nodig om te kunnen presteren?

❓ Wat was jouw hoogtepunt van afgelopen week en jouw dieptepunt,…

3. Hou je bijpraatsessies al wandelend

We zitten stil achter onze computer, e-mails weg te werken, te videochatten, we hebben in het algemeen minder beweging, we werken maar door. Wandelen zorgt niet alleen voor een boost van je fysieke batterij, maar ook voor je mentale en emotionele batterij: het geeft meer kwaliteit en creativiteit aan je gesprekken, het werkt verdiepend en je komt sneller tot de kern van waar iemand mee zit. Door het wandelen naast elkaar, wil je sneller verhalen vertellen (juist omdat je elkaar niet rechtstreeks aankijkt) en dat bevordert het makkelijker uiten van gevoelens en emoties. Met respect voor de physical distance, verklein je al wandelend de social distance met je collega’s.

4. Zorg voor de ‘fun’ factor binnen het team

Organiseer een virtuele vrijdagnamiddag quiz om het weekend in te zetten en de week even met ‘humor’ en fun samen met je collega’s af te sluiten. Of speel een spel waarbij je elkaar op een leuke manier beter leert kennen: de drie dingen die je nog niet wist over mij, waarvan één leugen die de collega’s eruit moeten halen… en doe dit op regelmatige tijdstippen met telkens een andere opdracht. Stuur elkaar een kaartje met leuke teamherinneringen, grappige anecdotes, mooiste realisaties, wat je aan elkaar waardeert, etc…, je leert elkaar op een andere manier kennen, waardoor het vertrouwen groeit en de samenwerking vlotter gaat. Het samen een pint gaan drinken op vrijdagnamiddag omtoveren in een virtueel alternatief.

5. Geef elkaar waardering, erkenning en positieve feedback.

Je erkend en gewaardeerd voelen, is één van de belangrijkste elementen om je geëngageerd te voelen bij je werk en je batterijen op te laden. Uit het oog, uit het hart, laat dat niet gebeuren en geef elkaar erkenning en waardering voor het geleverde werk ondanks bijzondere omstandigheden. Vier samen de successen, ook virtueel elk vanuit je eigen thuiskantoor.

Samengevat, om de relationele verbondenheid te verdiepen, zorg je best voor het ervaren van voldoende positieve emoties samen met je collega’s door

✅ de kwaliteit van de (virtuele) contacten te verbeteren,

✅ op tijd samen te lachen en fun te kunnen beleven en

✅ aandacht te hebben voor erkenning en waardering. Dé ingrediënten van het beste tegengif voor de nadelige effecten van het vele thuiswerken.

➡️ Ervaar jij een dip in motivatie, in betrokkenheid en wil je hiermee aan de slag? Wil je terug met energie aan het werk, ook vanop een afstand van je collega’s? Neem contact op! Samen gaan we op weg!

Spirituele bron, jouw innerlijke reisgids

Spirituele bron, jouw innerlijke reisgids

Velen worden zich pas bewust van hun spirituele energie, na het ervaren van een ‘trauma’ of impactvolle verandering in het leven. In die zin, is corona zo’n letterlijke en figuurlijke pauzeknop die tot het maken van een ‘innerlijke reis’ heeft aangezet, nu het reizen naar verre landen niet meer mag.

De spirituele bron van energie

De Spirituele energie zorgt voor een verbondenheid met je dieperliggende waarden. Het is de onderliggende kracht in alle dimensies van ons leven. Het zorgt voor passie, volhardendheid, toewijding, integriteit en eerlijkheid. De spirituele energie wordt gevoed door het balanceren tussen werken aan een doel dat verder reikt dan het dienen van je eigenbelang, maar steeds in respect met jezelf.

Deze batterij loopt leeg door de vele impulsen van de buitenwereld en de druk van onze omgeving waardoor we de essentie verliezen en vergeten: wie ben ik zelf? Door bewust te worden van jouw dieperliggende waarden, leer je de externe wereld te trotseren vanuit jouw innerlijk kompas. Je ontwikkelt een intern referentiekader aan de hand waarvan je die externe flow van impulsen leert structureren in wat belangrijk is en wat niet. Het alternatief voor het voeden van je spirituele energie, is ‘burn out in zicht’.

Spirituele bron

leven in lijn met dieperliggende waarden,
ervaring van zingeving, werken aan een doel wat verder reikt dan eigenbelang

Miracle Morning

Corona maakt ‘wakker’, letterlijk en figuurlijk. Bij kunnen dragen aan het groeiproces van anderen (orient for growth), de kern van mijn waarden, werd ‘on hold’ gezet. Je hierdoor nutteloos voelen, geen bijdrage kunnen leveren, heeft een impact op de andere domeinen in je leven, als mama, als partner, etc… De spirituele energie is de onderliggende ‘force’. Het geeft je drive, passie, volhardendheid en nu was het soms naar motivatie zoeken.

Wat me geholpen om voor mezelf zingeving te creëren, is elke ochtend ‘dagboekschrijven’: een schrijfsprintje van 10 minuutjes, wat in mij opkomt, zonder ‘filtering’, zonder nadenken, gewoon schrijven. Het geeft zoveel inzicht in wat er in je onderbewuste speelt en waar je iets mee te doen hebt. Anderzijds is het ook een geweldige oefening in jezelf toestaan de grootste onzin te schrijven zonder hoger liggend doel of druk om iets ‘inspirerend’ op papier te krijgen. Hoe heerlijk en bevrijdend, gewoon ‘zijn’ en ‘loslaten’.

Schrijven, samen met lezen en me laten voeden door anderen op spiritueel vlak, maakt mij creatief en geeft focus: een kleine portie geluk aan het begin van de dag.

Praktische tips voor meer emotionele energie!

 • Verlicht egoïsme, niet ik eerst, maar ‘ik ook’. Hiermee bedoel ik niet dat je alleen aan jezelf en je eigen behoeften moet denken, wel dat je telkens voor jezelf moet nagaan en voelen of het nog voor jou klopt. Soms gaan we zo ver over onze grenzen heen omdat we anderen niet willen teleurstellen dat we uiteindelijk onszelf diep teleurstellen. Er is niks verkeerd met het aangeven van een gezonde grens om er net met meer energie te kunnen zijn voor anderen.
 • Maak tijd voor een dagboek of een andere vorm van zelfreflectie om te onderzoeken of je werklijk nog op jouw pad aan het wandelen bent of eerder op andermans weg bent geraakt.
 • Doe vrijwilligerswerk, help een hulpbehoevende buur, doe iets voor iemand die het nodig heeft, zonder er iets voor terug te verlangen.
 • Beoefen yoga, mindfulness of mediteer, wat jij nodig hebt om het even stil te maken in jouw hoofd, om tot bij jouw hart en jouw innerlijk kompas te kunnen komen.

Quick scan van jouw spirituele batterij!

 • Hoe is het met jouw spirituele batterij van energie?
 • Is ze goed opgeladen? Of kan ze wat extra power gebruiken?
 • Doe je de dingen die je graag doet en die belangrijk zijn voor jou, die een uiting zijn van jouw belangrijke normen en waarden.
 • Kan je bijdragen tot zaken die een verschil maken in andermans leven of tot een groter maatschappelijk belang?
 • Of word je eerder ‘geleefd’ door externe druk: door zaken die ‘opgelegd’ worden vanuit de maatschappij of jouw omgeving, maar die je zelf niet als belangrijk ervaart.
 • Hoe is dit anders voor corona en nu tijdens corona? Hoe wil je dat dit eruit ziet na corona?

Aan de slag?

Wil je persoonlijke begeleiding om met meer energie in je werk en je leven te staan? Neem contact op en samen gaan we aan de slag.

Gezien de veiligheidsmaatregelen omtrent COVID19 kan dit ook online via zoom, teams, WhatsApp, FaceTime, etc…

Emotionele verbondenheid

Emotionele verbondenheid

De fysieke bron van energie zorgt voor onze hoeveelheid energie, de capaciteit waarover we beschikken. De mentale bron bepaalt onze focus en de emotionele bron geeft ons een gevoel van verbondenheid, wat belangrijk is voor ons algemeen psychisch welzijn en ons gevoel van een kwaliteitsvol leven. We worden hier vandaag in coronatijd behoorlijk op uitgedaagd op meerdere vlakken.

De emotionele bron van energie

Om op ons best te zijn, moeten we plezierige en positieve emoties ervaren: geluk, blijdschap, plezier, uitdaging, avontuur en opportuniteiten. Een belangrijke bron voor emotionele vernieuwing is het doen van activiteiten ‘just for fun’. De lockdown zorgt er echter voor dat we nu al enige tijd terug moeten plooien op onszelf. We (her)ontdekken hoe belangrijk ons gezin is en we spenderen meer quality time met onze naasten, wat deze bron van energie voedt. Aan de andere kant, missen we de ruimere sociale interactie, het doen van ontspannende en culturele activiteiten met vrienden en familie. Wanneer we daarnaast niet kunnen gaan werken of vooral van thuis werken, kan dit best een uitdaging zijn voor de sociale wezens onder ons, waardoor deze bron van energie begint te lekken.

Emotionele bron

quality time met:

 1. familie
 2. vrienden
 3. me-time

De emotionele bron van energie loopt bovendien leeg wanneer we regelmatig emoties ervaren die voortvloeien uit bedreiging en tekort zoals angst, frustratie, woede, en verdriet. Deze emoties hebben een sterk ‘toxic’ effect en worden vergezeld van het vrijkomen van stress hormonen, zoals cortisol.

Corona zorgt voor het ervaren van deze eerder negatieve emoties op meerdere domeinen in ons leven, al dan niet gelijktijdig:

 • Angst en onzekerheid omwille van het virus, om zelf ziek te worden of je familie
 • Verdriet en boosheid omwille van naaste familieleden die ziek zijn en misschien zelfs overleden, waarbij je mogelijks onvoldoende afscheid hebt kunnen nemen
 • Onzekerheid op professioneel vlak: heb ik straks nog een job?
 • Toegenomen spanningen, irritaties, druk binnen het gezin omwille van combinatie werk, preteaching en begeleiden van je kinderen hierin, de zorg voor naasten, het huishouden runnen, etc…
 • Gevoelens van eenzaamheid omwille van het missen van familie, vrienden, collega’s op het werk, etc…

En er is maar zoveel dat een mens aan kan in een korte tijdsspanne. De Life Event scale geeft je inzicht in hoe het ervaren traumatische gebeurtenissen in een relatief korte periode je meer risico geeft om letterlijk ziek te worden. Reden temeer om die positieve, fijne momenten van geluk, blijdschap en verbondenheid in te bouwen wanneer je je angstig, onzeker of verdrietig voelt.

Miracle Morning

Op emotioneel vlak, is het al uitdagend geweest: van een overvolle agenda, nog niet gehinderd door enige ‘social distance’, naar een lege agenda in een mum van tijd. Mijn vader die een verslavingsproblematiek had, zei vroeger: ik ben niet alleen verslaafd aan alcohol, maar ook aan het sociaal contact. Ik heb de afgelopen weken geleerd dat ik ook verslaafd ben.

‘Verslaafd’ aan het kunnen begeleiden face to face van klanten, de waardering ervaren van het voorthelpen van iemand die vast zit, die steun nodig heeft in zijn of haar proces of een spiegel. We hebben veel via teams, zoom en skype gewerkt en hoewel ik er ook de voordelen van ervaren heb, mis ik mijn klanten, het fysieke samen onderweg zijn, een vertrouwenspersoon kunnen zijn voor hen.

Dus om mijn emotionele bron van energie op te laden, begin ik de dag met de ondertussen bekende ‘miracle mornings’: Het is gewoonweg fantastische ‘me-time’ zo voor de rest van het gezin wakker wordt, de huiskamer met geluid gevuld wordt en de mails en telefoons beginnen binnen te stromen. Ik word oprecht gelukkig van de zon te zien opkomen, waarbij ze het groen in de natuur doet oplichten en de blaadjes aan de bomen doet schitteren. Van de vogels die je voorzien van een heus huiskamerconcert vanop het terras en van het opsnuiven van de ochtendlucht als een soort natuurlijk cafeïne shot om je fris en helder te maken voor de dag. Mijn persoonlijke ‘happy bubbel’, waarbij ik actief in een gevoel van dankbaarheid stap voor het feit dat mijn naasten en ik tot op heden gespaard zijn gebleven van de desastreuze gevolgen die corona kan hebben in je leven.
Zoals gezegd, kan ik er een boek over schrijven, ik beperk me voor nu tot nog wat praktische tips voor emotionele herbronning:

Praktische tips voor meer emotionele energie!

 • Bouw voor jezelf en je naasten voldoende positieve momenten in, zeker wanneer je diep getroffen bent door corona op vlak van gezondheid, op werkvlak of op andere domeinen in jouw leven. Momenten waarop je eens kan lachen en kan genieten van de kleine dingen.
 • Plan bewust elke dag ‘me time’ in volgens de voorschriften van ‘quarantine life’: sporten, wandelen, lezen, puzzelen, een bad nemen,… wat voor jou werkt.
 • Doe samen met je gezin de huishoudelijke taken, maak er iets leuks van ipv een ‘moeten’. Zo wordt huishouden een moment van quality time met familie ipv een bron van ergernis. Een opgeruimd en net huis, geeft bovendien mentale rust. Hetzelfde geldt voor de preteaching van je kinderen. Vul het in op een manier dat het voor jullie beiden een moment van klein geluk wordt ipv een moment van ‘grote’ irritatie

 

 • Beschouw je emoties als boodschappers ipv ze te onderdrukken of jezelf te veroordelen dat je deze emoties ervaart. Het is perfect normaal dat je angst ervaart, je onzeker voelt of gefrustreerd. Door je emoties als boodschappers te herkennen, kan je je emotionele ‘spieren’ trainen. Luister ernaar, onderdruk ze niet, maar stel jezelf de vraag wat je hieruit kan leren over jezelf? Wat is de positieve intentie van de emotie? Wat wil de emotie jou vertellen en waar heb je naar te luisteren en te doen voor jezelf?
 • Beoefen ‘dankbaarheid’: sluit je dag af met voor jezelf te overlopen waar je dankbaar voor bent. Dankbaarheid is het beste medicijn voor gevoelens van boosheid en frustratie. Uit je dankbaarheid ook, je voedt hiermee de emotionele batterij van je naasten. En als leuk extraatje, wanneer jij meer waardering uit voor jouw omgeving, zal jouw omgeving jou positieve vibes terug sturen.
 • Tot slot, wees mild voor jezelf en voel je niet schuldig wanneer alles niet perfect verloopt. Het zijn nu eenmaal bizarre omstandigheden. Gun jezelf ruimte om ‘fouten’ te maken en niet de perfecte mama, papa, werknemer en huishoudman of vrouw te zijn.

En hoe is het met jouw emotionele batterij gesteld?

 

Quick scan van jouw emotionele batterij!

 • Kan je activiteiten doen ‘just for fun’? Kan je ‘me time’ inbouwen?
 • Hoe vul je het samen zijn met je gezin in? Heb je voldoende quality time samen, of maakt de combi thuiswerk en preteaching van de kids, het net extra zwaar om nog aandacht te geven aan quality time samen.
 • Mis je het sociale leven? Mis je familie en vrienden? Voel je je eerder eenzaam? Of slaag je erin hierop een andere manier invulling aan te geven?
 • Ervaar je voldoende positieve emoties van blijdschap en geluk? Of is deze coronatijd voor jou toch vooral een tijd van angst, onzekerheid en verdriet?
 • Ervaar je voldoende erkenning en waardering? Uit je waardering naar anderen, naar jouw huisgenoten?
 • Hoe is dit anders voor corona en nu tijdens corona? Hoe wil je dat dit eruit ziet na corona?

Aan de slag?

Wil je persoonlijke begeleiding om met meer energie in je werk en je leven te staan? Neem contact op en samen gaan we aan de slag.

Gezien de veiligheidsmaatregelen omtrent COVID19 kan dit ook online via zoom, teams, WhatsApp, FaceTime, etc…

Mijn fysieke bron van energie is in topvorm!

Mijn fysieke bron van energie is in topvorm!

Laatst belde ik met een collega, ze vertelde dat ze buiten ging rondwandelen tijdens het bellen omdat de corona kilo’s eraan vlogen. Nu iedereen thuis zit, eten we veel meer en bewegen we veel minder. Voor mij is het net andersom, zei ik. Ik beweeg juist veel meer en eet veel gezonder en minder (vooral de ongezonde tussendoortjes blijven achterwege).

De fysieke bron van energie

Fysieke energie is de basis van een energievol leven.

Het is als het ware onze ‘benzine’. Fysieke energie heeft een belangrijke invloed op hoe we met onze emoties omgaan, hoe lang we geconcentreerd aan de slag kunnen, op onze creativiteit en op ons in verbinding houden met de doelstelling die we willen bereiken. Het is de energie die je nodig hebt om het professioneel vol te houden: gezondheid, sport, slaap…

Het opgeladen houden van mijn fysieke batterij begint, ja je weet het ondertussen, tijdens mijn miracle mornings ?

Fysieke bron

 1. slapen
 2. gezond eten
 3. water drinken
 4. bewegen
 5. ademhaling

Miracle Morning

Ik begin mijn werkdag (binnen of buiten coronatijd) telkens met hetzelfde fysieke ritueel:

✅ ik drink eerst een glas water. Je lichaam heeft nood aan hydratatie na een nacht slapen. Een glas water drinken heeft een onmiddellijk ‘verkwikkend’ effect.

✅ Vervolgens 5 tot 10 minuten bewuste ademhaling via de ‘inner balance app’ van ‘HeartMath’. Hierbij zet ik bewust een intentie neer voor de dag: waar wil ik dat vandaag over gaat?

✅ Tot slot 15 – 20 minuten yoga afgewisseld met oefeningen voor mijn rug (een zittend bestaan vraagt om stevige buik- en rugspieren om fysieke klachten te vermijden)

Dit ochtend ritueel vervangt het ‘een voor je het weet, zit je een half uur op social media naar idiote filmpjes te kijken en geraak je al gestresseerd van al wat er in je mailbox zit’ ochtend ritueel, waar ik vroeger mijn dag mee startte ?

Daarnaast hebben we als gezin wat extra fysieke rituelen geïnstalleerd:

elke middag nemen we als gezin de tijd om een gezonde afgewisseld met wat minder gezonde lunches te eten (it’s all about balance ?).

rond 16u hebben we een gezinswandeling van 3- 4 km. Het dwingt om onze benen te strekken en de kids even van achter hun social media weg te halen. Uiteraard is het ook gewoon leuke quality time met ons vier. Het extraatje van een zeurende tiener die eigenlijk niet mee wilt, moet je erbij nemen ?

Het avondeten proberen we net als de lunch evenwichtig in te vullen.

Om 20u doen we nog een korte online ‘girls only’ work-out met Gudrun Hespel haar 20 days of coron-abs programma en één keer per week een langere full family ‘online work-out’ met Maarten Gybels, onze personal trainer.

Daarnaast gaan mijn man en ik 2-3 keer samen 5 km lopen en met dit schitterende weer van de afgelopen weken, doen we graag ook een fietstocht. Mijn e-bike is de beste aankoop ever. Sindsdien ga ik weer veel meer met de fiets naar de bakker en winkel, en JA, je moet nog steeds trappen ?

Deze hoeveelheid beweging heb ik in ‘normale’ tijden niet. Verder drinken we zoals steeds veel water en houden we de tussendoortjes gezond.

Praktische tips voor meer fysieke energie!

 • Het begint met goed slapen 7 à 8u per nacht, niet teveel en niet te weinig is één van de belangrijkste manieren om fysiek te herbronnen. Een kort namiddag dutje, de Powernap, is zeer goed om de effectiviteit in de namiddag te herstellen.
 • Een belangrijke energievernieuwer is onze ademhaling. Wij denken weinig bewust na over onze ademhaling. Wanneer we angstig of gespannen zijn, gaan we sneller en oppervlakkiger ademen. Wanneer zo’n korte en oppervlakkige ademhaling een patroon wordt, vermindert dit aanzienlijk de beschikbare energie, het kan ons uit balans halen. Het resultaat kan een patroon zijn dat zichzelf versterkt: we voelen ons angstig waardoor we oppervlakkig en snel ademhalen wat op zijn beurt het angstig gevoel versterkt. De ademhaling en meer specifiek een bewuste diepe buikademhaling, is een belangrijk middel om jezelf terug in balans te brengen. Een praktisch hulpmiddel om hierin te groeien en via ademhaling jezelf terug rust en focus te geven, is de ‘inner balance app’ van ‘HeartMath’. ‘HeartMath’ biedt vandaag een gratis online training aan over de kracht van je ademhaling en de stress reducerende effecten ervan.
 • Bewegen is belangrijker dan sporten! Realiteit van veel mensen met een bureaujob en zeker nu met het vele thuiswerk, is de afwezigheid van regelmatige fysieke inspanning. Dit zorgt ervoor dat de basisversterking van het fysieke leven dat we nodig hebben om de uitdagingen van alle dag aan te kunnen, niet plaatsvindt. Het resultaat is dat met het ouder worden, we minder energie beschikbaar hebben om met stresserende situaties om te kunnen gaan. Dus beweeg op tijd, beweging is food for the brain.
 • Begin klein, maar begin! Maak het niet te groots want dan komt het er niet van: begin met één stuk fruit per dag als je voorheen nooit fruit eet, wandel elke dag 15 minuten, als je voordien je zetel niet uitkwam. Als je het doel te groots stelt, staat teleurstelling om de hoek te kijken. Je hoeft niet ineens een topsporter te worden, of een tweede Pascal Naessens. Start klein met iets haalbaars.
 • Herhaal dit nieuwe ritueel elke dag voor 90 dagen lang. Zo lang duurt het vooraleer iets een ‘gewoonte’ is geworden. Dus hou het 90 dagen vol, je zal zien, nadien is het er gewoon en hoef je er zelfs geen moeite meer voor te doen. ‘it’s part of your daily routine’
 • Laat je inspireren of aanmoedigen door anderen. Sluit je aan bij Strava of een andere app waar je je netwerk kan aanmoedigen bij geleverde fysieke prestaties.

Quick scan van jouw fysieke batterij!

 • Hoe is het met jouw fysieke batterij van energie?
 • Is ze goed opgeladen? Of kan ze wat extra power gebruiken?
 • Slaap je 6u-8u?
 • Drink je voldoende water?
 • Hoe bewust ben je van je ademhaling en pas je bewuste ademhaling toe om stress te reduceren?
 • Eet je meerdere kleine gezonde maaltijden per dag? Of sla je maaltijden over?
 • Beweeg je voldoende? De beweegnorm is elke 45 min bewegen.
 • Hoe is dit anders voor corona en nu tijdens corona? Hoe wil je dat dit eruit ziet na corona?

Aan de slag?

Wil je persoonlijke begeleiding om met meer energie in je werk en je leven te staan? Neem contact op en samen gaan we aan de slag.

Gezien de veiligheidsmaatregelen omtrent COVID19 kan dit ook online via zoom, teams, WhatsApp, FaceTime, etc…