Voorkom een ‘psychische’ lockdown in vijf stappen.

Voorkom een ‘psychische’ lockdown in vijf stappen.

Wat we voelden aankomen, werd vrijdag bevestigd. België gaat opnieuw in ‘lockdown’. De kranten staan er vol van, de gevolgen van deze tweede lockdown zullen mentaal en emotioneel zwaarder zijn dan de eerste. Laten we voorkomen om onszelf in een ‘psychische’ lockdown te zetten, waardoor we ‘vast’ komen te zitten. Met deze blog, probeer ik alvast een bescheiden bijdrage te leveren hieraan.

Ik ben precies mezelf niet meer

De afgelopen maanden heb ik in mijn praktijk regelmatig het volgende gehoord:

Ik loop aan tegen een onbestemd gevoel, een soort gebrek aan algemeen welbevinden en ‘corona’ lijkt wel de grootste oorzaak hiervan te zijn of alleszins heeft corona het enorm verergerd.

Zo was er de immer gehoorzame en ‘pleasende’ Jan die op het werk is uitgebarsten: Hij heeft zijn mondmasker, wat hij aanvoelt als een muilkorf die hem letterlijk en figuurlijk het zwijgen oplegt, weggegooid. Hij heeft geroepen dat hij er genoeg van heeft en is zonder overleg naar huis gegaan. Daarna heeft hij zich ziek gemeld. Erg geëmotioneerd, vertelt hij: ‘ik was precies mezelf niet meer‘.

En dan was er de perfectionistische Betsy die alles onder controle had. Ze vervulde plichtsgetrouw haar dagtaak tot in de puntjes, maar nu vindt ze de moed niet meer om de nodige discipline aan de dag te leggen. Ze voelt zich meer en meer ‘gelaten’ alsof het haar allemaal niks kan schelen. Zij die nooit kon loslaten, alleen tijdens vakantie aan het zwembad, diep verzonken in een boek, heeft nu precies ‘alles’ losgelaten. Ook zij herkent zichzelf niet meer en vraagt zich af wat er aan de hand is.

Psychische lockdown door Corona

Corona maakt heel expliciet wat voordien al onderhuids aanwezig was: Er zijn delen in ons die op de voorgrond staan en die voor een groot stuk en bijna automatisch ons gedrag bepalen. En er zijn delen die wat meer op de achtergrond staan, die we wat minder toelaten, alleen op vakantie of in het weekend of onder specifieke omstandigheden en in bepaalde vriendenkringen. Door corona worden die ‘speciale’ gelegenheden ‘ingeperkt’ en worden die delen in ons onrustiger en vragen ze om meer aandacht. Ze worden als het ware groter en vragen om ‘gevoed’ te worden.

Terug naar Jan: in het dagelijks leven zit er, eerder op de achtergrond, een rebel in hem die vrijheid wilt, die moeite heeft met de regels die hem worden opgelegd. Die rebel kan er in het normale leven zijn op het concert van zijn favoriete metalband, of wanneer hij in het weekend met de vrienden van de motorclub op uitstap is. De rebel in hem krijgt nu geen lucht meer, kan er niet meer zijn en is van zodra hij een gaatje zag, naar ‘buiten’ geglipt met alle gevolgen van dien.

En Betsy: Het deel in haar dat op vakantie er wel in slaagde om ‘los te laten’, wat haar energie gaf om er terug tegenaan te gaan, heeft haar batterijen niet kunnen opladen, want de vakanties zijn geannuleerd en dus werd ook de ‘onbezonnen Betsy’ als het ware’ geannuleerd’ in haar leven.

De verschillende delen in onszelf

Ik werk graag met ‘voice dialogue’ in mijn praktijk. Met delenwerk, met contact maken met de verschillende delen in onszelf en de energie die deze delen met zich meebrengen. Door er contact mee te maken, leren we hun intentie, opdracht, doel kennen en voelen we welk effect ze hebben in ons leven. Doel van dit ‘delenwerk’ is enerzijds een positieve relatie ontwikkelen met elk van de delen in ons. Ook die delen die we misschien eerder wat ‘verstoten‘, die er wat minder mogen zijn in ons leven: bv het deel dat makkelijk kan ‘niets doen’ omdat we van thuis uit geleerd hebben, dat niets doen, gelijk staat aan ‘lui zijn’, waardoor we ‘verleerd’ hebben om rust te nemen. De tegenpool en het sterk ontwikkelde deel, is de ‘bezige bij’: de ‘bezige bij’ kan niet stilzitten, gaat maar door, staat continu aan. Ze is primair aanwezig in ons leven (om te voorkomen dat we gekwetst raken door het oordeel van lui te zijn) en ze zorgt ervoor dat we doelen bereiken en zingeving ervaren. Bij gebrek aan het durven nemen van rust (want energetisch staat rust nemen gelijk aan ‘lui zijn’), leidt de ‘bezige bij’ ons wel recht naar een burn-out.

Anderzijds is het doel van ‘delenwerk’, het ontwikkelen van meer ‘keuzemogelijkheden’ in ons gedrag zodat we wat vaker leren genieten van ‘rust nemen’, zodat ‘de bezige bij’ nadien met opgeladen batterijtjes weer volop haar gang kan gaan.

De delen in ons, tijdens corona.

Door corona hebben we enerzijds terug contact kunnen maken met bepaalde delen in onszelf. Zo hebben we ‘het deel dat kan genieten van niets doen’, herontdekt. In het ‘normale’ leven mocht dat deel er misschien niet zoveel zijn omdat de ‘pleaser’ in ons altijd nog wel iemand tevreden moest stellen of de ‘slavendrijver’ vond dat onze ’to do list’ nog niet was afgewerkt. Zo herontdekken we het belang van ‘niets doen’ en zullen we straks in het normale leven hier misschien ‘makkelijker’ invulling kunnen aan geven.

Anderzijds moeten we niet alleen fysiek in ons kot blijven, we hebben ook sommige delen psychisch vast moeten zetten door de maatregelen. Het gevolg is dat ze beginnen ‘sputteren’, ze snakken naar een ‘escape route’ en ze kunnen ons behoorlijk uit ons lood slaan op een onbewaakt moment of ze zorgen ervoor dat we ons meer en meer ‘depressief’ en lusteloos beginnen te voelen, omdat die delen er niet meer in slagen hun batterijen op te laden of hun ding te doen. Dit kunnen zowel onze meer primaire delen als onze meer verstoten delen zijn, die het moeilijk krijgen.

Vijf stappen om een ‘psychische lockdown’ te voorkomen

Heb je het lastig, ervaar je ergernis, rusteloosheid, moeite om met deze nieuwe ‘lockdown’ om te gaan? Wil je voorkomen dat je ‘vast’ komt te zitten in deze frustratie of in een diep ongelukkig gevoel?

Neem dan even een moment voor jezelf, maak het rustig in je hoofd en stel jezelf de volgende vragen:

1. Wie in jou heeft moeilijk momenteel? Wie in jou ervaart hinder van de lockdown? Welk deel van jouzelf kan moeilijk met de situatie omgaan?

Voor mij persoonlijk, is dit het deel dat uit is op afwisseling en nieuwe ervaringen opdoen. Het is het deel dat ‘wegloopt’ van de ‘saaiheid’ van mijn bestaan en moeilijk kan stilzitten, dat steeds ‘on the go’ is, op zoek naar nieuwe inzichten en ervaringen. Het meer ‘verstoten’ deel: ‘niets doen’ is meer aanwezig en hier word ik ‘onrustig’ van, het creëert een gevoel van ‘nutteloosheid’.

2. Maak even connectie met dit deel, leef je even helemaal in. Welk gevoel heeft dat deel in jou? is het verdrietig, boos, angstig, etc…

Dit deel in mij is vooral verdrietig, het mist voeding, contacten en nieuwe leerervaringen. Het lijkt ‘stil te staan’ en het staat niet graag stil. Het zit vast in een slachtoffergedrag.

3. Waar heeft dit deel in jou behoefte aan? Wat heeft het nodig?

Het heeft behoefte aan afwisseling, maar vooral aan intellectueel gevoed worden. Het heeft nood aan een perspectief en terug ‘vat’ krijgen op het hebben van doelen en het kunnen vaststellen van vooruitgang.

4. Geassocieerd met dit deel, welk verzoek wil je formuleren? Wat wil het deel dat jij voor hem/haar doet?

Dat ik mij niet laat hangen en die zaken die ik wel kan doen om mij intellectueel te voeden: zoals lezen, schrijven, webinars, podcasts beluisteren, blijf doen ipv meer uren in de zetel te hangen, lusteloos scrollend op social media, denkend dat dit voedend is, maar uiteraard niets is minder waar. Het wil eigenlijk dat ik ‘corona’ niet langer gebruik als ‘excuus’ om bepaalde doelstellingen, ambities die ik heb, uit te stellen.

5. Maak je terug los van dit deel, word een waarnemer van dit deel. Hoe heb je het ervaren? Waar ben je dankbaar voor bij dit deel? Wat levert dit deel jou op en hoe kan je hier ook in deze bijzondere omstandigheden toch invulling aan geven? Wat wil jij doen voor het deel zodat het wat tot rust kan komen? Wat kan je leren, ontwikkelen of waar kan je in groeien zodat er meer balans komt?

Ik ben vooral dankbaar voor het feit dat dit deel ervoor zorgt dat ik in ‘beweging’ blijf, nieuwe horizonten weet op te zoeken, me uit mijn comfortzone haalt en me scherp houdt. Ook tijdens corona kan ik me blijven ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen, misschien zelfs meer en grondiger dan in het ‘normale’ jachtige leven. Ik kan me meer focussen op wat er wel is ipv wat er niet is. Door mij hierop te focussen, neemt de onrust af en krijg ik terug meer vat op mijn doelstellingen.

 

Worstel jij ook met dat onbestemd gevoel? Weet je soms niet goed wat de lockdown allemaal met jou doet? Voel je dat je het zwaar krijgt en wil je ook meer inzicht in wie in jou het moeilijk heeft en hoe je hiermee kan omgaan? 

Wil je deze lockdown met positieve energie tegemoet gaan? Neem contact op!

Samen gaan we op weg. Dit kan fysiek volgens de veiligheidsmaatregelen, met een online gesprek of via wandelcoaching op een veilige afstand.

Vijf tips voor diepgaande verbinding vanop afstand

Vijf tips voor diepgaande verbinding vanop afstand

“Sinds corona moeten we veel thuiswerken, ik ben verbinding aan het verliezen met de mensen met wie ik moet samenwerken. Mijn motivatie ebt hierdoor weg.”

Ik hoor het meer en meer bij mijn cliënten ook al doen ze hun job graag. Corona en het thuiswerken begint zijn tol te eisen op vlak van relationele verbondenheid. Het doet de emotionele bron van energie lekken en zorgt voor lusteloosheid en rusteloosheid, concentratieverlies en een gebrek aan zingeving en motivatie.

 

Belang van verbinding op het werk

Volgens de zelfdeterminatie theorie is een belangrijke onderliggende functie van werk, het hebben van sociale contacten, positieve en constructieve relaties kunnen opbouwen met anderen, deel kunnen uitmaken van een hecht team waarbij je je persoonlijke gevoelens en gedachten kan delen met je collega’s. Het geeft betekenis en zinvolheid. Louter datgene uitvoeren waarvoor je betaald wordt, is maw niet voldoende om je motivatie hoog te houden of je goed te blijven voelen, je hebt die diepgaande verbinding met je collega’s nodig. Wanneer ik op zoek ga naar wat er reeds geschreven is over wat te doen om deze relationele verbondenheid met je collega’s hoog te houden in tijden van corona, lees ik vooral tips over het ‘belang van een goede internetverbinding’. Ook noodzakelijk natuurlijk ?. Ik wil een stapje verder gaan en benadrukken dat sociaal contact betekenisvol en diepgaander moet zijn opdat medewerkers zich geëngageerd en gemotiveerd blijven voelen voor hun job en wat je hieraan kan doen als collega, als leidinggevende, als team om die emotionele batterij terug op te laden.

Vijf tips voor diepgaande verbinding met je collega’s vanop afstand:

1. Hou een wekelijkse (virtuele) CHECK-IN:

Maak bij het begin van je teamvergadering ruimte voor de check-in, waarbij iedereen even de tijd krijgt om te landen en aan te geven hoe hij erin zit. Het voordeel van online vergaderingen is dat we sneller to the point komen en effciënter zijn in het afwerken van de vergaderagenda. Er is echter minder ruimte voor de ‘social talk’, waardoor het soms erg ‘mechanisch’ aanvoelt. We kunnen ons emotioneel ei er niet in kwijt. Zorg er voor dat je eerst even connecteert op emotioneel niveau vooraleer naar de inhoud te gaan, ook bij vergaderingen die fysiek plaatsvinden.

2. Stel NIET de vraag: hoe gaat het?

We hebben allemaal een kwetsbaarheid die we proberen te beschermen met een ‘het gaat goed met mij’ masker, een standaardantwoord op de standaardvraag: hoe het gaat het? Wil je meer verbinding, stel specifiekere vragen met aandacht voor de concrete situatie van je collega. Dit geeft je collega een meer betrokken gevoel dan bij de beleefdheidsvraag ‘hoe is het’? Anderzijds helpt het wanneer je zelf aangeeft waar jij mee worstelt, bang voor bent, moeite mee hebt. Door het tonen van ‘kwetsbaarheid’, kom je in een diepere, authentieke verbinding. Mogelijke connecteervragen:

❓ Hoe is het voor jou geweest de afgelopen dagen, hoe ben je de dagen doorgekomen? Hoe is het gelukt om thuiswerken te combineren met je gezin?

❓ Hoe houd je controle over je werk, je projecten in deze tijden van afstand? Hoe blijf je je aandacht houden op de prioriteiten?

❓ Welk gevoel zou je wat vaker willen hebben in deze bijzondere tijd?

❓ Wat geeft je energie? Waar ben je trots op? Wat geeft jouw leven kleur momenteel? Waar kijk je naar uit?

❓ Hoe wil je begeleid worden? Wat heb je nodig om te kunnen presteren?

❓ Wat was jouw hoogtepunt van afgelopen week en jouw dieptepunt,…

3. Hou je bijpraatsessies al wandelend

We zitten stil achter onze computer, e-mails weg te werken, te videochatten, we hebben in het algemeen minder beweging, we werken maar door. Wandelen zorgt niet alleen voor een boost van je fysieke batterij, maar ook voor je mentale en emotionele batterij: het geeft meer kwaliteit en creativiteit aan je gesprekken, het werkt verdiepend en je komt sneller tot de kern van waar iemand mee zit. Door het wandelen naast elkaar, wil je sneller verhalen vertellen (juist omdat je elkaar niet rechtstreeks aankijkt) en dat bevordert het makkelijker uiten van gevoelens en emoties. Met respect voor de physical distance, verklein je al wandelend de social distance met je collega’s.

4. Zorg voor de ‘fun’ factor binnen het team

Organiseer een virtuele vrijdagnamiddag quiz om het weekend in te zetten en de week even met ‘humor’ en fun samen met je collega’s af te sluiten. Of speel een spel waarbij je elkaar op een leuke manier beter leert kennen: de drie dingen die je nog niet wist over mij, waarvan één leugen die de collega’s eruit moeten halen… en doe dit op regelmatige tijdstippen met telkens een andere opdracht. Stuur elkaar een kaartje met leuke teamherinneringen, grappige anecdotes, mooiste realisaties, wat je aan elkaar waardeert, etc…, je leert elkaar op een andere manier kennen, waardoor het vertrouwen groeit en de samenwerking vlotter gaat. Het samen een pint gaan drinken op vrijdagnamiddag omtoveren in een virtueel alternatief.

5. Geef elkaar waardering, erkenning en positieve feedback.

Je erkend en gewaardeerd voelen, is één van de belangrijkste elementen om je geëngageerd te voelen bij je werk en je batterijen op te laden. Uit het oog, uit het hart, laat dat niet gebeuren en geef elkaar erkenning en waardering voor het geleverde werk ondanks bijzondere omstandigheden. Vier samen de successen, ook virtueel elk vanuit je eigen thuiskantoor.

Samengevat, om de relationele verbondenheid te verdiepen, zorg je best voor het ervaren van voldoende positieve emoties samen met je collega’s door

✅ de kwaliteit van de (virtuele) contacten te verbeteren,

✅ op tijd samen te lachen en fun te kunnen beleven en

✅ aandacht te hebben voor erkenning en waardering. Dé ingrediënten van het beste tegengif voor de nadelige effecten van het vele thuiswerken.

➡️ Ervaar jij een dip in motivatie, in betrokkenheid en wil je hiermee aan de slag? Wil je terug met energie aan het werk, ook vanop een afstand van je collega’s? Neem contact op! Samen gaan we op weg!

Weg van leegte, op weg naar vervulling in 6 stappen

Weg van leegte, op weg naar vervulling in 6 stappen

Ik wil meer balans, tussen werk en privé“, startte hij onze kennismaking. “Ik heb de afgelopen jaren alleen maar gewerkt, altijd druk bezig geweest. Door corona ben ik geconfronteerd met hoe leeg mijn leven is, toen alles stil viel en ik alleen thuis bleef. Mijn werk voelde niet meer zinvol aan, mijn leven leek in al die tijd niet geëvolueerd te zijn. Ik heb alleen maar gewerkt en klaargestaan voor anderen.”

Stuck in emptiness

Hij is niet alleen. Velen onder ons zijn gericht op altijd ‘bezig’ zijn, op zoek naar een gevoel van ‘nuttig zijn’. Tegelijkertijd lopen we weg van de pijn die het gevoel van leegte ons geeft. Elke afleiding is goed, zonder jezelf de vraag te stellen: ‘wil ik dit wel echt doen?’ Als het zwaartepunt van je beslissing om te kiezen voor een bezigheid, bij anderen ligt en niet bij jezelf, raak je dubbel in de problemen. Als jij niet weet waar je naartoe wilt, vullen anderen dit graag voor jou in. Je kan je eigen waarden niet straffeloos blijven overtreden. Door steeds bezig te zijn, loop je ongemerkt voorbij aan datgene wat echt belangrijk is.

Door nooit stil te staan tijdens je zoektocht naar ‘zinvolheid’, raast het leven ‘zinloos’ aan jou voorbij.

Dat is de ironie van het verhaal: Je geraakt ‘stuck’ in de leegte waar je zo hard van wegliep.

[/et_pb_divider]
[/et_pb_column]

The road to happiness

In deze blogpost leer ik je hoe je NEE kan zeggen tegen activiteiten die jou schijnbaar ‘redden’ van een gevoel van leegte op korte termijn, en JA kan zeggen tegen activiteiten die jouw leven echt ‘VERVULLING’ geven op lange termijn.

De weg naar een vervuld leven, is de weg van bewustwording: Bewust worden van wat je wilt en niet meer wilt, zodat je het stuur van je leven in handen kan nemen ipv gestuurd te worden vanuit jouw ‘automatische piloot’. Ook jij kan dit, door het instellen van je GPS op weg naar vervulling in 6 stappen.

STAP 1: Wat is jouw bestemming?

Om je leven op het juiste spoor te krijgen, moet je weten waarnaartoe. Je hebt een doel nodig. Als je geen doelen hebt, is de kans groot dat je niet vindt wat je zoekt. Wanneer een doel stellen te moeilijk is, denk eens na over wat jouw prioriteiten zijn of welke waarden belangrijk zijn voor jou: jouw kinderen, je gezondheid, je gezin, je werk, etc… en benoem wat je graag anders zou willen zien op vlak van die prioriteiten en waarden.

STAP 2: Wat is jouw startpositie?

Als je niet weet vanwaar je vertrekt, loop je het risico op dezelfde plek uit te komen. Hoe ziet jouw realiteit vandaag eruit? Bepaal je zelf de richting of wordt deze vooral door jouw omgeving bepaald? Rol je van het ene in het andere of kies je bewust voor hetgeen je doet. Als je naar jouw agenda kijkt zowel werk als privé, hoeveel tijd spendeer je aan de zaken die echt belangrijk zijn voor jou en hoeveel aan zaken die ‘opgelegd’ zijn door jouw omgeving. Spendeer je je tijd aan mensen die jou energie geven of aan mensen die jou energie kosten? Hoe voelt dit? Wat levert jou dit op? Wat is het effect van dit gedrag op lange termijn?

STAP 3: Kies je route.

Meerdere wegen leiden naar jouw bestemming. Kies je voor sightseeing onderweg, de snelste route of wil je juist snelwegen vermijden? Welke opties heb je om je doel te bereiken? Wat wil je anders doen? Hoe zal jouw leven eruit zien als je de zaken anders aanpakt? Welke activiteiten doe je, welke niet meer? Met wie doe je deze en met wie niet meer? Welk gevoel geeft jou dit? Wat levert jou dit op?

STAP 4: Wat zijn de roadblocks?

Wat houdt jou tegen om jouw bestemming te bereiken? Om tijd en aandacht te spenderen aan jouw prioriteiten? Wat vermijd jij? Wat ben je geneigd te doen onder druk van de dagelijkse realiteit? Wat heb je los te laten om je doelen te kunnen realiseren? Wat heb je te accepteren of toe te laten, welke confrontatie dien je aan te gaan? Tegen wie of wat heb je nee te zeggen?

STAP 5: Ik ga op reis en ik neem NIET mee…

Denk je nu, maar dat lukt me niet om NEE te zeggen? Dit betekent dat ik iemand moet teleurstellen, dat ik niet voldoe aan de verwachtingen van buitenaf. Dit durf ik niet. Dat kan. Soms vinden mensen het moeilijk om verandering in hun leven te brengen, omdat de pijn nog niet erg genoeg is, omdat ze nog niet aan de grond zitten. Kiezen voor wat je echt wilt, gaat gepaard met ‘loslaten‘. Loslaten van oude patronen, van wat anderen gewoon zijn van jou, van het beeld dat je van jezelf hebt, etc… In dit loslaten kan je een onvermogen ervaren, je vindt het lastig en je wilt liefst terug naar je comfort zone en je vertrouwde ‘vlucht’ gedrag.

Stel jezelf de volgende vraag:
Voel je je slecht genoeg om verandering te brengen of wil je nog wachten tot je je nog slechter voelt? Is het sop de kool waard om de verandering door te voeren?

Wat is voor jou belangrijker in het leven: altijd ‘bezig’ zijn teneinde een gevoel van nuttig zijn te kunnen ervaren en tegelijkertijd een gevoel van ‘leegte’ te vermijden of invulling kunnen geven aan jouw doelen en prioriteiten?

Als het sop de kool niet waard is, wat maakt het probleem tot een probleem voor jou? Misschien is het wel helemaal ok zo voor jou. Dan ben je klaar en hoef je niets te ondernemen ?.

STAP 6: Neem plaats achter het stuur en start de navigatie!

Denk aan je bestemming, je doel en kijk naar de activiteiten die de komende dagen op je af komen en stel jezelf de vraag: Wat is het nut van deze activiteit? Is het vooral bezigheid om het gevoel van leegte te vermijden of draagt ze werkelijk bij tot de prioriteiten die ik in mijn leven heb gesteld? Waarom zou ik er tijd en energie in steken? Wat maakt die activiteit zo belangrijk voor mij? Wat levert het doen ervan mij op?

Welke activiteiten schrap je in je agenda morgen, overmorgen, de komende week? Tegen wie zeg je nee? Waarvoor komt er dan ruimte? Welke activiteiten ga je wel doen en hoe dragen deze bij tot jouw doel? Welk gevoel geeft jou dat? Welke waarde die belangrijk is in jouw leven, krijgt hiermee invulling? Wat doet dit met het beeld dat je van jezelf hebt en wat anderen van jou hebben?

[/et_pb_divider]
[/et_pb_column]

The road is the destination

Je bent vertrokken vol goede moed en bij de volgende bocht, wijk je al snel af terug naar het gekende pad. Dat is perfect normaal, wees niet te streng voor jezelf. Wees je bewust dat je je af en toe van de bestemming zal laten afbrengen door anderen, door omstandigheden en druk van buitenaf. Dat is niet erg. Sta erbij stil en kijk wat je ervan kan leren. Dat is het groeiproces, dat is het ‘onderweg‘ zijn in je ontwikkelingsproces. Tot slot, vier de successen, want die zijn er ook! Persoonlijke ontwikkeling is hard werken en dat verdient op tijd en stond een beloning voor jezelf!

Wil jij ook gaan voor het GROTE GELUK i.p.v. vast te zitten in ‘trigger happy’ zonder vervulling. Voor echte RUST in je leven ipv ‘gemoedsrust’ voor de minste ‘last’. 

Heb je nood aan een gids, een begeleider op jouw ‘road to happiness’? 

Boost je energie in coronatijd

Boost je energie in coronatijd

Afgelopen weken, hebben jullie kunnen kennis maken met de vier bronnen van energie: je fysieke, emotionele, mentale en spirituele bron van energie. In deze laatste blog, ontdek je hoe alles samenhangt om balans te vinden, op je best te kunnen blijven in deze bijzondere tijden en gelukkig te zijn. Heb je ondertussen de smaak te pakken? Je kan jouw persoonlijke gids voor meer energie in je werk en je leven gratis en vrijblijvend aanvragen, zodat je meteen aan de slag kan gaan.

Find balance, maximize results, enjoy life

Wat is nu vaak het probleem met onze energie? Een gebrek aan balans. We putten teveel uit één bron of een beperkt aantal bronnen en plegen roofbouw op de andere: bv op ons lichaam door slechte voeding, teveel alcohol, te weinig beweging, maw we verwaarlozen de fysieke bron van energie en nemen onze “gezondheid” als vanzelfsprekend. Of om de druk van de maatschappij aan te kunnen zetten we een ‘masker’ op, onderdrukken we onze gevoelens en gaan door, ook al zijn we emotioneel uitgeput. Je ‘kwetsbaar’ tonen, wordt gezien als een teken van zwakte. We kunnen maar optimaal functioneren en geluk ervaren, als we voldoende balans inbouwen en zorgen dat onze vier bronnen van energie opgeladen zijn.

BRON: ALTIJD SCHERP, TONY SCHWARTZ & JIM LOEHR

Train je ‘energiespieren’

Je kan elke bron van energie trainen, zoals je je spieren traint door dagelijkse rituelen die zorgen voor een fysieke, mentale, emotionele en spirituele workout. Je wordt er sterker door en ontwikkelt meer veerkracht. Het vraagt discipline, een schema of planning, een afspraak met jezelf en jouw omgeving om die ‘spieren’ te trainen en je bronnen van energie te vullen net zolang tot het ingebakken gedrag is en onderdeel geworden is van je dagelijkse routines, zoals je tanden poetsen. In de vorige blogs vond je heel wat praktische tips, die je kan installeren als een dagelijks ritueel, tijdens en na corona om in balans te blijven en stress te voorkomen.

Toch lukt het in de praktijk niet altijd om onze ‘spieren’ te trainen.

Wat houdt ons tegen om werkelijk balans te vinden, op ons best en gelukkig te zijn?

Onze innerlijke stem

Laatst gaf ik een webinar, waarbij de deelnemers moesten aanduiden wat de grootste stressbronnen waren voor hen: de collega’s, het team, de organisatie, het verkeer, etc… Met stip op nummer één stond ‘mijn eigen gedachten’. We creëren onze eigen werkelijkheid met onze gedachten, met onze innerlijke stem die verhalen vertelt die we belangrijker vinden dan de realiteit. Ze resulteren in ‘negatieve gewoonten’. Deze verhalen blokkeren onze persoonlijke groei, maken slachtoffers van onszelf, nemen ons engagement weg en houden ons weg van zingeving, balans en geluk.

Wij hebben allemaal zo’n verhalen. Hoe klinkt jouw verhaal?

 • ‘Ik kan niet anders dan zo hard werken, mijn baas verwacht dit van mij, anders verlies ik mijn job. Dat het ten koste gaat van de tijd die ik met mijn familie kan doorbrengen, dat moeten ze maar begrijpen, het is tenslotte voor hen dat ik het doe’.
 • ‘Ik heb geen tijd om te sporten, ik moet eerst alle klussen thuis doen, nadien ben ik zo moe dat ik gewoon in de zetel wil zitten en tv kijken’…
 • ‘Als ik tijd voor mezelf inplan voor een lange wandeling, een warm bad, heerlijk bijkletsen met een vriendin, dan ben ik egoïstisch, dan denk ik teveel aan mezelf, ik moet er zijn voor mijn kinderen, mijn man, mijn ouders en niet zoveel aan mezelf denken’

De volledige waarheid is vaak positiever:

De positieve stem

 • ‘Ik werk heel hard en ik doe mijn werk ontzettend graag, maar ik hou mezelf voor de gek door te werken tot ik erbij neerval. Dat is een slechte keuze. Aandacht en energie geven aan mijn gezin zal vereisen van mezelf dat ik anders begin te denken en me te gedragen. Als ik doorga op de huidige manier, dan zal de sterke band die ik echt wil met mijn familie verloren gaan en dat is niet in lijn met hoe ik werkelijk wil leven en gezien worden.
 • ‘Wanneer ik eerst tijd zou nemen voor een wandeling na een lange werkdag of zou sporten, zou ik nadien terug meer energie hebben om die huishoudelijke klussen aan te pakken.’
 • ‘Wanneer ik dagelijks even ‘me time’ zou inplannen, zou dit mijn batterijen opladen, waardoor ik een nog betere mama en partner zou kunnen zijn. Ik zou met oprechte aandacht aanwezig kunnen zijn bij mijn gezin ipv te blijven hollen en proberen ‘goed te doen’ voor iedereen’.
Positieve verhalen geven invulling aan onze waarden, aan wat we belangrijk vinden in het leven, ze versterken ons engagement. Ze onthullen nieuwe mogelijkheden en ontlokken moedige beslissingen en acties.

Jouw acties, jouw dagelijkse rituelen en het effect dat je daarmee neerzet, geven jouw prioriteiten aan, niet wat je ‘zegt’ dat belangrijk is. Wil je een ander effect neerzetten in je leven voor jezelf en jouw omgeving, is een belangrijk startpunt, bewust worden van jouw spirituele energie.

Transformatie vanuit de spirituele energie

Wil je werkelijk verandering in je leven, wil je dagelijkse rituelen installeren met langdurig effect, vertrek dan vanuit je spirituele bron van energie en aligneer jouw andere energieën met die spirituele kracht:

BRON: ALTIJD SCHERP, TONY SCHWARTZ & JIM LOEHR

Stap 1:

Maak connectie met je dieperliggende waarden – jouw spirituele energie – ‘DE KRACHT’: 

❓Wat maakt het voor mij belangrijk om deze verandering te realiseren of om dit dagelijks ritueel te integreren in mijn leven?
❓Wat zijn de gevolgen op lange termijn om mijn huidig gedrag verder te zetten?
❓Is het sop de kool waard om dit te veranderen voor mezelf?

Door connectie te maken met je spirituele energie, creëer je momentum en ‘goesting’ om verandering te realiseren.

Stap 2:

Creëer energetisch alignment – richt jouw mentale energie en jouw gedachten op het doel- creëer FOCUS

Energie volgt onze gedachte, wat wil jij aandacht geven?
Where focus goes, energy flows – Tony Robbins
❓Richt je aandacht op het nieuwe gedrag, visualiseer hoe je dit in de praktijk brengt. Wat doet dit met jou?
❓Welke doelstellingen wil je eraan koppelen? En hoe vertaalt zich dit in een dagelijks realiseerbaar ritueel?

Stap 3:

Maak VERBINDING met je gevoel, voel jouw emotionele bron van energie.

❓Wat is het effect op jezelf en jouw omgeving van deze verandering in jouw leven?
❓Welk gevoel krijg je? Welke waarde wordt hiermee gerealiseerd?
❓Wat is de impact op de kwaliteit van je leven?
❓Welk ‘ankertje’ kan je gebruiken om terug te keren naar dit gevoel? De letterlijke knoop in je zakdoek op de moeilijke momenten om terug energie op te doen en je nieuwe gedrag ‘vol te houden’.

Stap 4:

Welke fysieke capaciteit heb je hiervoor nodig – jouw fysieke energie – de HOEVEELHEID energie

❓Welke negatieve gewoontes die nu tijd en energie vragen, heb je los te laten?
❓Wat dien je te veranderen in je fysieke rituelen om je doelen te realiseren: op tijd gaan slapen, vroeg opstaan, tijd maken om te sporten, te bewegen, etc…
❓Welke ruimte heb je te creëren voor jezelf om je doel te realiseren?

Heb je de smaak helemaal te pakken? Ben je klaar om erin te vliegen voor meer energie in je werk en je leven? Ga nu aan de slag met de persoonlijke gids voor meer energie:
Wil je persoonlijke begeleiding om met meer energie in je werk en je leven te staan? Neem contact op en samen gaan we aan de slag.
Gezien de veiligheidsmaatregelen omtrent COVID19 kan dit ook online via zoom, teams, WhatsApp, FaceTime, etc…

Extra leestips

Wil je meer lezen over hoe je energie in balans te houden? Mijn persoonlijke hulpbronnen en inspiratie:

Wil je meer lezen over de Miracle Mornings, lees het gelijknamig boek van Hal Elrod of bezoek de website www.miraclemorning.com.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de de reeks blogs ‘boost je energie in coronatijd (en daarbuiten)’. Hopelijk heb je ervan genoten!

Sharing is caring

Inspireer anderen en deel jouw ultieme ‘self care tip’ of jouw persoonlijke energie boost in deze moeilijke tijden als reactie via Instagram of Facebook, want energie is ‘besmettelijk’, op een positieve manier in dit geval ?.

Spirituele bron, jouw innerlijke reisgids

Spirituele bron, jouw innerlijke reisgids

Velen worden zich pas bewust van hun spirituele energie, na het ervaren van een ‘trauma’ of impactvolle verandering in het leven. In die zin, is corona zo’n letterlijke en figuurlijke pauzeknop die tot het maken van een ‘innerlijke reis’ heeft aangezet, nu het reizen naar verre landen niet meer mag.

De spirituele bron van energie

De Spirituele energie zorgt voor een verbondenheid met je dieperliggende waarden. Het is de onderliggende kracht in alle dimensies van ons leven. Het zorgt voor passie, volhardendheid, toewijding, integriteit en eerlijkheid. De spirituele energie wordt gevoed door het balanceren tussen werken aan een doel dat verder reikt dan het dienen van je eigenbelang, maar steeds in respect met jezelf.

Deze batterij loopt leeg door de vele impulsen van de buitenwereld en de druk van onze omgeving waardoor we de essentie verliezen en vergeten: wie ben ik zelf? Door bewust te worden van jouw dieperliggende waarden, leer je de externe wereld te trotseren vanuit jouw innerlijk kompas. Je ontwikkelt een intern referentiekader aan de hand waarvan je die externe flow van impulsen leert structureren in wat belangrijk is en wat niet. Het alternatief voor het voeden van je spirituele energie, is ‘burn out in zicht’.

Spirituele bron

leven in lijn met dieperliggende waarden,
ervaring van zingeving, werken aan een doel wat verder reikt dan eigenbelang

Miracle Morning

Corona maakt ‘wakker’, letterlijk en figuurlijk. Bij kunnen dragen aan het groeiproces van anderen (orient for growth), de kern van mijn waarden, werd ‘on hold’ gezet. Je hierdoor nutteloos voelen, geen bijdrage kunnen leveren, heeft een impact op de andere domeinen in je leven, als mama, als partner, etc… De spirituele energie is de onderliggende ‘force’. Het geeft je drive, passie, volhardendheid en nu was het soms naar motivatie zoeken.

Wat me geholpen om voor mezelf zingeving te creëren, is elke ochtend ‘dagboekschrijven’: een schrijfsprintje van 10 minuutjes, wat in mij opkomt, zonder ‘filtering’, zonder nadenken, gewoon schrijven. Het geeft zoveel inzicht in wat er in je onderbewuste speelt en waar je iets mee te doen hebt. Anderzijds is het ook een geweldige oefening in jezelf toestaan de grootste onzin te schrijven zonder hoger liggend doel of druk om iets ‘inspirerend’ op papier te krijgen. Hoe heerlijk en bevrijdend, gewoon ‘zijn’ en ‘loslaten’.

Schrijven, samen met lezen en me laten voeden door anderen op spiritueel vlak, maakt mij creatief en geeft focus: een kleine portie geluk aan het begin van de dag.

Praktische tips voor meer emotionele energie!

 • Verlicht egoïsme, niet ik eerst, maar ‘ik ook’. Hiermee bedoel ik niet dat je alleen aan jezelf en je eigen behoeften moet denken, wel dat je telkens voor jezelf moet nagaan en voelen of het nog voor jou klopt. Soms gaan we zo ver over onze grenzen heen omdat we anderen niet willen teleurstellen dat we uiteindelijk onszelf diep teleurstellen. Er is niks verkeerd met het aangeven van een gezonde grens om er net met meer energie te kunnen zijn voor anderen.
 • Maak tijd voor een dagboek of een andere vorm van zelfreflectie om te onderzoeken of je werklijk nog op jouw pad aan het wandelen bent of eerder op andermans weg bent geraakt.
 • Doe vrijwilligerswerk, help een hulpbehoevende buur, doe iets voor iemand die het nodig heeft, zonder er iets voor terug te verlangen.
 • Beoefen yoga, mindfulness of mediteer, wat jij nodig hebt om het even stil te maken in jouw hoofd, om tot bij jouw hart en jouw innerlijk kompas te kunnen komen.

Quick scan van jouw spirituele batterij!

 • Hoe is het met jouw spirituele batterij van energie?
 • Is ze goed opgeladen? Of kan ze wat extra power gebruiken?
 • Doe je de dingen die je graag doet en die belangrijk zijn voor jou, die een uiting zijn van jouw belangrijke normen en waarden.
 • Kan je bijdragen tot zaken die een verschil maken in andermans leven of tot een groter maatschappelijk belang?
 • Of word je eerder ‘geleefd’ door externe druk: door zaken die ‘opgelegd’ worden vanuit de maatschappij of jouw omgeving, maar die je zelf niet als belangrijk ervaart.
 • Hoe is dit anders voor corona en nu tijdens corona? Hoe wil je dat dit eruit ziet na corona?

Aan de slag?

Wil je persoonlijke begeleiding om met meer energie in je werk en je leven te staan? Neem contact op en samen gaan we aan de slag.

Gezien de veiligheidsmaatregelen omtrent COVID19 kan dit ook online via zoom, teams, WhatsApp, FaceTime, etc…

Emotionele verbondenheid

Emotionele verbondenheid

De fysieke bron van energie zorgt voor onze hoeveelheid energie, de capaciteit waarover we beschikken. De mentale bron bepaalt onze focus en de emotionele bron geeft ons een gevoel van verbondenheid, wat belangrijk is voor ons algemeen psychisch welzijn en ons gevoel van een kwaliteitsvol leven. We worden hier vandaag in coronatijd behoorlijk op uitgedaagd op meerdere vlakken.

De emotionele bron van energie

Om op ons best te zijn, moeten we plezierige en positieve emoties ervaren: geluk, blijdschap, plezier, uitdaging, avontuur en opportuniteiten. Een belangrijke bron voor emotionele vernieuwing is het doen van activiteiten ‘just for fun’. De lockdown zorgt er echter voor dat we nu al enige tijd terug moeten plooien op onszelf. We (her)ontdekken hoe belangrijk ons gezin is en we spenderen meer quality time met onze naasten, wat deze bron van energie voedt. Aan de andere kant, missen we de ruimere sociale interactie, het doen van ontspannende en culturele activiteiten met vrienden en familie. Wanneer we daarnaast niet kunnen gaan werken of vooral van thuis werken, kan dit best een uitdaging zijn voor de sociale wezens onder ons, waardoor deze bron van energie begint te lekken.

Emotionele bron

quality time met:

 1. familie
 2. vrienden
 3. me-time

De emotionele bron van energie loopt bovendien leeg wanneer we regelmatig emoties ervaren die voortvloeien uit bedreiging en tekort zoals angst, frustratie, woede, en verdriet. Deze emoties hebben een sterk ‘toxic’ effect en worden vergezeld van het vrijkomen van stress hormonen, zoals cortisol.

Corona zorgt voor het ervaren van deze eerder negatieve emoties op meerdere domeinen in ons leven, al dan niet gelijktijdig:

 • Angst en onzekerheid omwille van het virus, om zelf ziek te worden of je familie
 • Verdriet en boosheid omwille van naaste familieleden die ziek zijn en misschien zelfs overleden, waarbij je mogelijks onvoldoende afscheid hebt kunnen nemen
 • Onzekerheid op professioneel vlak: heb ik straks nog een job?
 • Toegenomen spanningen, irritaties, druk binnen het gezin omwille van combinatie werk, preteaching en begeleiden van je kinderen hierin, de zorg voor naasten, het huishouden runnen, etc…
 • Gevoelens van eenzaamheid omwille van het missen van familie, vrienden, collega’s op het werk, etc…

En er is maar zoveel dat een mens aan kan in een korte tijdsspanne. De Life Event scale geeft je inzicht in hoe het ervaren traumatische gebeurtenissen in een relatief korte periode je meer risico geeft om letterlijk ziek te worden. Reden temeer om die positieve, fijne momenten van geluk, blijdschap en verbondenheid in te bouwen wanneer je je angstig, onzeker of verdrietig voelt.

Miracle Morning

Op emotioneel vlak, is het al uitdagend geweest: van een overvolle agenda, nog niet gehinderd door enige ‘social distance’, naar een lege agenda in een mum van tijd. Mijn vader die een verslavingsproblematiek had, zei vroeger: ik ben niet alleen verslaafd aan alcohol, maar ook aan het sociaal contact. Ik heb de afgelopen weken geleerd dat ik ook verslaafd ben.

‘Verslaafd’ aan het kunnen begeleiden face to face van klanten, de waardering ervaren van het voorthelpen van iemand die vast zit, die steun nodig heeft in zijn of haar proces of een spiegel. We hebben veel via teams, zoom en skype gewerkt en hoewel ik er ook de voordelen van ervaren heb, mis ik mijn klanten, het fysieke samen onderweg zijn, een vertrouwenspersoon kunnen zijn voor hen.

Dus om mijn emotionele bron van energie op te laden, begin ik de dag met de ondertussen bekende ‘miracle mornings’: Het is gewoonweg fantastische ‘me-time’ zo voor de rest van het gezin wakker wordt, de huiskamer met geluid gevuld wordt en de mails en telefoons beginnen binnen te stromen. Ik word oprecht gelukkig van de zon te zien opkomen, waarbij ze het groen in de natuur doet oplichten en de blaadjes aan de bomen doet schitteren. Van de vogels die je voorzien van een heus huiskamerconcert vanop het terras en van het opsnuiven van de ochtendlucht als een soort natuurlijk cafeïne shot om je fris en helder te maken voor de dag. Mijn persoonlijke ‘happy bubbel’, waarbij ik actief in een gevoel van dankbaarheid stap voor het feit dat mijn naasten en ik tot op heden gespaard zijn gebleven van de desastreuze gevolgen die corona kan hebben in je leven.
Zoals gezegd, kan ik er een boek over schrijven, ik beperk me voor nu tot nog wat praktische tips voor emotionele herbronning:

Praktische tips voor meer emotionele energie!

 • Bouw voor jezelf en je naasten voldoende positieve momenten in, zeker wanneer je diep getroffen bent door corona op vlak van gezondheid, op werkvlak of op andere domeinen in jouw leven. Momenten waarop je eens kan lachen en kan genieten van de kleine dingen.
 • Plan bewust elke dag ‘me time’ in volgens de voorschriften van ‘quarantine life’: sporten, wandelen, lezen, puzzelen, een bad nemen,… wat voor jou werkt.
 • Doe samen met je gezin de huishoudelijke taken, maak er iets leuks van ipv een ‘moeten’. Zo wordt huishouden een moment van quality time met familie ipv een bron van ergernis. Een opgeruimd en net huis, geeft bovendien mentale rust. Hetzelfde geldt voor de preteaching van je kinderen. Vul het in op een manier dat het voor jullie beiden een moment van klein geluk wordt ipv een moment van ‘grote’ irritatie

 

 • Beschouw je emoties als boodschappers ipv ze te onderdrukken of jezelf te veroordelen dat je deze emoties ervaart. Het is perfect normaal dat je angst ervaart, je onzeker voelt of gefrustreerd. Door je emoties als boodschappers te herkennen, kan je je emotionele ‘spieren’ trainen. Luister ernaar, onderdruk ze niet, maar stel jezelf de vraag wat je hieruit kan leren over jezelf? Wat is de positieve intentie van de emotie? Wat wil de emotie jou vertellen en waar heb je naar te luisteren en te doen voor jezelf?
 • Beoefen ‘dankbaarheid’: sluit je dag af met voor jezelf te overlopen waar je dankbaar voor bent. Dankbaarheid is het beste medicijn voor gevoelens van boosheid en frustratie. Uit je dankbaarheid ook, je voedt hiermee de emotionele batterij van je naasten. En als leuk extraatje, wanneer jij meer waardering uit voor jouw omgeving, zal jouw omgeving jou positieve vibes terug sturen.
 • Tot slot, wees mild voor jezelf en voel je niet schuldig wanneer alles niet perfect verloopt. Het zijn nu eenmaal bizarre omstandigheden. Gun jezelf ruimte om ‘fouten’ te maken en niet de perfecte mama, papa, werknemer en huishoudman of vrouw te zijn.

En hoe is het met jouw emotionele batterij gesteld?

 

Quick scan van jouw emotionele batterij!

 • Kan je activiteiten doen ‘just for fun’? Kan je ‘me time’ inbouwen?
 • Hoe vul je het samen zijn met je gezin in? Heb je voldoende quality time samen, of maakt de combi thuiswerk en preteaching van de kids, het net extra zwaar om nog aandacht te geven aan quality time samen.
 • Mis je het sociale leven? Mis je familie en vrienden? Voel je je eerder eenzaam? Of slaag je erin hierop een andere manier invulling aan te geven?
 • Ervaar je voldoende positieve emoties van blijdschap en geluk? Of is deze coronatijd voor jou toch vooral een tijd van angst, onzekerheid en verdriet?
 • Ervaar je voldoende erkenning en waardering? Uit je waardering naar anderen, naar jouw huisgenoten?
 • Hoe is dit anders voor corona en nu tijdens corona? Hoe wil je dat dit eruit ziet na corona?

Aan de slag?

Wil je persoonlijke begeleiding om met meer energie in je werk en je leven te staan? Neem contact op en samen gaan we aan de slag.

Gezien de veiligheidsmaatregelen omtrent COVID19 kan dit ook online via zoom, teams, WhatsApp, FaceTime, etc…