3-Delige blogreeks over relaties: Help, mijn relatie is uitgeblust

3-Delige blogreeks over relaties: Help, mijn relatie is uitgeblust

De relatie met de partner thuis is vaak het gespreksonderwerp in mijn FIKA (tuinkantoor). Veel van mijn cliënten zijn veertigers of vijftigers die al enkele decennia getrouwd zijn en waarbij de verliefdheid is gegroeid tot een diepere liefdevolle verbinding met de partner of waarbij deze verbinding doorheen de drukte, het werk, de kinderen, etc… is kwijtgeraakt.

In deze 3-delige blogreeks deel ik mijn beste relatie adviezen aan de hand van concrete cases uit de praktijk. Ik heb het over:

BLOG 1: Wat de kenmerken zijn van een relatie waar de energie stroomt en en welke kenmerken ervoor zorgen dat de energie wegloopt

BLOG 2: Zeven manieren om energie in je relatie te blazen, zonder dat jouw partner hoeft mee te werken

BLOG 3: Wat verliefdheid op een ander, jou kan leren over een kwaliteit die je mist in je leven of waarnaar je verlangt.

In deze blogs ga ik niet in op toxische relaties waarbij sprake is van emotioneel misbruik, een narcistische partner, een partner met een psychische kwetsbaarheid of fysiek geweld. Voor deze situaties is professionele en gespecialiseerde hulp nodig. In deze blogs gaat het juist over de alledaagse ergernissen tussen partners (luister naar de podcast jouw ergernis, jouw grootste leermeester) in relaties waarbij de liefde voor de ander onderliggend nog aanwezig is, maar aan de oppervlakte verdwenen lijkt te zijn door de vele ruzies, miscommunicaties en verwijten. Het gaat over koppels die na jarenlang samenleven de weg naar elkaar kwijt zijn geraakt en die graag terug willen vinden in plaats van uit elkaar te gaan.

Help, mijn relatie is uitgeblust

Een kwaliteitsvolle verbindende partner relatie is een belangrijke hulpbron om met de tegenslagen van het leven veerkrachtig om te kunnen gaan. Uitgeblust geraken, burned-out geraken, heeft te maken met het feit dat je zowel op het werk als thuis niet meer tot rust kan komen. Wanneer je na een stresserende dag in een liefdevol en warm nest thuis komt, kunnen de emoties sneller gereguleerd worden. Kom je thuis in opnieuw een stresserende situatie omwille van conflict, spanningen etc… met je partner, kan je onvoldoende je energieniveau herstellen na een vermoeiende dag. En iedereen kan burn-out geraken wanneer de spanning te lang aanhoudt op een hoog niveau zonder periodes van herstel, ontlading, zonder erkenning en waardering. Meer nog, onderzoek toont aan dat mensen die verbindende en hechte (vriendschaps)relaties hebben, langer leven en vertonen op latere leeftijd een beter cognitief functioneren.

In deze blog ontdek je zes kenmerken van een (on)gezonde relatiedynamiek die de energie doet wegstromen. In de volgende blog deel ik zeven manieren om die ongezonde relatiedynamiek met je partner te doorbreken. Want op dit moment in een ongezonde relatie zitten, wil niet noodzakelijk zeggen dat je als koppel niet kan groeien en uit deze dynamiek kan komen.

Kenmerken van relaties die energie geven en energie kosten

Wanneer je een diepgaande kwaliteitsvolle en verbindende relatie kan ervaren met je partner en zit je in een gezonde relatie, een relatie waar je energie van krijgt. Ervaar je echter moeilijkheden, veel conflict, jaloezie, miscommunicatie, etc… in je relatie(s) dan loopt je batterij leeg en kan je in een ongezonde relatie terecht gekomen zijn.

Relaties die energie geven

✅ VERTROUWEN is de basis van elke gezonde relatie.

Er is RESPECT voor elkaar door elkaar aan te spreken en te behandelen, zoals je zelf behandeld wil worden.

✅ ACCEPTATIE van elkaars mindere kanten en focus op elkaars kwaliteiten.  Jullie vullen elkaar aan.

Jullie maken PLEZIER samen, lachen met elkaar en genieten van elkaars gezelschap.  Jullie weten elkaars onhebbelijkheden te relativeren.

✅ GEVEN EN NEMEN, IS IN BALANS.  Jullie zijn er voor elkaar en dragen zorg voor elkaar.  Er is sprake van gelijkwaardigheid en de energie stroomt in twee richtingen.

Jullie gunnen elkaar IK RUIMTE, ruimte om jezelf te zijn en eigen dingen te kunnen doen.  Jullie delen en vertellen graag tegen elkaar wat je gedaan hebt en wat er in je omgaat.

 

 

➡️  versterken het gevoel van verbinding binnen de relatie

Relaties die energie kosten

❌ WANTROUWEN is de sluipmoordenaar van je relatie.

Er is GEBREK AAN RESPECT naar elkaar.  Dit uit zich door het maken van kleinerende opmerkingen, vaak in het bijzijn van anderen.

❌ VERWIJTEN naar elkaar is jullie standaard communicatiestijl en jullie verwachten dat de andere verandert.

Samen plezier maken, is er niet meer bij.  Jullie zitten onmiddellijk in conflict, in oude PIJN of nemen grapjes heel persoonlijk.  De luchtigheid is eruit.

❌ JE GEEFT MEER DAN JE ONTVANGT.  Er gaat systematisch meer aandacht en energie naar één van jullie beiden.  Dit zuigt de andere leeg.

Er is ANGST om jezelf te zijn in de relatie.  IK ruimte nemen, wordt door de andere ervaren als een afwijzing.  De ruimte om jezelf te zijn, is er niet in de relatie.  Hierdoor cijfer je stukken van jezelf weg om uit het conflict te blijven of om de andere niet te kwetsen.  Je vertelt leugentjes om bestwil of verzwijgt de volledige waarheid.  Je leeft samen met de handrem op.

➡️  versterken het gevoel van vervreemding & eenzaamheid binnen de relatie

 

Deze kenmerken in een relatie zorgen voor een versterking van de verbinding of zorgen ervoor dat de verbinding net verzwakt. Ze geven een gevoel van ongeremd jezelf kunnen zijn in de relatie of net een gevoel van jezelf verliezen in de relatie. Het gaat er dus niet noodzakelijk om dat je veel gemeenschappelijk hebt, maar wel hoe je om gaat met de verschillen, hoe je communiceert met elkaar en elkaar hierin tegemoet kan komen. Heb je het er met elkaar over op een respectvolle manier en met erkenning voor elkaars noden, dan biedt de relatie veiligheid en het gevoel goed genoeg te zijn of graag gezien te worden, just as you are. Verloopt de communicatie verwijtend en met weinig zorg en aandacht voor elkaars noden, dan biedt de relatie een onveilig gevoel en voelt het alsof je niet goed genoeg bent voor de ander. Een gevoel van eenzaamheid binnen je relatie groeit. Je voelt je niet gezien en niet begrepen.

Heb je het gevoel dat je relatie energie van je vraagt in plaats van energie te geven? Vind je dat de balans tussen geven en nemen zoek is? Wil je hier verandering in brengen? Lees dan zeker de tweede blog in deze 3-delige blogreeks over relaties: zeven manieren om energie in je relatie te blazen die je zelf kan ondernemen ook als je partner niet mee wilt werken.

Voel je jezelf verloren en merk je dat je energie steeds verder afneemt? Wil je weer meer contact met jezelf maar weet je niet waar te beginnen? Neem dan contact met mij op! Als coach kan ik je begeleiden naar meer energie in je leven. Let wel: ik ben geen relatietherapeut en werk met jou aan jouw persoonlijke doelen en wat jij kunt ondernemen om de energie in je relatie weer te laten stromen.

De vijf voordelen van het inschakelen van een coach

De vijf voordelen van het inschakelen van een coach

In de vorige blog ‘waarom zou ik een coach inschakelen’ heb ik de drie voornaamste redenen toegelicht die aanleiding kunnen geven tot het beroep doen op een coach. In deze blog sta ik graag stil bij de voordelen van het werken met een coach. Zelf heb ik een coach in het kader van het realiseren van mijn professionele doelen en een therapeut voor het helen van mijn soft trauma’s. Afhankelijk van waar ik behoefte aan heb, zal ik eerder mijn coach opbellen dan wel mijn therapeut en soms werk ik parallel met beiden omdat thema’s overlappen met elkaar.

Wat zijn nu de belangrijkste voordelen van het werken met een coach?

1. Een coach kijkt oordeelloos naar jouw probleem situatie.

Hoe goed bedoeld je vrienden, je familie, je collega’s je adviseren of oplossingen bedenken voor jou, er zit vaak een projectie van hun eigen angsten, vooroordelen of model van de wereld in. Meestal zijn ze niet geheel belangeloos in jouw situatie en al zeker niet oordeelloos. Dat is helemaal menselijk, daarom dat ik ook de slechtst mogelijke coach ben voor mijn eigen partner. Jouw vrienden en familie steunen jou, geven jou gelijk, kiezen jouw kant of net helemaal andersom, ze vinden dat jij helemaal fout zit en zullen jou wel vertellen wat je nu best kan doen in jouw situatie. Een coach daarentegen kijkt oordeelloos mee met jou, houdt een liefdevolle spiegel voor en gaat met open vragen en coaching modellen jouw probleemsituatie mee doorgronden, jouw aandeel in de situatie blootleggen zodat je een helder perspectief krijgt op de te nemen stappen en hierbij uit je slachtofferrol kan komen.

2. Je krijgt een boost in zelfvertrouwen.

Een coach gaat samen met jou op zoek naar je talenten, naar jouw hefbomen, jouw kracht, jouw dieperliggende waarden en wat jou drijft in het leven, waar je van in FLOW geraakt. Vaak ben je elk contact met deze hulpbronnen verloren in de loop der jaren omdat er vanuit jouw omgeving vanalles verwacht werd waar je moest aan voldoen. Hierdoor ben je misschien kwijt geraakt wie je echt bent en wilt zijn. Een coach brengt jou terug in contact met deze dieperliggende drijfveren waardoor je een boost in zelfvertrouwen ervaart en je in beweging kan komen of actie durft te ondernemen. Je ontdekt je ware zelf, je wordt diegene die je bedoeld was te zijn en je staat terug in je kracht (om het met een paar cliché zinnen uit de coaching wereld te zeggen 

3. Je krijgt concrete handvatten om stappen te zetten.

Het doel wat je voor ogen hebt, kan wel eens aanvoelen als een berg waar je onmogelijk overheen kan komen. Onder begeleiding van een coach leer je je doel op te splitsen in concrete, kleine en voor jou haalbare stappen en staat er iemand achter je in de uitvoering ervan. Een coach moedigt jou aan in het realiseren van je doelen, biedt een structuur en stappenplan aan, viert samen met jou de successen en ondersteunt je bij het trekken van lessen uit wat minder goed gaat. Hierdoor ga je de vooropgestelde doelen ook werkelijk realiseren ipv dat ze een vaag punt aan de horizon blijven of een dagdroom om bij weg te dwalen.

4. Je ontwikkelt perspectief en keuze opties

Je evolueert van een ‘stuck state’ naar een heuse ‘power state’ met meerdere opties. Waar voorheen de weg doodliep of er geen licht was op het einde van de tunnel, krijg je een ander (vaak verrassend) perspectief op de zaak vanwaaruit je terug opties tot verandering kan ervaren. Je leert ook te denken in opties ipv in noodzakelijkheden en absolute waarheden waar je niet kan van afwijken.

5. Je werkt aan de toekomst i.p.v. te blijven hangen in het verleden

We hebben allemaal een rugzak en afhankelijk van wat we hebben meegemaakt, zit er meer of minder in die rugzak. Maar praten over het verleden alleen, zorgt er niet voor dat het morgen anders is voor jou of dat er verandering komt in je leven. Dit vraagt ook iets anders doen, experimenteren met nieuw gedrag en dit kan best spannend zijn voor jou.

Wat er in het verleden gebeurd is, kan je niet meer veranderen, je kan het alleen accepteren en er leren mee om te gaan. Soms kan gespecialiseerde begeleiding nodig zijn om soft trauma’s uit het verleden te ‘helen’, dan spreken we eerder over therapie ipv coaching. Bij coaching gaan we kijken hoe deze ‘soft trauma’s’ en de daaruit voortvloeiende overlevingspatronen jou vandaag tegenhouden om je doel te realiseren en wat je nodig hebt om hier verandering in te brengen.

Ben jij op zoek naar een coach die deze rugzak mee in rekening weet te brengen, die coacht op een helende manier en jou empowered in het nemen van spannende, maar de juiste stappen? Neem contact op! Samen gaan we gaan op weg!

Yoga? Das niks voor mij!

Yoga? Das niks voor mij!

Wat betekent yoga voor jou?

Dat is een vraag die ik regelmatig krijg van vrienden, familie, cliënten. Elke ochtend rol ik om 6u mijn yogamat uit, nadat ik eerst een glas water heb gedronken en onze twee katten, Suske en Wiske, eten heb gegeven. Als je zelf katten hebt, weet je dat dat jouw enige echte prioriteit is in de ochtend 😉. Nadien rol ik mijn yogamat uit, bij voorkeur buiten in de frisse buitenlucht. De katten komen na het eten mee even hun spieren rekken en strekken op mijn mat, ze doen een downward dog, gaan in een cat crawl van holle naar bolle rug en zetten zich al krabbend af in mijn yogamat, een uitlaatklep voor hun spanningen en frustraties. Ze maken de yogamat tot hun ‘veilige plek’, bakenen hun terrein af en ze geven een signaal aan de buurkatten dat ze moeten wegblijven. Vervolgens beginnen ze zich te wassen of leggen ze zich in shavasana. Maw, pretty much my own morning yoga routine:

1 De yogamat, een plek waar ik mijn spieren stretch, mijn fysieke welzijn een boost geef

2 Een veilige plek om te voelen wat er in mijn lichaam te voelen is, adem te halen, spanningen los te laten en mijn emotionele energie te laten stromen

3 Waar focus en intentie voor de dag worden gezet in rust ipv mijn dag te beginnen in hectiek met mails, berichten, social media, etc… Door dit yogaritueel te koppelen aan mijn focus, programmeer ik mijn frisse brein op wat echt belangrijk is voor mij.

4 En tot slot, een dagelijks ankerpunt, een kort meditatiemoment, een reflectie op mezelf en of ik nog gealigneerd ben met mijn waarden. Hierdoor creëer ik een houvast om dichter bij mezelf te blijven en bij wie ik echt wil zijn.

Mijn ochtend yoga routine

1 Ik start met hartcoherentie ademhaling gedurende10 min met behulp van de inner balance app, waarbij ik mij richt op een intentie voor de dag: innerlijke rust, focus, etc…
2 Vervolgens, losmaken van nek en schouders en brughoudingen voor versterking van mijn onderrug (zittend beroep)
3 Drie energy flows om mijn lichaam wakker te maken en op te warmen
4 Drie zonnegroeten, krijger posities en planken voor de versterking van mijn core. ‘Claiming my space’ houdingen (ik weet niet wat de yoga termen zijn, maar dat is voor mij de intentie achter de houdingen)
5 Afronden van de yogaflow met  een laatste stretch en herhaling van mijn intentie.

Maak jij hier echt elke morgen tijd voor? Ja, toch bijna elke ochtend. Het kan al wel eens gebeuren dat ik heel vroeg bij een klant moet zijn en ik dus niet nog extra vroeg opsta. Accepteren wat er is, is de kern van de yogafilosofie, dus ik accepteer dat het mij soms niet lukt of dat ik een baaldag heb, ook dat is ok.

Yoga is…

Zaterdagochtend, 6u30, ik sta op, het is nog donker. Heerlijk warm voor de tijd van het jaar. Ik gooi het schuifraam open, adem de frisse lucht in en rol mijn mat af, zitten en ademen, helemaal in je lichaam gaan en voelen. In de verte hoor ik het verkeer op gang komen, een haan die kraait, de duiven die kirren en de ekster die schettert. Ik zit, ik luister, ik neem waar en adem. Mijn yogavriend, Herrie de kater, komt bij me zitten, hij vraagt om aandacht en om achter zijn oren te krabben. Ik laat het gebeuren en geef hem al de krabjes die hij nodig heeft. Hij vlijt zich neer tegen mijn benen, ik maak mijn lichaam wakker, kom zachtjes in beweging en laat de energie stromen. Herrie houdt het voor bekeken. Focus, in je kracht, heerlijk om vanuit die energie doorheen de asana te ademen. Afgeleid naar mijn ’to do’ lijstje, ik wankel en val om, mijn anker even weg. Geruststellend, daar is mijn ademhaling terug. De hemel is ondertussen helblauw, ik groet de zon en dan… shavasana. Focus en energie voor de dag, het schuifraam gaat open, de kindjes zijn wakker, nog even samen op de yoga mat, babbelen en genieten, mijn favoriete yoga pose.

Yoga? Das niks voor mij!

En dan komen er een reeks bezwaren, redenen waarom yoga dan toch niks voor hen is. De meest gehoorde bezwaren zijn:

1. Ik heb er geen tijd voor

We hebben wel tijd om minuten (of uren) lang te scrollen op social media of om te netflixen, dus het tijdsargument is een beetje flauw. Je hebt wel tijd, maar je maakt er geen prioriteit van. Nochtans kan 10 minuten per dag, een paar yogahoudingen, bewuste ademhalingen, aandacht geven aan je lichaam al een nieuw perspectief bieden of beweging brengen, daar waar je na een uur Netflixen, je meestal wel gerust hebt, maar je je niet ‘uitgerust’  of ‘verfrist’ voelt. Een korte yogaflow doen, kan wel dat ‘energizing’ effect hebben.

2. Daar moet je heel flexibel voor zijn

Eenmaal je met yoga begint, besef je al snel dat het niet gaat over de yogahoudingen perfect uitoefenen of je benen in je nek kunnen leggen. De essentie is de intentie van de yogahouding neerzetten. Voelen wat jouw fysieke grenzen zijn, oefenen in accepteren wat zich aandient in een yogahouding, luisteren naar wat jouw lichaam jou vertelt, waar je spanningen vasthoudt en wat dit zegt over jouw dieperliggende emotionele, mentale en spirituele (gebrek aan) flexibiliteit, is wat een daily yoga practice jou kan brengen.

3. Yoga is veel te zweverig

Het beeld van hippie achtige figuren die in een kring mantra’s zingen, was mijn grootste drempel om een yogastudio binnen te wandelen. Op zoek gaan naar de juiste yoga teacher met de voor mij juiste yoga energie was daarop het antwoord. Bevragen, recensies lezen en lessen uitproberen om te ontdekken wat voor jou werkt. In elk geval heb ik hierdoor geleerd dat yoga niet zweverig hoeft te zijn, maar het wel kan zijn en dan ga je verder op zoek naar iemand die de spirituele yogalessen kan neerzetten in een eigentijds kader wat werkt voor de nuchtere professional.

4. Er zijn zoveel soorten yoga’s, ik zie door de bomen het bos niet meer

Welke yoga past bij mij? Wat heb ik juist nodig? Ook hier is het beste antwoord, probeer, ga op onderzoek, overleg met je yogateacher waarom je precies yoga wil doen, wat je belangrijk vindt en waar je eventuele ongemakken ervaart. Jouw yogateacher kan samen met jou een yogavorm vinden die het beste aansluit bij wat je nu nodig hebt. Eens je gestart bent, zal je merken dat ook dit evolueert met de tijd.

 

Denk jij eraan om te starten met yoga?
Dan is de gouden tip dus ‘gewoon proberen‘.

Ben je op zoek naar inspiratie, tips of een duwtje in de rug?

Luister naar de podcastepisode yoga voor de professional van de podcastshow Energiek. In deze vierde podcast episode ga ik in gesprek met Ellen van Renterghem van yogastudio Viapura, mijn yogalerares. Zij brengt onder woorden wat yoga met je kan doen en hoe het kan bijdragen tot meer verbinding met jezelf, meer balans en energie, zodat je kan blijven rechtstaan in de stormen die het leven je brengt. Yoga ‘leven’ vergroot je veerkracht en brengt je dichter tot wie je in de kern bent. Geen zweverig gedoe, het vraagt ook de aardse realiteit van je agenda erbij te nemen en je tijd te herplannen volgens wat je nodig hebt. En hoe doen andere drukke professionals dat? Yoga inplannen in hun drukke schema? Wanneer doen ze het, hoe vaak doen ze het en hoe zijn ze ertoe gekomen? Je ontdekt het allemaal in deze episode over wat yoga kan betekenen voor de drukke professional. Veel luisterplezier!

Voorkom een ‘psychische’ lockdown in vijf stappen.

Voorkom een ‘psychische’ lockdown in vijf stappen.

Wat we voelden aankomen, werd vrijdag bevestigd. België gaat opnieuw in ‘lockdown’. De kranten staan er vol van, de gevolgen van deze tweede lockdown zullen mentaal en emotioneel zwaarder zijn dan de eerste. Laten we voorkomen om onszelf in een ‘psychische’ lockdown te zetten, waardoor we ‘vast’ komen te zitten. Met deze blog, probeer ik alvast een bescheiden bijdrage te leveren hieraan.

Ik ben precies mezelf niet meer

De afgelopen maanden heb ik in mijn praktijk regelmatig het volgende gehoord:

Ik loop aan tegen een onbestemd gevoel, een soort gebrek aan algemeen welbevinden en ‘corona’ lijkt wel de grootste oorzaak hiervan te zijn of alleszins heeft corona het enorm verergerd.

Zo was er de immer gehoorzame en ‘pleasende’ Jan die op het werk is uitgebarsten: Hij heeft zijn mondmasker, wat hij aanvoelt als een muilkorf die hem letterlijk en figuurlijk het zwijgen oplegt, weggegooid. Hij heeft geroepen dat hij er genoeg van heeft en is zonder overleg naar huis gegaan. Daarna heeft hij zich ziek gemeld. Erg geëmotioneerd, vertelt hij: ‘ik was precies mezelf niet meer‘.

En dan was er de perfectionistische Betsy die alles onder controle had. Ze vervulde plichtsgetrouw haar dagtaak tot in de puntjes, maar nu vindt ze de moed niet meer om de nodige discipline aan de dag te leggen. Ze voelt zich meer en meer ‘gelaten’ alsof het haar allemaal niks kan schelen. Zij die nooit kon loslaten, alleen tijdens vakantie aan het zwembad, diep verzonken in een boek, heeft nu precies ‘alles’ losgelaten. Ook zij herkent zichzelf niet meer en vraagt zich af wat er aan de hand is.

Psychische lockdown door Corona

Corona maakt heel expliciet wat voordien al onderhuids aanwezig was: Er zijn delen in ons die op de voorgrond staan en die voor een groot stuk en bijna automatisch ons gedrag bepalen. En er zijn delen die wat meer op de achtergrond staan, die we wat minder toelaten, alleen op vakantie of in het weekend of onder specifieke omstandigheden en in bepaalde vriendenkringen. Door corona worden die ‘speciale’ gelegenheden ‘ingeperkt’ en worden die delen in ons onrustiger en vragen ze om meer aandacht. Ze worden als het ware groter en vragen om ‘gevoed’ te worden.

Terug naar Jan: in het dagelijks leven zit er, eerder op de achtergrond, een rebel in hem die vrijheid wilt, die moeite heeft met de regels die hem worden opgelegd. Die rebel kan er in het normale leven zijn op het concert van zijn favoriete metalband, of wanneer hij in het weekend met de vrienden van de motorclub op uitstap is. De rebel in hem krijgt nu geen lucht meer, kan er niet meer zijn en is van zodra hij een gaatje zag, naar ‘buiten’ geglipt met alle gevolgen van dien.

En Betsy: Het deel in haar dat op vakantie er wel in slaagde om ‘los te laten’, wat haar energie gaf om er terug tegenaan te gaan, heeft haar batterijen niet kunnen opladen, want de vakanties zijn geannuleerd en dus werd ook de ‘onbezonnen Betsy’ als het ware’ geannuleerd’ in haar leven.

De verschillende delen in onszelf

Ik werk graag met ‘voice dialogue’ in mijn praktijk. Met delenwerk, met contact maken met de verschillende delen in onszelf en de energie die deze delen met zich meebrengen. Door er contact mee te maken, leren we hun intentie, opdracht, doel kennen en voelen we welk effect ze hebben in ons leven. Doel van dit ‘delenwerk’ is enerzijds een positieve relatie ontwikkelen met elk van de delen in ons. Ook die delen die we misschien eerder wat ‘verstoten‘, die er wat minder mogen zijn in ons leven: bv het deel dat makkelijk kan ‘niets doen’ omdat we van thuis uit geleerd hebben, dat niets doen, gelijk staat aan ‘lui zijn’, waardoor we ‘verleerd’ hebben om rust te nemen. De tegenpool en het sterk ontwikkelde deel, is de ‘bezige bij’: de ‘bezige bij’ kan niet stilzitten, gaat maar door, staat continu aan. Ze is primair aanwezig in ons leven (om te voorkomen dat we gekwetst raken door het oordeel van lui te zijn) en ze zorgt ervoor dat we doelen bereiken en zingeving ervaren. Bij gebrek aan het durven nemen van rust (want energetisch staat rust nemen gelijk aan ‘lui zijn’), leidt de ‘bezige bij’ ons wel recht naar een burn-out.

Anderzijds is het doel van ‘delenwerk’, het ontwikkelen van meer ‘keuzemogelijkheden’ in ons gedrag zodat we wat vaker leren genieten van ‘rust nemen’, zodat ‘de bezige bij’ nadien met opgeladen batterijtjes weer volop haar gang kan gaan.

De delen in ons, tijdens corona.

Door corona hebben we enerzijds terug contact kunnen maken met bepaalde delen in onszelf. Zo hebben we ‘het deel dat kan genieten van niets doen’, herontdekt. In het ‘normale’ leven mocht dat deel er misschien niet zoveel zijn omdat de ‘pleaser’ in ons altijd nog wel iemand tevreden moest stellen of de ‘slavendrijver’ vond dat onze ’to do list’ nog niet was afgewerkt. Zo herontdekken we het belang van ‘niets doen’ en zullen we straks in het normale leven hier misschien ‘makkelijker’ invulling kunnen aan geven.

Anderzijds moeten we niet alleen fysiek in ons kot blijven, we hebben ook sommige delen psychisch vast moeten zetten door de maatregelen. Het gevolg is dat ze beginnen ‘sputteren’, ze snakken naar een ‘escape route’ en ze kunnen ons behoorlijk uit ons lood slaan op een onbewaakt moment of ze zorgen ervoor dat we ons meer en meer ‘depressief’ en lusteloos beginnen te voelen, omdat die delen er niet meer in slagen hun batterijen op te laden of hun ding te doen. Dit kunnen zowel onze meer primaire delen als onze meer verstoten delen zijn, die het moeilijk krijgen.

Vijf stappen om een ‘psychische lockdown’ te voorkomen

Heb je het lastig, ervaar je ergernis, rusteloosheid, moeite om met deze nieuwe ‘lockdown’ om te gaan? Wil je voorkomen dat je ‘vast’ komt te zitten in deze frustratie of in een diep ongelukkig gevoel?

Neem dan even een moment voor jezelf, maak het rustig in je hoofd en stel jezelf de volgende vragen:

1. Wie in jou heeft moeilijk momenteel? Wie in jou ervaart hinder van de lockdown? Welk deel van jouzelf kan moeilijk met de situatie omgaan?

Voor mij persoonlijk, is dit het deel dat uit is op afwisseling en nieuwe ervaringen opdoen. Het is het deel dat ‘wegloopt’ van de ‘saaiheid’ van mijn bestaan en moeilijk kan stilzitten, dat steeds ‘on the go’ is, op zoek naar nieuwe inzichten en ervaringen. Het meer ‘verstoten’ deel: ‘niets doen’ is meer aanwezig en hier word ik ‘onrustig’ van, het creëert een gevoel van ‘nutteloosheid’.

2. Maak even connectie met dit deel, leef je even helemaal in. Welk gevoel heeft dat deel in jou? is het verdrietig, boos, angstig, etc…

Dit deel in mij is vooral verdrietig, het mist voeding, contacten en nieuwe leerervaringen. Het lijkt ‘stil te staan’ en het staat niet graag stil. Het zit vast in een slachtoffergedrag.

3. Waar heeft dit deel in jou behoefte aan? Wat heeft het nodig?

Het heeft behoefte aan afwisseling, maar vooral aan intellectueel gevoed worden. Het heeft nood aan een perspectief en terug ‘vat’ krijgen op het hebben van doelen en het kunnen vaststellen van vooruitgang.

4. Geassocieerd met dit deel, welk verzoek wil je formuleren? Wat wil het deel dat jij voor hem/haar doet?

Dat ik mij niet laat hangen en die zaken die ik wel kan doen om mij intellectueel te voeden: zoals lezen, schrijven, webinars, podcasts beluisteren, blijf doen ipv meer uren in de zetel te hangen, lusteloos scrollend op social media, denkend dat dit voedend is, maar uiteraard niets is minder waar. Het wil eigenlijk dat ik ‘corona’ niet langer gebruik als ‘excuus’ om bepaalde doelstellingen, ambities die ik heb, uit te stellen.

5. Maak je terug los van dit deel, word een waarnemer van dit deel. Hoe heb je het ervaren? Waar ben je dankbaar voor bij dit deel? Wat levert dit deel jou op en hoe kan je hier ook in deze bijzondere omstandigheden toch invulling aan geven? Wat wil jij doen voor het deel zodat het wat tot rust kan komen? Wat kan je leren, ontwikkelen of waar kan je in groeien zodat er meer balans komt?

Ik ben vooral dankbaar voor het feit dat dit deel ervoor zorgt dat ik in ‘beweging’ blijf, nieuwe horizonten weet op te zoeken, me uit mijn comfortzone haalt en me scherp houdt. Ook tijdens corona kan ik me blijven ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen, misschien zelfs meer en grondiger dan in het ‘normale’ jachtige leven. Ik kan me meer focussen op wat er wel is ipv wat er niet is. Door mij hierop te focussen, neemt de onrust af en krijg ik terug meer vat op mijn doelstellingen.

 

Worstel jij ook met dat onbestemd gevoel? Weet je soms niet goed wat de lockdown allemaal met jou doet? Voel je dat je het zwaar krijgt en wil je ook meer inzicht in wie in jou het moeilijk heeft en hoe je hiermee kan omgaan? 

Wil je deze lockdown met positieve energie tegemoet gaan? Neem contact op!

Samen gaan we op weg. Dit kan fysiek volgens de veiligheidsmaatregelen, met een online gesprek of via wandelcoaching op een veilige afstand.

Boost je energie in coronatijd

Boost je energie in coronatijd

Afgelopen weken, hebben jullie kunnen kennis maken met de vier bronnen van energie: je fysieke, emotionele, mentale en spirituele bron van energie. In deze laatste blog, ontdek je hoe alles samenhangt om balans te vinden, op je best te kunnen blijven in deze bijzondere tijden en gelukkig te zijn. Heb je ondertussen de smaak te pakken? Je kan jouw persoonlijke gids voor meer energie in je werk en je leven gratis en vrijblijvend aanvragen, zodat je meteen aan de slag kan gaan.

Find balance, maximize results, enjoy life

Wat is nu vaak het probleem met onze energie? Een gebrek aan balans. We putten teveel uit één bron of een beperkt aantal bronnen en plegen roofbouw op de andere: bv op ons lichaam door slechte voeding, teveel alcohol, te weinig beweging, maw we verwaarlozen de fysieke bron van energie en nemen onze “gezondheid” als vanzelfsprekend. Of om de druk van de maatschappij aan te kunnen zetten we een ‘masker’ op, onderdrukken we onze gevoelens en gaan door, ook al zijn we emotioneel uitgeput. Je ‘kwetsbaar’ tonen, wordt gezien als een teken van zwakte. We kunnen maar optimaal functioneren en geluk ervaren, als we voldoende balans inbouwen en zorgen dat onze vier bronnen van energie opgeladen zijn.

BRON: ALTIJD SCHERP, TONY SCHWARTZ & JIM LOEHR

Train je ‘energiespieren’

Je kan elke bron van energie trainen, zoals je je spieren traint door dagelijkse rituelen die zorgen voor een fysieke, mentale, emotionele en spirituele workout. Je wordt er sterker door en ontwikkelt meer veerkracht. Het vraagt discipline, een schema of planning, een afspraak met jezelf en jouw omgeving om die ‘spieren’ te trainen en je bronnen van energie te vullen net zolang tot het ingebakken gedrag is en onderdeel geworden is van je dagelijkse routines, zoals je tanden poetsen. In de vorige blogs vond je heel wat praktische tips, die je kan installeren als een dagelijks ritueel, tijdens en na corona om in balans te blijven en stress te voorkomen.

Toch lukt het in de praktijk niet altijd om onze ‘spieren’ te trainen.

Wat houdt ons tegen om werkelijk balans te vinden, op ons best en gelukkig te zijn?

Onze innerlijke stem

Laatst gaf ik een webinar, waarbij de deelnemers moesten aanduiden wat de grootste stressbronnen waren voor hen: de collega’s, het team, de organisatie, het verkeer, etc… Met stip op nummer één stond ‘mijn eigen gedachten’. We creëren onze eigen werkelijkheid met onze gedachten, met onze innerlijke stem die verhalen vertelt die we belangrijker vinden dan de realiteit. Ze resulteren in ‘negatieve gewoonten’. Deze verhalen blokkeren onze persoonlijke groei, maken slachtoffers van onszelf, nemen ons engagement weg en houden ons weg van zingeving, balans en geluk.

Wij hebben allemaal zo’n verhalen. Hoe klinkt jouw verhaal?

  • ‘Ik kan niet anders dan zo hard werken, mijn baas verwacht dit van mij, anders verlies ik mijn job. Dat het ten koste gaat van de tijd die ik met mijn familie kan doorbrengen, dat moeten ze maar begrijpen, het is tenslotte voor hen dat ik het doe’.
  • ‘Ik heb geen tijd om te sporten, ik moet eerst alle klussen thuis doen, nadien ben ik zo moe dat ik gewoon in de zetel wil zitten en tv kijken’…
  • ‘Als ik tijd voor mezelf inplan voor een lange wandeling, een warm bad, heerlijk bijkletsen met een vriendin, dan ben ik egoïstisch, dan denk ik teveel aan mezelf, ik moet er zijn voor mijn kinderen, mijn man, mijn ouders en niet zoveel aan mezelf denken’

De volledige waarheid is vaak positiever:

De positieve stem

  • ‘Ik werk heel hard en ik doe mijn werk ontzettend graag, maar ik hou mezelf voor de gek door te werken tot ik erbij neerval. Dat is een slechte keuze. Aandacht en energie geven aan mijn gezin zal vereisen van mezelf dat ik anders begin te denken en me te gedragen. Als ik doorga op de huidige manier, dan zal de sterke band die ik echt wil met mijn familie verloren gaan en dat is niet in lijn met hoe ik werkelijk wil leven en gezien worden.
  • ‘Wanneer ik eerst tijd zou nemen voor een wandeling na een lange werkdag of zou sporten, zou ik nadien terug meer energie hebben om die huishoudelijke klussen aan te pakken.’
  • ‘Wanneer ik dagelijks even ‘me time’ zou inplannen, zou dit mijn batterijen opladen, waardoor ik een nog betere mama en partner zou kunnen zijn. Ik zou met oprechte aandacht aanwezig kunnen zijn bij mijn gezin ipv te blijven hollen en proberen ‘goed te doen’ voor iedereen’.
Positieve verhalen geven invulling aan onze waarden, aan wat we belangrijk vinden in het leven, ze versterken ons engagement. Ze onthullen nieuwe mogelijkheden en ontlokken moedige beslissingen en acties.

Jouw acties, jouw dagelijkse rituelen en het effect dat je daarmee neerzet, geven jouw prioriteiten aan, niet wat je ‘zegt’ dat belangrijk is. Wil je een ander effect neerzetten in je leven voor jezelf en jouw omgeving, is een belangrijk startpunt, bewust worden van jouw spirituele energie.

Transformatie vanuit de spirituele energie

Wil je werkelijk verandering in je leven, wil je dagelijkse rituelen installeren met langdurig effect, vertrek dan vanuit je spirituele bron van energie en aligneer jouw andere energieën met die spirituele kracht:

BRON: ALTIJD SCHERP, TONY SCHWARTZ & JIM LOEHR

Stap 1:

Maak connectie met je dieperliggende waarden – jouw spirituele energie – ‘DE KRACHT’: 

❓Wat maakt het voor mij belangrijk om deze verandering te realiseren of om dit dagelijks ritueel te integreren in mijn leven?
❓Wat zijn de gevolgen op lange termijn om mijn huidig gedrag verder te zetten?
❓Is het sop de kool waard om dit te veranderen voor mezelf?

Door connectie te maken met je spirituele energie, creëer je momentum en ‘goesting’ om verandering te realiseren.

Stap 2:

Creëer energetisch alignment – richt jouw mentale energie en jouw gedachten op het doel- creëer FOCUS

Energie volgt onze gedachte, wat wil jij aandacht geven?
Where focus goes, energy flows – Tony Robbins
❓Richt je aandacht op het nieuwe gedrag, visualiseer hoe je dit in de praktijk brengt. Wat doet dit met jou?
❓Welke doelstellingen wil je eraan koppelen? En hoe vertaalt zich dit in een dagelijks realiseerbaar ritueel?

Stap 3:

Maak VERBINDING met je gevoel, voel jouw emotionele bron van energie.

❓Wat is het effect op jezelf en jouw omgeving van deze verandering in jouw leven?
❓Welk gevoel krijg je? Welke waarde wordt hiermee gerealiseerd?
❓Wat is de impact op de kwaliteit van je leven?
❓Welk ‘ankertje’ kan je gebruiken om terug te keren naar dit gevoel? De letterlijke knoop in je zakdoek op de moeilijke momenten om terug energie op te doen en je nieuwe gedrag ‘vol te houden’.

Stap 4:

Welke fysieke capaciteit heb je hiervoor nodig – jouw fysieke energie – de HOEVEELHEID energie

❓Welke negatieve gewoontes die nu tijd en energie vragen, heb je los te laten?
❓Wat dien je te veranderen in je fysieke rituelen om je doelen te realiseren: op tijd gaan slapen, vroeg opstaan, tijd maken om te sporten, te bewegen, etc…
❓Welke ruimte heb je te creëren voor jezelf om je doel te realiseren?

Heb je de smaak helemaal te pakken? Ben je klaar om erin te vliegen voor meer energie in je werk en je leven? Ga nu aan de slag met de persoonlijke gids voor meer energie:
Wil je persoonlijke begeleiding om met meer energie in je werk en je leven te staan? Neem contact op en samen gaan we aan de slag.
Gezien de veiligheidsmaatregelen omtrent COVID19 kan dit ook online via zoom, teams, WhatsApp, FaceTime, etc…

Extra leestips

Wil je meer lezen over hoe je energie in balans te houden? Mijn persoonlijke hulpbronnen en inspiratie:

Wil je meer lezen over de Miracle Mornings, lees het gelijknamig boek van Hal Elrod of bezoek de website www.miraclemorning.com.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de de reeks blogs ‘boost je energie in coronatijd (en daarbuiten)’. Hopelijk heb je ervan genoten!

Sharing is caring

Inspireer anderen en deel jouw ultieme ‘self care tip’ of jouw persoonlijke energie boost in deze moeilijke tijden als reactie via Instagram of Facebook, want energie is ‘besmettelijk’, op een positieve manier in dit geval ?.